Lys van Amerikaanse arbeidswetgewing

Wat die wet sê oor lone, werksveiligheid, diskriminasie en meer

Die Departement van Arbeid hou toesig en handhaaf meer as 180 federale wette wat werkplekaktiwiteite vir ongeveer 10 miljoen werkgewers en 125 miljoen werkers beheer. Die volgende is 'n lys van indiensnemingswette wat huurgeld, lone, ure en salaris reguleer, diskriminasie, teistering, werknemervoordele, afbetaalde tyd, werksoeker en werknemertoetsing, privaatheid en ander werkplek- en werknemersregte.

Beduidende werk- en arbeidswetgewing om te weet

Die Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid (OSHA) reguleer gesondheids- en veiligheidstoestande in privaatsektorbedrywe om te verseker dat werkomgewings geen ernstige gevare inhou nie. Gedek werkgewers moet 'n plakkaat in die werkplek vertoon, waarin werkers se regte uiteengesit word om 'n OSHA-inspeksie te versoek, hoe om opleiding oor gevaarlike werksomgewings te ontvang en hoe om probleme te rapporteer.

Die Wet op Billike Arbeidsstandaarde bepaal loon- en oortydbetaling van een-en-'n-half-keer die gereelde vergoeding. Dit reguleer ook kinderarbeid , en beperk die aantal ure wat minderjariges kan werk.

Die Wet op Arbeidsubsidie-Inkomste-sekuriteit (ERISA) hou toesig oor werkgewerspensioenplanne en die nodige fidusiêre, openbaarmakings- en rapporteringsvereistes. ERISA is nie van toepassing op alle privaat werkgewers nie en vereis nie dat maatskappye planne aan werkers moet bied nie, maar dit stel norme vir planne in, indien werkgewers verkies om dit aan te bied.

Die Family Medical and Family Leave Act vereis werkgewers met meer as 50 werknemers om werkers tot 12 weke onbetaalde, werkbeskermde verlof vir die geboorte of aanneming van 'n kind te gee, vir die ernstige siekte van die werknemer of 'n gade, kind, of ouer, of vir noodgevalle wat verband hou met 'n familielid se aktiewe militêre diens, insluitende kindersorgvereistes.

As die aktiewe dienspligtige ernstig siek word of in die loop van hul pligte beseer word, kan die dekking vir 'n tydperk van twaalf maande tot 26 weke onbetaalde verlof verleng word.

Lys van Amerikaanse arbeidswetgewing en hulpbronne

Die Verenigde State het honderde federale arbeids- en arbeidswette wat werkgewers en werknemers raak. Hier is 'n lys van hulpbronne vir sommige van die belangrikste Amerikaanse arbeidswette.

Wette aangaande betalings

Komptyd : Wette met betrekking tot betaalde tyd in plaas van oortyd betaal vir ekstra ure gewerk.

Billike betaling : Daar is verskeie wette op die boeke wat diskriminasie op grond van geslag verbied, insluitende Titel VII van die Wet op Burgerregte van 1964 , die Gelyke Betalingswet van 1963 en die Wet op Burgerregte van 1991.

Minimum loon : Die huidige federale minimumloon is $ 7,25 per uur, maar baie lande en metropolitaanse gebiede het hul eie, hoër minimum loon. (Sommige state het ook laer lone vasgestel, maar in hierdie gevalle is die hoër federale minimum oorheers.)

Oortydbetalings : Urewerkers of diegene wat minder as $ 455 per week verdien, is geregtig op die-en-half-betaling indien hulle meer as 40 uur in 'n werksweek werk.

Betaal vir sneeiedae : Word jy betaal as jou maatskappy sluit weens onweer? Dit hang af van baie faktore, insluitende staats- en federale wetgewing.

Onbetaalde Lone : Is jy geregtig op terugbetaling? Vind uit hoe om hier te versamel.

Vakansiebetalings : Federale wetgewing vereis nie dat werkgewers betaalde vakansiedae moet aanbied nie, maar u maatskappy mag dit in elk geval doen. Dit betaal die maatskappy se beleid te verstaan.

Loonversiering : Sekere vorme van skuld, bv. Belastingrekeninge en kinderondersteuningsbetalings, kan via loonversekering ingesamel word. Die Wet op Verbruikerskredietbeskerming stel grense en beskerming vir werkers in.

Huur en vuur

Werk by Will : Die meerderheid van privaat-werkers in die VSA is op soek na werk, wat beteken dat hulle om enige rede of geen rede kan ontslaan, behalwe vir diskriminerende redes.

