Watter Maaltyd- en Ruspouses kry Werknemers?

Is u geregtig op 'n middagete of betaal vir die tyd wat u neem om 'n ete te eet? Federale wetgewing (staatswette kan wissel) vereis nie rus- of koffiepouses vir werknemers nie, alhoewel baie maatskappye breek bied. Middagete, ete of ander maaltydperiodes (gewoonlik ten minste 30 minute duur) word nie as werk tyd beskou nie en werknemers is nie geregtig op betaling vir hul maaltydpouse nie.

Sommige state het egter wette wat voorsiening maak vir breek.

Wette wissel op grond van ligging, indeling van werkers en die ouderdom van die werknemer.

Lees hieronder vir meer inligting oor federale en staatswette wat verband hou met etes en ruspouses.

Maaltye en Federale en Staatsreg

Federale wette
Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) vereis nie werkgewers om maaltye of verlengde ruspaaie te verskaf nie.

Staatswette
Minder as die helfte van Amerikaanse state vereis dat maatskappye 'n maaltyd of ruspouse moet verskaf. In baie van hierdie lande moet werkers wat meer as 6 uur werk, 30 minute toegelaat word om te eet of te rus. Ten einde bedrog te voorkom, handhaaf baie state ook dat hierdie tyd in die middel van die skof geneem word en nie aan die begin of einde nie, om werknemers te beskerm om hul pouse te verloor.

Hier is 'n lys van staatswette wat betaalde ruspouses uit die werk dek, insluitende ruspaaie en badkamerpaaie. In sommige plekke word die paaie betaal.

Van die state wat breekwette het, het sommige werkwette wat alle werknemers dek. Ander dek spesifieke bedrywe en klassifikasies van werkers.

Maryland het byvoorbeeld 'n "Shift Break Law" wat sommige kleinhandelwerkers dek. Betaalde ruspaaie word tans deur die staatsreg in Kalifornië, Colorado, Illinois, Kentucky, Minnesota, Nevada, Vermont en Washington vereis.

Ongeveer die helfte van die Amerikaanse state maak voorsiening vir etenspouses. Die state wat maaltydpouses reguleer, gee gewoonlik 1/2 uur na elke 5 of 6 ure wat gewerk word.

Hoeveel bane kry werknemers tydens 'n werksdag?

Daar is geen federale regulasies wat 'n vasgestelde aantal pouses bepaal volgens aantal gewerkte ure nie. Sommige state het dienswette wat bepaal hoeveel pouses uit die werk 'n werknemer geregtig is tydens 'n skof.

Byvoorbeeld, in Minnesota moet die tyd om die naaste toilet te gebruik, binne elke vier opeenvolgende werksure voorsien word. Kalifornië bied 'n betaalde tien minute rusperiode vir elke vier ure gewerk. Vermont spesifiseer nie die tydsduur van die breek nie, maar sê: "Werknemers moet 'redelike geleenthede' kry tydens werkperiodes om toiletgeriewe te eet en te gebruik."

Maatskappybeleid

Wanneer pouses nie deur die wet bepaal word nie, kan werkgewers maatskappypolitieke in plek hê wat voorsiening maak vir 'n sekere hoeveelheid pouse per werkskof. Unie kollektiewe bedingingsooreenkomste kan ook voorsiening maak vir breek uit werk.

Byvoorbeeld, 'n werknemer kan 'n 30 minute middagete (onbetaalde) middagete kry en twee 15 minute pouses (betaal) gedurende elke agt uur skof. Of, as 'n ander voorbeeld, kan 'n werknemer 'n 20 minute pouse in die oggend en 'n uur vir middagete hê.

Vir 'n ses uur skof kan 'n werknemer twee 10 minute pouses of 'n 20-minute middagete kry.

Nog 'n opsie gee 'n werknemer 'n breek na 'n sekere aantal ure se werk. Byvoorbeeld, 'n werknemer kan na elke 3 uur se werk 'n vyftien minute breek kry.

Wanneer maatskappypolitiek breekperiodes bepaal, word die bedrag en duur van pouses deur die werkgewer bepaal.

Betaal vir bane uit werk

Alhoewel dit nodig mag wees dat werknemers 'n breek het, moet werkgewers nie daarvoor betaal nie, behalwe vir 'n kort pouse. Wanneer werkgewers kort breek uit werk (gewoonlik ongeveer 5 tot 20 minute duur), beskou die federale wet die pouses as werkure waarvoor u betaal moet word.

As 'n werknemer met middagete werk, is hulle steeds wettig geregtig op vergoeding vir hul tyd. Werkgewers moet jou betaal indien jou staat betaalde middagete benodig of as jy moes werk wat 'n pouse moes wees.

Hierdie keer moet ingesluit word in die som van u ure wat gedurende die werksweek gewerk is en oorweeg word om te bepaal of oortyd gewerk is. Werknemers wat nie toegelaat word om pouses te neem of gedwing word om hul middagete sonder vergoeding te werk nie, moet hulle staatswerkafdeling kontak om 'n eis teen hul werkgewer in te dien.

Breek vir verpleegmoeders

Die bekostigbare versorgingswet vereis dat werkgewers redelike pouse moet gee vir 'n werknemer om borsmelk vir haar verpleegkind uit te druk vir een jaar na die geboorte van die kind. Hier is meer op pouses vir verpleegmoeders .

Gaan met u Staatsdepartement van Arbeid

As jy bekommerd is dat jy nie die korrekte hoeveelheid breek tyd ontvang nie, raadpleeg jou staatsdepartement van arbeid vir inligting oor breek tyd regulasies.

Lees Meer: Betaal vir Maaltye Pay for Breaks