Voorbeeld Human Resources Recruiter Job Description

Die Korporatiewe Menslike Hulpbron Recruiter is verantwoordelik vir die lewering van alle fasette van suksesvolle sukses in die organisasie. Dit sal bereik word deur die ontwikkeling van plaaslike en nasionale werwingsplanne, deur gebruik te maak van tradisionele verkrygingstrategieë en -bronne asook die ontwikkeling van nuwe, kreatiewe werwing idees. Die Korporatiewe Menslike Hulpbron Recruiter sal 'n kritieke rol speel om te verseker dat ons die beste moontlike talent huur.

Primêre doelstellings van die Menslike Hulpbronne Werwer:

Ontwikkel en voer rekruteringsplanne

Netwerk Deur Bedryfs Kontakte, Vereniging Lidmaatskappe, Handelsgroepe en Werknemers

Ontwikkel en volg meetbare fasette van die Werwing en Huurproses

Koördineer en Implementeer College Werwing Inisiatiewe

Administratiewe Pligte en Rekordhouding

Vereiste Kennis, Vaardighede en Vermoëns:

Om hierdie werk suksesvol te kan uitvoer, moet 'n individu in staat wees om elke noodsaaklike plig bevredigend te verrig, soos opgedra. Die onderstaande vereistes is verteenwoordigend van die kennis, vaardigheid en vermoë wat benodig word. Redelike akkommodasie kan gemaak word om individue met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies uit te voer.

Onderwys en ervaring:

Fisiese vereistes:

Die fisiese eise wat hier beskryf word, is verteenwoordigend van dié wat deur 'n werknemer nagekom moet word om die noodsaaklike funksies van die werk suksesvol uit te voer. Redelike akkommodasie kan gemaak word om individue met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies uit te voer.

Terwyl die pligte van hierdie werk verrig word, word die werknemer gereeld vereis om te sien, praat en hoor. Die werknemer moet gereeld hande saam met vingers sit, hanteer of voel. Die werknemer is af en toe verplig om te staan, loop, met hande en arms te bereik, klim of balanseer, en buk, kniel, kruip of kruip.

Die werknemer moet gereeld lig en / of skuif tot 50 pond. Spesifieke visievermoëns wat deur hierdie werk vereis word, sluit in 'n noue visie.

Werks omgewing:

Die werksomgewing-eienskappe wat hier beskryf word, is verteenwoordigend van dié wat ondervind word terwyl die essensiële funksies van hierdie werk uitgevoer word. Redelike akkommodasie kan gemaak word om individue met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies uit te voer.

Terwyl die pligte van hierdie werk verrig word, is die werknemer soms blootgestel aan bewegende meganiese dele en voertuie. Die geraasvlak in die werksomgewing is gewoonlik gematig.

Hierdie posbeskrywing is bedoel om inligting wat noodsaaklik is om die omvang van die posisie te verstaan, oor te dra en is nie 'n volledige lys van vaardighede, pogings, pligte, verantwoordelikhede of werksomstandighede wat daarmee gepaard gaan nie.

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land. Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.

Wil jy meer inligting oor werksbeskrywings?