Werknemerstevredenheid

Maak werknemersvoldoeningopnames suksesvol

Werknemerstevredenheid is die terminologie wat gebruik word om te beskryf of werknemers gelukkig en tevrede is en hul begeertes en behoeftes by die werk vervul. Baie maatreëls dui daarop dat werknemerstevredenheid 'n faktor is in werknemersmotivering, werknemer se doelwitprestasie en positiewe werknemermoral in die werkplek.

Werknemerstevredenheid, terwyl dit oor die algemeen positief is in jou organisasie, kan ook 'n daling word as middelmatige werknemers bly omdat hulle tevrede en tevrede is met jou werksomgewing.

Faktore wat bydra tot die bevrediging van werknemers, sluit in die behandeling van werknemers met respek , die verskaffing van gereelde werknemers erkenning , bemagtiging van werknemers , wat bo die gemiddelde voordele en vergoeding van die bedryf bied, werknemervoordele en maatskappyaktiwiteite , en positiewe bestuur binne 'n suksesraamwerk van doelwitte, metings en verwagtings.

Die kritieke faktor met werknemersbevrediging is dat tevrede werknemers die werk moet doen en die bydraes wat die werkgewer benodig, moet maak. As dit nie gebeur nie, is alles wat die werkgewer doen om 'n omgewing te bied wat werknemers bevredig, niks.

Meting van werknemersvoldoening

Werknemerstevredenheid word dikwels gemeet deur anonieme werknemersvoldoeningopnames wat periodiek toegedien word om werknemersbevrediging te meet. (Ek ondersteun dit nie soos die meeste werkgewers hulle doen nie. Kyk hoe om werknemersvoldoeningopnames te verbeter .)

In 'n werknemerbevrediging opname word werknemersvoldoening gekyk na gebiede soos:

Die fasette van werknemerstevredenheid gemeet wissel van maatskappy tot maatskappy.

'N tweede metode wat gebruik word om werknemers tevredenheid te meet, ontmoet met klein groepe werknemers en vra dieselfde vrae mondelings.

Afhangende van die kultuur van die maatskappy, en of werknemers vry voel om terugvoering te lewer , kan die metode ook kennis dra oor die mate van werknemerstevredenheid teenoor bestuurders en werknemers.

Afrigtingsonderhoude is 'n ander manier om werknemersbevrediging te assesseer in die feit dat tevrede werknemers selde maatskappye verlaat.

Hoe om werknemerstevredenheidsopnames te maak. Suksesvol

'N bevrediging opname word gebruik deur 'n organisasie of onderneming om die smaak en goedkeuring van 'n bepaalde groep belanghebbendes te meet vir sy dienste, werksomgewing, kultuur of werk. Spesifiek, vir hierdie webwerf van die Menslike Hulpbronne, is 'n werknemerbevrediging opname die opname wat die meeste aangeteken word.

'N bevrediging opname is 'n reeks vrae wat werknemers beantwoord om die werkgewer in te lig oor hoe hulle voel of hoe hulle hul werksomgewing en kultuur ervaar.

Die vraelys bied gewoonlik vrae aan wat werknemers vra om 'n spesifieke aspek van die werksomgewing te evalueer en vrae wat oop is om hulle opinies uit te spreek.

Met noukeurig gekose vrae wat nie tot spesifieke antwoorde lei nie, kan 'n werkgewer die gevoel kry vir die geluk, tevredenheid en betrokkenheid van werknemers. Wanneer 'n bevrediging opname met spesifieke tussenposes gebruik word, soos jaarliks, kan 'n werkgewer mettertyd werknemerstevredenheid volg om te sien of dit verbeter.

Doeltreffende bevredigingsopnames vereis werkgewersaksies

As 'n werkgewer besluit om 'n bevredigingstoets te gebruik, moet die werkgewer verbind tot veranderinge in die werksomgewing gebaseer op die werknemer se reaksie op die opname. Dit is die basis vir werkgewers wat oorweeg om 'n opname aan werknemers te doen.

Die werkgewer wat kies om 'n bevredigingsopname by werknemers te gebruik, moet daartoe verbind wees om die resultate aan werknemers te rapporteer. Daarbenewens moet die werkgewer verbind word tot veranderinge in die werksomgewing, met die hulp en betrokkenheid van werknemers en spanne van werknemers.

Om deeglik te kommunikeer oor die veranderinge, hul impak en toekomstige planne, maak deel uit van 'n positiewe bevrediging opname proses.

Sonder die deursigtige kommunikasie, resultate verslagdoening en werknemeropdaterings, sal werknemers nie die werkgewer se motiewe vertrou om opname data te versamel nie.

Met verloop van tyd sal werknemers ophou reageer of reageer slegs met antwoorde wat hulle glo die werkgewer wil hoor. Dit maak die data wat op die opname ingesamel word, nutteloos.

Die betrokkenheid van werknemers in die verbetering van die werksomgewing gebaseer op opname resultate skep 'n omgewing van gedeelde verantwoordelikheid vir kultuur en verbeteringe in die werkplek. Werkgewers moet vermy dat leidende werknemers glo dat tevredenheid by die werk die werkgewer se verantwoordelikheid is. Werknemerstevredenheid is 'n gedeelde verantwoordelikheid. So, is die antwoord op 'n werknemer bevrediging opname.