Hoeveel ure is tieners toegelaat om te werk?

Hoe jong is te jonk vir 'n deeltydse werk ? Hoeveel ure word minderjariges toegelaat om te werk? Baie hang af van die betrokke tiener, hul ouers se gevoelens oor tieners wat werk, en skool- en naskoolse verpligtinge. Egter selfs die mees verantwoordelike tiener, met gewillige ouers en genoeg vrye tyd om aan 'n deeltydse werk te bestee, sal teen een beperking op hul indiensneming opduik: die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA).

Hierdie wet reguleer die dae, ure en tye wat 14, 15, 16 en 17-jarige werknemers kan werk.

Lees hieronder vir inligting oor die ure wat tieners wettiglik toegelaat word om te werk. Die ure wissel volgens ouderdom, tipe werk, en meer.

Ouderdomme Tieners is wettig toegelaat om te werk

Die FLSA plaas beperkings op indiensneming vir minderjarige werkers (werkers onder 18 jaar), afhangende van hul ouderdom, die tyd van die jaar, die dag van die week en meer.

Die FLSA stel die minimum werkende ouderdom op 14 vir nie-landbou-werksgeleenthede. Werkers vanaf 14 tot 18 jaar kan nie werk in beroepe wat deur die Sekretaris van Arbeid as gevaarlik beskou word nie. Dit sluit in mynbou, uitgrawing, vervaardiging van plofstowwe, en die gebruik van sekere kraggedrewe toerusting. Minderjariges kan soms by werkplek in gevaarlike bedrywe werk, maar slegs in beperkte take wat as veilig verklaar is.

Staatsarbeidwette verskil dikwels van federale wette. Wanneer hulle dit doen, is die wet wat "meer beskermend van die minderjarige is" van toepassing.

As u staat byvoorbeeld sê werkers onder die ouderdom van 18 kan nie in enige gevaarlike bedrywe werk nie (al is die taak veilig verklaar), dan is dit die reël wat u moet volg. Gaan na die staat se arbeidswette vir meer inligting.

Ure Tieners is wettig toegelaat om te werk

Daar is ook beperkings op indiensneming wat slegs betrekking het op minderjariges van bepaalde ouderdomme.

Onder Ouderdom 14:
Kinders onder die ouderdom van 14 kan nie enige nie-landbou-werk werk nie, tensy hulle by 'n nie-gevaarlike bedryf in diens van hul ouers is.

Ouderdomme 14-15:
Kinders tussen 14 en 15 kan slegs ure werk wanneer hulle nie op skool is nie. Daar is ook reëls oor hoeveel ure hulle elke dag kan werk. Hulle kan tot 3 uur per dag op 'n skooldag werk en 18 uur in die skoolweek.

Hulle kan tot 8 uur op 'n nie-skooldag werk en 40 uur in 'n nie-skoolweek.

Een uitsondering hierop is dat hulle ekstra ure kan werk as hulle werk vir 'n staatsgeborgde loopbaanverkenningsprogram of werkstudieprogram deur die Departement van Arbeid.

Ten slotte is daar perke op die spesifieke ure van die dag waarop hulle kan werk. Oor die algemeen kan hulle slegs van 07:00 tot 19:00 werk. Maar vanaf 1 Junie tot Labour Day kan hulle tussen 7:00 en 21:00 werk.

Ouderdomme 16-17:
Daar is geen beperking op die ure wat iemand ouderdom 16 of 17 kan werk nie. As u egter onder 18 is, kan u nie werk in 'n werk wat die Departement van Arbeid gevaarlik ag nie, soos hierbo genoem.

Ouderdom 18 en ouer:
Daar is geen perke op die ure wat jy kan werk as jy 18 of ouer is nie.

Uitsonderings tot Beperkings:

Oor die algemeen is ouderdomsgebaseerde werksbeperkings nie van toepassing op minderjarige werkers wat in diens van hul ouers of voogde is nie.

Die uitsondering op die uitsondering? Die gevaarlike nywerhede hierbo gelys.

Werknemers onder die ouderdom van 18 kan byvoorbeeld nie in mynbou of vervaardiging werk nie, selfs al sou hulle in diens van hul gesin wees.

Tiener Loon

Oor die algemeen moet tieners wat werk, minstens die federale minimumloon van $ 7,25 betaal. Werkers onder die ouderdom van 20 kan vir die eerste 90 agtereenvolgende kalenderdae 'n minimum loonloon (of statutêre minimumloon) van $ 4,25 betaal word; Hierdie jeugd minimum geld vir elke werk wat die tiener hou, nie net hul eerste werk nie. As 'n werker onder die ouderdom van 20 werksgeleenthede verander, kan hul nuwe werkgewer hulle die laer koers betaal vir die eerste 90 dae van hul nuwe werk.

Baie state en sommige stede het minimum lone hoër as die federale mandaat vasgestel, maar dit geld nie noodwendig vir jonger werkers nie.

Onlangs het 'n paar lande voorgestel dat minimum tiener-uitsonderings vir tieners voorgestel word, deels as gevolg van hierdie minimum loonverhogings.

"Ek dink nie dat kiesers 'n toename in denke in terme van 'n eerste werk vir hoërskoolstudente goedgekeur het nie," het die Laura Ebke, Nebraska-staat, aan The International Business Times gesê. "Dit verwys regtig meer na die arm mense, mense wat nie eindig kan ontmoet nie."

Of jy saamstem of nie saamstem nie. Dit is in jou beste belang om jouself te vergewis van beide staats- en federale wette wat van toepassing is op jong werkers in jou omgewing voordat jy aansoek doen vir 'n werk of jou tiener toelaat om dit te doen. In die meeste gevalle sal werkgewers moet voldoen aan beide staats- en federale wetgewing.

Lees meer: kinderarbeid wetgewing | Teen Jobs | Om jou eerste werk te kry