Voorbeeld Human Resources Generalist Job Description

Wat doen 'n Menslike Hulpbronne-Generaal, presies?

Posisie Beskrywing:

Die Human Resources Generalist bestuur die daaglikse bedrywighede van die Human Resources-kantoor. Die MH-generaal behartig die administrasie van die menslike hulpbronne-beleid, -prosedures en -programme. Die HR-generaal voer verantwoordelikhede in die volgende funksionele gebiede: departementele ontwikkeling, menslike hulpbroninligtingstelsels (HRIS), werknemersverhoudinge, opleiding en ontwikkeling, voordele, vergoeding, organisatoriese ontwikkeling en indiensneming.

Die Menslike Hulpbronne-generaal is verantwoordelik vir die hele of deel van hierdie gebiede:

Die Human Resources Generalist begin en lei HR-praktyke en -doelwitte wat 'n werkgeoriënteerde, hoëprestasie- kultuur sal bied wat beklemtoon dat bemagtiging, kwaliteit, produktiwiteit en standaarde, doelwitbereiking en die werwing en voortgesette ontwikkeling van 'n beter werksmag.

Die Human Resources Generalist koördineer die implementering van dienste, beleid en programme deur personeel van personeel. verslae aan die Menslike Hulpbronne Direkteur of HR Bestuurder , en help en adviseer maatskappy bestuurders oor Human Resources kwessies.

Primêre doelwitte:

Ontwikkeling van die Menslike Hulpbronne Departement

Menslike Hulpbron Inligtingstelsels

Opleiding en Ontwikkeling

indiensneming

Werknemersverhoudinge

vergoeding

voordele

wet

Organisasie Ontwikkeling

Die Menslike Hulpbronne-generaal neem ander verantwoordelikhede aan soos deur die Menslike Hulpbronne-direkteur toegewys.

Om die Human Resources Generalist-werk suksesvol te verrig, moet 'n individu in staat wees om elke noodsaaklike verantwoordelikheid bevredigend te verrig. Hierdie vereistes is verteenwoordigend, maar nie allesomvattend, van die kennis, vaardigheid en vermoë van die maatskappy Human Resources Generalist.

Redelike akkommodasie kan gemaak word om individue met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies uit te voer.

Human Resources Generalist Requirements

Onderwys en ervaring

Fisiese vereistes van die HR Generalist se werk

Hierdie fisiese eise is verteenwoordigend van die fisiese vereistes wat nodig is vir 'n werknemer om die noodsaaklike funksies van die Human Resources Generalist se werk suksesvol uit te voer.

Redelike akkommodasie kan gemaak word om mense met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies van die Human Resources Generalist se werk te vervul.

Terwyl die verantwoordelikhede van die Human Resources Generalist se werk verrig word, moet die werknemer praat en hoor. Die werknemer is dikwels verplig om hul hande en vingers te sit en te gebruik, om sleutels op 'n sleutelbord te hanteer of te voel en te manipuleer.

Die werknemer is af en toe verplig om te staan, loop, bereik met arms en hande, klim of balanseer, en buk, kniel, kruip of kruip. Visievermoëns wat in hierdie werk vereis word, sluit in 'n noue visie.

Werksomgewing vir die HR-generaal se werk

Terwyl die verantwoordelikhede van die Menslike Hulpbronne-generaal se werk verrig word, is hierdie werksomgewing eienskappe verteenwoordigend van die omgewing wat die Menslike Hulpbronne-generaal sal ervaar. Redelike akkommodasie kan gemaak word om mense met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies van die Human Resources Generalist se werk te verrig.

Terwyl die pligte van hierdie werk verrig word, is die werknemer soms blootgestel aan bewegende meganiese dele en voertuie. Die geraasvlak in die werksomgewing is gewoonlik stil tot matig.

Afsluiting

Hierdie posbeskrywing is bedoel om inligting wat noodsaaklik is om die omvang van die Human Resources Generalist se posisie te verstaan ​​en dit is nie bedoel om 'n volledige lys van vaardighede, pogings, pligte, verantwoordelikhede of werksomstandighede wat met die pos verband hou, te wees nie.

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land. Soek asseblief regshulp , of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.

Wil jy meer inligting oor werksbeskrywings ?