Kultuurfiksevaluering tydens ondervraging van kandidate

Sien die kulturele fiksheid van die mense wat jy onderhou: let op hierdie faktore

Kulturele fiksheid word die beste verstaan ​​wanneer u dit oorweeg binne die konteks van u organisasie se kultuur en hoe u organisasie se kultuur gevorm is. 'N Potensiële werknemer kan die eienskappe, taal en waardes wat binne die huidige organisasiekultuur bestaan, uitdruk en vertoon - al dan nie.

U wil slegs kandidate huur wie se geloofs- en gedragstelsels kongruent is met u organisasiekultuur.

Die kandidaat wie se waardes , oortuigings, vooruitsigte en gedrag in ooreenstemming is met die bestaande binne die huidige organisasie, sal waarskynlik 'n goeie kulturele fiksheid vir die organisasie wees.

'N Werknemer wat 'n goeie kulturele fiksheid het, werk goed in die bestaande werkplekomgewing. Werknemers wat nie in die omgewing pas nie, verlaat gewoonlik 'n werksomgewing of kultuur wat meer kongruent is met hul eie waardes en oortuigings.

Kultuurfiks as keuringskriteria

Een van die hoof doelwitte van 'n werksonderhoud is om die werknemers in die onderhoudspan in staat te stel om die potensiële kulturele passing van 'n werk kandidaat te evalueer. Interaksie in die onderhoud met 'n potensiële werknemer is die sleutel in die keuse van werknemers. Die kandidaat moet beide die nodige kwalifikasies vertoon om die werk te verrig en die noodsaaklike pas wat nodig is om doeltreffend binne die bestaande organisasie te werk.

Die doel van die meerderheid vrae wat tydens 'n werksonderhoud gevra word, is om 'n kandidaat se kulturele fiksheid te assesseer.

Hoe die kandidaat die vrae beantwoord, is 'n beslissende faktor in die keuse van werknemers. In 'n gedragsonderhoud (wat aanbeveel word), hoe 'n kandidaat 'n verskeidenheid werksituasies in die verlede genader het, vertel jou of die kandidaat se styl en gedrag kongruent is met die styl wat suksesvol in jou organisasie gebruik word.

Voorbeelde van Kulturele Fit

As jy die kulturele fiksheid van 'n aansoeker oorweeg, is hier voorbeelde wat jou assessering sal lei.

Dus, kulturele fiksheid is die vermoë van 'n werknemer om gemaklik te werk in 'n omgewing wat kongruent is met sy eie oortuigings, waardes en behoeftes. Die uitdaging vir werkgewers is om werknemers wat hul werk kultuur pas, te identifiseer en te huur. Die tweede uitdaging vir werkgewers is om bewustelik 'n werkskultuur te vorm wat die sukses van die organisasie sal verseker. Die werknemers wat gehuur word, moet vertrou word om te help met hierdie fyn balans.

Kulturele fiksheid is kongruensie met 'n organisasie se kultuur

Kultuur, die omgewing wat jy vir werknemers in jou werkplek geskep het, bestaan ​​uit die waardes, oortuigings, onderliggende aannames, houdings en gedrag wat deur 'n groep mense gedeel word. Kultuur is die gedrag wat uitloop wanneer 'n groep kom by 'n stel - algemeen onuitgesproke en ongeskrewe - reëls vir samewerking.

'N Organisasie se kultuur bestaan ​​uit al die lewenservarings wat elke werknemer by die organisasie bring. Kultuur word veral beïnvloed deur die organisasie se stigter, bestuurders en ander bestuurspersoneel weens hul rol in besluitneming en strategiese rigting. Die belonings en erkenning wat aan werknemers gebied word, wat waardeer en versterk word, vorm kragtig 'n organisasie se kultuur. Kultuur manifesteer hom in 'n organisasie se:

'N Werknemer wat 'n goeie kulturele fiksheid het, sal goed werk binne die omgewing en kultuur wat jy geskep het.