Voorbeeld Menslike Hulpbronne Assistent Posbeskrywing

Menslike Hulpbronne Assistent Algehele Posbeskrywing Met Primêre Pligte

Posisie Beskrywing:

Die Human Resources assistent help met die administrasie van die daaglikse bedrywighede van die menslike hulpbronne funksies en pligte. Die HR-assistent verrig verantwoordelikhede in sommige of al die volgende funksionele gebiede: departementele ontwikkeling, HRIS, werknemersverhoudinge, opleiding en ontwikkeling, voordele, vergoeding, organisasie-ontwikkeling, uitvoerende administrasie en indiensneming.

Die HR-assistent het gedeeltelike verantwoordelikheid vir hierdie gebiede:

Die Menslike Hulpbronne-assistent dra by tot die bereiking van Menslike Hulpbronne-praktyke en -doelwitte wat 'n werkgeoriënteerde, hoëprestasie- kultuur sal bied wat beklemtoon dat bemagtiging, gehalte, produktiwiteit en standaarde, doelwitbereiking en die werwing en voortgesette ontwikkeling van 'n beter werksmag.

Die Human Resources assistent help met die implementering van dienste, beleid en programme deur MH-personeel. Die MH-assistent rapporteer ook aan die MH-direkteur wie die assistent help om hul verantwoordelikhede na te kom. Die HR-assistent help ook maatskappybestuurders met HR-kwessies.

Primêre doelwitte:

Die sleutelareas waarvoor 'n tipiese HR-assistent verantwoordelik is, word hier beklemtoon, asook meer spesifieke take in elke verantwoordelikheidsgebied.

Ontwikkeling van die Menslike Hulpbronne Departement

Menslike Hulpbron Inligtingstelsels (HRIS)

Voordele Administrasie

Opleiding en Ontwikkeling

indiensneming

Werknemersverhoudinge

vergoeding

Organisasie Ontwikkeling

Uitvoerende Administrasie

bykomende

Om die Human Resources Assistant-werk suksesvol te verrig, moet 'n individu in staat wees om elke noodsaaklike verantwoordelikheid bevredigend te verrig. Hierdie vereistes is verteenwoordigend, maar nie allesomvattend, van die kennis, vaardigheid en vermoë van die maatskappy Human Resources Assistant.

Menslike Hulpbronne-assistentvereistes

Redelike akkommodasie kan gemaak word om individue met gestremdhede in staat te stel om hierdie noodsaaklike funksies uit te voer.

Fisiese vereistes van die MH-assistent se werk

Hierdie fisiese eise is verteenwoordigend van die fisiese vereistes wat nodig is vir 'n werknemer om die noodsaaklike funksies van die Menslike Hulpbronne-assistent se werk suksesvol uit te voer. Redelike akkommodasie kan gemaak word om persone met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies van die Human Resources Assistant se werk te vervul.

Terwyl die verantwoordelikhede van die Menslike Hulpbronne-assistent se werk verrig word, moet die werknemer praat en hoor. Die werknemer is dikwels verplig om hul hande en vingers te sit en te gebruik, om sleutels op 'n sleutelbord te hanteer of te voel en te manipuleer.

Die werknemer is af en toe verplig om te staan, loop, bereik met arms en hande, klim of balanseer, en buk, kniel, kruip of kruip.

Visie vermoëns wat benodig word vir hierdie werk sluit in 'n noue visie.

Werksomgewing vir die MH-assistent se werk

Tydens die uitvoering van die verantwoordelikhede van die Menslike Hulpbronne-assistent se werk, is hierdie werksomgewing eienskappe verteenwoordigend van die omgewing wat die Menslike Hulpbronne-assistent sal ervaar. Redelike akkommodasie kan gemaak word om mense met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies van die Human Resources Assistant se werk te verrig.

Terwyl die pligte van hierdie werk verrig word, is die werknemer soms blootgestel aan bewegende meganiese dele en voertuie. Die geraasvlak in die werksomgewing is gewoonlik stil tot matig.

Afsluiting

Hierdie posbeskrywing is bedoel om inligting wat noodsaaklik is om die omvang van die Menslike Hulpbronne-assistent se posisie te verstaan, oor te dra en dit is nie bedoel om 'n volledige lys van vaardighede, pogings, pligte, verantwoordelikhede of werksomstandighede wat met die pos verband hou, te wees nie.

Onderwys en ervaring

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land.

Soek asseblief regshulp , of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.

Wil jy meer inligting oor werksbeskrywings ?