Wat doen 'n menslike hulpbronbestuurder, generaal of direkteur?

Job Description Basics vir 'n HR Job

Is jy geïnteresseerd in 'n algemene oorsig van die werk, verwagtinge en bydraes van 'n Menslike Hulpbronne-generaal, bestuurder of direkteur? Hul rol is uiters belangrik in die bedryf van enige organisasie wat mense gebruik. Trouens, hulle maak fundamentele bydraes tot die organisasie se kultuur, ontwikkeling en uitsonderlike personeel.

'N Menslikehulpbron- generaal , bestuurder of direkteur speel 'n wye verskeidenheid rolle in organisasies.

Afhangende van die grootte van die organisasie, kan hierdie HR werksgeleenthede oorvleuelende verantwoordelikhede hê. In groter organisasies het die HR-generaal, bestuurder en direkteur duidelike, geskeide rolle in MH-bestuur .

Hierdie rolle bring geleidelik meer gesag en verantwoordelikheid in die hande van die bestuurder, dan die direkteur, en uiteindelik die vise-president wat verskeie departemente insluitend administrasie kan lei.

MH-direkteure, en soms MH-bestuurders, kan verskeie afdelings bestuur wat elkeen deur funksionele of gespesialiseerde MH-personeel gelei word, soos die opleidingsbestuurder , die vergoedingsbestuurder of die werwingsbestuurder .

Personeellede van die Menslike Hulpbronne is advokate vir beide die maatskappy en die mense wat in die maatskappy werk. Gevolglik voer 'n goeie MH-professionele 'n konstante balanseringsaksie uit om beide behoeftes suksesvol te bevredig.

Die veranderende menslike hulpbronrol

Die rol van die MH-professionele is besig om te verander om te voldoen aan die behoeftes van vandag se moderne, vinnig veranderende organisasies.

In die verlede, aangesien die oorspronklike HR-funksies dikwels deur rekeningkunde voorsien is, was die HR-rol gefokus op administratiewe take soos om werknemers te betaal, voordele te administreer, en om siek en persoonlike dae af te hou.

Maar 'n meer omvattende benadering tot die bestuur van mense in die organisasie was nodig.

Programme en prosesse wat werknemers stelselmatig gehuur het, werknemers behou en al die aspekte van talentbestuur hanteer het, het in die beste organisasies ontwikkel.

Dan het die rol weer ontwikkel. Nog steeds verantwoordelik vir die administratiewe take en die programme en prosesse wat met mense verband hou, lei die beste HR-personeel nou die aanklag.

Hulle ontwikkel stelsels en prosesse binne die organisasie wat die strategiese behoeftes van die onderneming aanspreek. Dus, wat een keer die taak was om werknemers te huur, is nou die proses van spangebaseerde verhuring van die beste moontlike getalenteerde werknemers wat gewerf word via metodes wat wissel van werknemerverwysings tot sosiale media- verkryging.

Hierdie werknemers is ook kongruent met die maatskappy se kultuur . Dit is nogal 'n ander reis, een wat voortgaan om te ontwikkel. Maak seker dat u HR-span daaraan voldoen.

Nuwe MH-rol

Die rol van die MH-bestuurder moet parallel wees aan die behoeftes van hierdie ontwikkelende, veranderende organisasie. Suksesvolle organisasies word meer aanpasbaar, veerkragtig, vinnig om rigting te verander, en kliëntgesentreerd. Hulle erken dat organisasies in die komende jare vir talent sal wees.

Hierdie erkenning bring die behoefte aan werkgeoriënteerde werkplekke en programme wat voldoen aan die behoeftes van werknemers vir betekenisvolle werk, groei, uitdaging, kommunikasie en effektiewe leierskap.

Binne hierdie omgewing is die HR-professionele, wat deur lynbestuurders gerespekteer word en gevolglik wie se talente deur bestuurders gebruik word, verantwoordelik vir nuwe rolle. In Menslike Hulpbronkampioene beveel Dave Ulrich, een van die meer gewilde sprekers en skrywers in die HR-veld, en 'n professor aan die Universiteit van Michigan drie addisionele rolle vir die HR-bestuurder aan .

Terselfdertyd het veral die HR-generaal nog verantwoordelikheid vir die daaglikse werknemerprobleme en -klagtes , administrasie van werknemersvoordele, dikwels betaalstaat en werknemerwerk, veral in die afwesigheid van 'n HR-assistent .

Verantwoordelikhede van die HR Professional

Afhangende van die grootte van die organisasie, is die HR-bestuurder verantwoordelik vir al die funksies wat handel oor die behoeftes en aktiwiteite van die organisasie se mense, insluitende hierdie verantwoordelikhede.

As jy die vraag vra, wat doen die HR bestuurder, generaal of direkteur, soos jy kan sien, is die antwoord baie. Die rol dra verantwoordelikheid vir al die prosesse en stelsels wat verband hou met mense in 'n organisasie.

Die rol moet die werk van bestuurders ondersteun wat toesig hou oor die werk van hierdie mense. Die MH-personeel lei pogings vir organisasie-ontwikkeling. Hulle is ernstig betrokke by die definisie en ontwikkeling van 'n organisasiekultuur wat die organisasie in staat stel om in diens aan kliënte te slaag.

Die HR-personeel moet die vaardighede van hul bestuurders en hul organisasie ontwikkel om hierdie aktiwiteite goed te doen. Die werk van die MH-professionele is 'n voortdurende uitdaging aangesien MH-personeel baie rolle en aktiwiteite ter ondersteuning van hul organisasies balanseer.

Wil jy nog meer gedetailleerde inligting oor die posbeskrywings en verantwoordelikhede van HR-professionele persone? Kyk gerus na hierdie gedetailleerde posbeskrywings.