Wat maak jou ondernemingskultuur op?

Die integrasie van nuwe werknemers in u bestaande kultuur is 'n bereikte doel

Wil jy 'n stewige definisie hê van waaroor werknemers praat wanneer hulle jou werkplek kultuur bespreek? Kultuur is die werksomgewing wat jy vir werknemers voorsien. Werknemers is gemotiveerd en bevredigend wanneer hul behoeftes en waardes in ooreenstemming is met dié wat in jou werkplekkultuur manifesteer.

Vanaf die aanvanklike aansoek totdat 'n werknemer gehuur word, probeer die werkgewer en die voornemende werknemer om te bepaal of die aansoeker 'n goeie kulturele pas is .

Kultuur is moeilik om te definieer , maar jy weet gewoonlik wanneer jy 'n werknemer gevind het wat lyk of dit jou kultuur pas .

Kultuur is die omgewing waarin jy altyd werk. Kultuur is 'n kragtige element wat jou werkplek, jou werksverhoudinge en jou werksprosesse vorm. Maar kultuur is iets wat jy nie kan sien nie, behalwe deur sy fisiese manifestasies in jou werkplek.

Alhoewel daar 'n bepaalde kultuur bestaan ​​in u organisasie wat deur die werknemers wat in u maatskappy werk, ontwikkel, voeg elke nuwe werknemer hul diversiteit by u werk kultuur. Dus, terwyl 'n kultuur bestaan ​​wanneer 'n nuwe werknemer bymekaar kom, voeg hy of sy gou by tot die kultuur wat werknemers by die werk ervaar.

Wat maak jou kultuur op?

Kultuur is soos persoonlikheid. In 'n persoon bestaan ​​die persoonlikheid uit die waardes, oortuigings, onderliggende aannames , belange, ervarings, opvoeding en gewoontes wat 'n persoon se gedrag skep.

Kultuur bestaan ​​uit die waardes, oortuigings, onderliggende aannames, houdings en gedrag wat deur 'n groep mense gedeel word . Kultuur is die gedrag wat uitloop wanneer 'n groep kom by 'n stel van die algemeen onuitgesproke en ongeskrewe reëls vir hoe hulle saamwerk.

Jou kultuur bestaan ​​uit al die lewenservarings wat elke werknemer na die werkplek bring.

Kultuur word veral beïnvloed deur die organisasie se stigter, bestuurders en ander bestuurspersoneel weens hul rol in besluitneming en strategiese rigting.

Middelbestuurders is ook beduidend in die vorming van jou organisasiekultuur, aangesien dit die gom is wat al die res van jou werknemers hou sodat hulle inligting en rigting kan ontvang.

Hoe sien jy kultuur

Die visuele en verbale komponente van 'n organisasie se kultuur is opvallend elke dag op die werk. Of jy nou deur 'n werksarea loop, in 'n kantoor sit, 'n vergadering bywoon, of in die eetkamer eet, die organisasie se kultuur omring jou en jou werkslewe deurdring.

Kultuur word in jou groep se voorstelling verteenwoordig:

Iets so eenvoudig soos die voorwerpe wat gekies word om 'n werknemer se lessenaar te gee, vertel jou baie oor hoe werknemers sien en deelneem aan jou organisasie se kultuur. Jou bulletinbordinhoud, die maatskappy nuusbrief, die interaksie van werknemers in vergaderings en die manier waarop mense saamwerk, praat volumes oor jou organisasiekultuur .

U kan 'n kultuurwandeling neem om u organisasie se huidige kultuur te sien, waardeer en waarneem. U kan ook u organisasie se kultuur verander. As die kultuur wat ontwikkel het, nie help om u besigheidsdoelwitte te bereik of die omgewing wat u werknemers wil voorsien nie, is kultuurverandering 'n moeilike, maar haalbare opsie .

Jy kan bewustelik die kultuur vorm wat jy nodig het vir jou organisasie se mees belangrike geleentheid vir sukses. Met konsekwente leierskap wat die gesprek verloop , kan jy hierdie uitdaging aanpak en wen.

Enculturation: Helpende nuwe werknemers word deel van jou kultuur

Enculturation is 'n sosialiseringsproses waarvolgens nuwe werkers aanpas en deel word van die korporatiewe kultuur van hul nuwe maatskappy, kantoor, departement, werksgroep en so meer. Sommige maatskappye help nuwe werknemers om hul organisasie se kultuur omhels deur oriëntering of aan boord sessies en ander menslike hulpbronne (HR) inisiatiewe.

Departemente moet nuwe werknemers verwelkom met 'n plan wat die nuwe persoon sal help om hul werk te leer. Die beste planne onderdompel ook die nuwe werknemer in die belangrikste aspekte van die kultuur. Hulle doen dit deur aktiwiteite soos:

Jou doel met inkulturasie-aktiwiteite is om die werknemer se kulturele fiksheid te verseker en om die nuwe werknemer in die gewenste organisasiekultuur te betrek en aan boord te gee.