Bedanking is opgemerk dat jy jou werk stop

Bedank professioneel deur hierdie advies te volg

Wanneer u u bedanking aangaan, beëindig of beëindig u indiensneming met u huidige werkgewer. Hierdie bedanking is jou amptelike kennisgewing dat jy jou diensverhouding beëindig. Dikwels mondelings aan die persoon wat jou baas of bestuurder is, moet jy ook jou diens bedanking skriftelik indien. Dit is omdat jou werkgewer die amptelike bedanking skriftelik wil hê vir toekomstige verwysing.

Hoekom menslike hulpbronne jou brief op lêer benodig

Jou Departement Menslike Hulpbronne sal ook 'n afskrif van jou skriftelike bedanking wil hê om in jou personeellêer te hou. Dit stel hulle in staat om 'n historiese rekord te hou van waarom jy nie meer by die maatskappy is nie. Dit word gedoen om die maatskappy te beskerm as u gedagtes moet verander, aansoek doen om werkloosheidsvoordele, of om 'n regsgeding oor die beëindiging vir enige rede in die toekoms. Op hierdie manier sal HR die toepaslike dokumentasie hê wat toon dat u u bedanking tender en dat u vertrek nie die maatskappy se keuse of keuse was nie.

Jou bedanking kan 'n geleentheid wees om jou professionele beeld te bou

Jou bedanking is nie 'n negatiewe ding nie. Inteendeel, dit is 'n geleentheid om jou beeld en persoonlike handelsmerk as 'n gekwalifiseerde, weldeurdagte werknemer te bou. Natuurlik moet u bedanking reguit, positief en professioneel van aard wees. Moet nooit vergeet dat u bedanking, wat in die vorm van 'n bedankingsbrief ingedien is , 'n permanente byvoeging tot u werklêer word nie en dat baie mense toegang tot die diens sal hê.

Hou jou negatiewe gedagtes vir jouself

Hou jou bedanking kort en op die punt. Jy wil nie voortdurend opblaas oor hoe sleg jou baas jou behandel het, hoeveel jy jou kollegas nie gehou het nie, of dat jou maatskappy op 'n onprofessionele wyse met kliënte opgetree het.

U het die geleentheid gehad om enigiets te deel wat u oor u werk, u bestuurder, u kollegas en die maatskappy moes deel terwyl u tydens u jaarlikse hersiening spesifiek in diens was.

Dit maak nie sin om kritiek te deel wanneer jy bedank wanneer daar niks oor gedoen kan word nie. Kritiek op hierdie punt sal slegs 'n slegte indruk laat, wat jou verblyfreg waarskynlik met die firma sal oorskry.

Dink oor jou toekoms

Ook, jy het geen idee hoe of wanneer jou pad kan oorsteek met jou huidige bestuurder of jou huidige kantoormaat wat eendag in die posisie kan wees om jou te huur nie.

U moet ook oorweeg dat die MH-persoon wat u vandag hanteer, u in staat sal wees om u te huur, indien 'n ander (meer geskikte of beter betaalende) posisie by die maatskappy oopmaak. Jy wil altyd HR verlaat met 'n positiewe gevoel oor hoe jy jouself vergelyk.

Wat moet jy in jou bedanking insluit?

U bedanking moet u finale datum van indiensneming insluit wat ten minste twee weke se kennisgewing moet bevat . Geen ander inhoud word in 'n bedankingsbrief vereis nie, hoewel u dalk u werkgewer polities wil bedank vir die geleenthede wat hy of sy u voorsien het.

U kan ook u hulp tydens die oorgangsfase aanbied wanneer u vervanging opgelei word. Wie beter om hierdie persoon op te lei as jy?

Ten spyte van die drang om te ontspan of eerlik te wees, moet nooit 'n negatiewe rede vir u bedanking wees nie.

As jy wonder hoe om van jou werk af te tree , is daar aanvaarbare redes vir bedanking wat insluit dat jy sê dat:

Natuurlik moet jy eerlik wees. Dus, as die eerste twee redes nie akkuraat is nie, kan u altyd die laaste rede noem, ongeag of u 'n nuwe werk het of nie.

As jy alles reg doen, sal jou bedanking ontvou as 'n geleentheid, nie net 'n einde nie.