Hoe oortydbetaling betaal word

Sommige werknemers is geregtig op oortydbetaling wanneer hulle ekstra ure werk. Geskiktheid is gebaseer op weeklikse verdienste en ure gewerk. Oortydbetaling word bereken op grond van 'n 40-uur werksweek en oortydbetaling vir kwalifiserende werknemers word benodig vir enige ure wat oor die 40 uur gewerk word. Oortydbetalingsreëls word beheer deur die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) en, in sommige state, deur owerheidsooreenkomste.

In state waar 'n werknemer onderworpe is aan beide staats- en federale oortydwette, word oortyd betaal volgens die standaard wat die hoër bedrag van die betaling sal voorsien. Gaan na u Departement van Arbeid se webwerf vir inligting oor oortydbetalingsvereistes in u ligging. Werkgewers moet beide federale en staatsregte nakom om aan te pas.

Wat is Oortyd betaal?

Werkers wat tans minder as $ 455 per week verdien, wat $ 23,660 per jaar is, is tans oortuig van federale oortydbeskerming. Daar is uitsonderings vir hoogs vergoedde werknemers wat gewoonlik een of meer van die vrygestelde pligte of verantwoordelikhede van 'n uitvoerende, administratiewe of professionele werknemer verrig.

Volgens die Departement van Arbeid moet werknemers wat deur die Wet gedek word oortyd betaal vir ure gewerk wat meer as 40 in 'n werksweek is, teen 'n koers van nie minder nie as een en 'n half van hul vaste tariewe.

Double Time Pay

Dubbel tyd is 'n vergoedingsklas dubbel die gewone bedrag wat 'n persoon ontvang vir normale ure gewerk. Dus, as u normale vergoeding $ 11.00 per uur was, sal u dubbelbetaling betaal $ 22,00 per uur. Dubbel tyd word soms betaal vir die werk op federale vakansiedae of wanneer ure werk wat die normale werksdag oorskry.

Wanneer dubbel tyd betaal word

Daar is geen federale wette wat vereis dat 'n werkgewer dubbel tyd betaal vir oortyd gewerk nie. Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) het geen vereiste vir dubbelbetaling.

Staatswette kan egter voorsiening maak vir oortyd of dubbel tyd. Byvoorbeeld, in Kalifornië moet dubbel die werknemer se gereelde betaalprys betaal word vir alle ure wat meer as 12 uur in enige werksdag gewerk het en vir alle ure wat meer as agt op die sewende opeenvolgende werkdag in 'n werksweek gewerk het. Gaan met u staatsdepartement van arbeid vir reëls vir u ligging.

Dubbel tyd is gewoonlik 'n ooreenkoms tussen 'n werkgewer en werknemer (of die werknemer se verteenwoordiger). 'N Ooreenkoms vir dubbel tyd kan ook in 'n arbeidsooreenkoms of vakbondkontrak gespesifiseer word.

Hoe oortydbetaling betaal word

Oortydbetaling word nie outomaties toegeken vir werk wat voltooi is op Saterdae, Sondae, vakansiedae of gewone rustetoestande nie, tensy ure op daardie dae gewerk het, druk die weeklikse totaal oor 40 uur.

Alle nie-vrygestelde werknemers wat meer as 40 uur werk gedurende 'n werksweek moet betaal word teen 'n tempo van minstens een en 'n half keer (gewoonlik na verwys as tyd en 'n half) die werknemer se gereelde uurlikse tarief. So 'n werker wat $ 10 per uur verdien, wat 'n week van 50 uur gewerk het, sal geregtig wees op 10 oortydure teen $ 15 per uur.

Oortydbetalings is van toepassing op nie-vrygestelde betaalde werknemers sowel as uurlikse werknemers. Byvoorbeeld, 'n nie-vrygestelde betaalde werknemer wat $ 600 per week betaal word, sal minstens $ 22.50 per uur gewaarborg word vir elke uur wat meer as 40 gewerk het ($ 600/40 = 15 X 1.5 = $ 22.5 per oortyduur).

Onder die Wet op Billike Arbeidsstandaarde is 'n werknemer se werksweek 'n "vaste en gereelde herhalende tydperk van 168 uur - sewe opeenvolgende 24-uur-periodes." Die werksweek kan op enige dag of tyd begin sodra die ure konsekwent vir dieselfde tydperk bereken word. Ure kan nie oor 'n tydperk van twee of vier weke oorweeg word nie. Die Wet laat werkgewers toe om 'n ander werksweek vir verskillende klasse werknemers aan te wys.

Hospitale en residensiële sorgfasiliteite word toegelaat om oortyd te bereken gebaseer op 'n tydperk van 14 opeenvolgende dae in plaas van die andersins vereiste nakoming van 'n sewe opeenvolgende dagperiode.

Byvoorbeeld, 'n hospitaalwerknemer kan 30 uur in week een van die tydperk en 50 uur in week twee van die tydperk vir 'n totaal van 80 uur werk. Hierdie werker sou nie geregtig wees op oortyd nie, aangesien sy nie gemiddeld meer as 40 uur per week gehad het nie.

Nie-vrygestelde werknemers kan weekliks, tweeweekliks, semi-maandeliks of maandeliks betaal word, en oortyd word gewoonlik betaal gedurende die tydperk wat dit verdien is.

Werknemers nie geregtig op oortyd nie

Sommige werknemers, bekend as vrygestelde werknemers, is nie geregtig op oortydbetaling nie. Om as vrygestel te word, moet 'n werker meer as $ 455 per week verdien. Die bedrag kan verskil in plekke waar state wette reguleer oortyd betaal. Die reëls ingevolge die Wet op Billike Arbeidsstandaarde het ook oortydvrystellings vir "hoogs vergoedde" werknemers wat gewoonlik een of meer van die vrygestelde pligte of verantwoordelikhede van 'n uitvoerende, administratiewe of professionele werknemer verrig.

Baie ander kategorieë werkers is vrygestel van oortydbetaling , soos taxibestuurders, vragmotorbestuurders, verkopers, radio- en televisiestasie-werknemers in klein markte, rolprentteamwerkers, suikerverwerkers en seemanne.

Voorgestelde wysigings aan Oortydbetalingsbevoegdheid

Die volgende veranderinge in die toelaatbaarheid vir oortydbetaling is geskeduleer om in werking te tree op 1 Desember 2016:

Hierdie voorgestelde riglyne vir oortydbetaling word in die federale hof verhoor:

31 Augustus 2017 : Amerikaanse regshof Regter Amos Mazzant verleen summiere vonnis teen die Departement van Arbeid in gekonsolideerde gevalle wat die Oortyd Finale Reël uitdaag. Die hof het bevind dat die Finale Reël se salarisvlak die Departement se gesag oorskry het en tot die gevolgtrekking gekom het dat die Finale Reël ongeldig is.

30 Oktober 2017 : die Departement van Justisie, namens die Departement van Arbeid, het 'n kennisgewing ingedien om hierdie besluit aan die Amerikaanse Appèlhof vir die Vyfde Kring te appelleer. Sodra hierdie appèl aangeval is, sal die Departement van Justisie 'n mosie met die Vyfde Kring indien om die appèl in abeyance te hou terwyl die Departement van Arbeid verdere reëling onderneem om vas te stel wat die salarisvlak moet wees.

Alhoewel dit blyk dat die departement van arbeid die drempel kan verander om vir oortyd te kwalifiseer, sal die huidige oortydbetalingsriglyne van krag bly totdat die situasie opgelos is.

Lees meer: Wie is in aanmerking vir Oortydbetaling | Vrygestelde Werknemers teen Nie-Vrygestelde Werknemers