Afgedank van 'n werk : As jy dink jy gaan afgedank word, is dit 'n goeie idee om jou regsregte te vergewis voordat jy kennis ontvang.

Beëindig vir oorsaak : Beëindiging vir oorsaak hou gewoonlik verband met ernstige wangedrag, soos die oortreding van die maatskappy se beleid, die mislukking van 'n dwelmtoets of die oortreding van die wet.

Verkeerde beëindiging : As u glo dat diskriminasie betrokke was by u skeiding van die maatskappy, is dit moontlik dat u onregmatig beëindig is.

Werkloosheidswette : Is jy in aanmerking vir werkloosheid? Vind hier uit.

Beëindiging van indiensneming : Alles wat jy moet weet oor jou regte en verantwoordelikhede, as jy jou werk om enige rede verloor.

diskriminasie

Wet op Amerikaners met Gestremdhede (ADA) : Hierdie wet maak dit onwettig vir werkgewers om teen werkverskaffers te diskrimineer op grond van gestremdheid.

Gelyke Indiensnemingsgeleentheid : Die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie afdwing wette met betrekking tot diskriminasie.

Teistering : Leer wat teistering in die werkplek uitmaak en wat jy daaraan kan doen.

Godsdienstige diskriminasie : Werkgewers kan nie diskrimineer teen werknemers of kandidate op grond van hul godsdienstige oortuigings nie.

Wet op Arbeidsdiskriminasie : Werkers word beskerm teen diskriminasie gebaseer op ouderdom, geslag, ras, etnisiteit, velkleur, nasionale oorsprong, geestelike of fisiese gestremdheid, genetiese inligting, en swangerskap of ouerskap.

Arbeidswette

Wet op Arbeidsonderneming vir Pensioeninkomste (ERISA) : Hierdie wet stel standaarde vir gesondheids- en aftreeplanne.

Fair Credit Reporting Act (FCRA) : As jy ooit 'n voornemende werkgewer het, vra om 'n agtergrond-tjek uit te voer, sal jy wil weet oor jou wetlike beskerming ingevolge hierdie wet.

Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) : Ook bekend as die "Wage and Hour Bill", is FLSA in 1938 deur die Kongres aangeneem. Dit reguleer minimumloon-, oortyd- en kinderarbeid wetgewing.

Die bekostigbare versorgingswet - verpleegmoeders : Ingevolge die bepalings van die ACA moet werkgewers verplegingsmothers voorsien van 'n privaat kamer om melk te verpleeg / uit te druk, asook tyd om dit te doen.

Wet op Gesins- en Mediese Verlof : FMLA bied 12 werksweke van onbetaalde verlof per 12 maande vir bedekte werknemers.

Wet op Immigrasie en Nasionaliteit (INA) : Spesifiseer reëls oor werkspermitte en lone vir H-1B werkers.

Breek uit werkwette : Hierdie wette reguleer ete en ruspouses.

Wet op kinderarbeid : Hierdie wetlike beskerming beperk werksure vir minderjariges en reguleer dit.

Agtergrond-tjekreg : Reguleer agtergrondkontrole en die wyse waarop dit tydens die indiensnemingsproses gebruik kan word.

COBRA : Die Gekonsolideerde Omnibus Begrotingsversoening Wet gee werkers die reg om hul gesondheidsversekeringsdekking voort te sit nadat hulle van hul werk afgeskei het.

Dwelmtoetswette : Afhangende van jou bedryf, kan dwelmtoetsing gereël word deur die staat en / of federale wetgewing.

Personeel se privaatheid wet : Leer hoe om jou privaatheid te beskerm op die werk en tydens 'n werksoek.

Buitelandse Arbeidsreg : Buitelandse burgers wat in die VSA wil werk moet 'n werkvisum kry.

Inligting Werkgewers kan openbaar : Baie werkgewers het beleid om nie inligting oor vorige werknemers weg te gee nie, bv. Of hulle om die rede geskiet is - maar dit beteken nie dat hulle wettig verbied is om dit te doen nie.

Kraamverlof, Vaderverlof, Aanvaarding Verlof : Amerikaanse werkgewers word nie verplig om ouersverlof te betaal nie, maar FMLA bied onbetaalde verlof vir baie werkers.

Wet op Beroepsveiligheid en Gesondheid (OSHA) : Hierdie wette reguleer veiligheid op die werkplek.

Die Wagner-wet van 1935 en die Taft-Hartley-wet van 1947 : Beskerm die reg van werkers om vakbonde te organiseer en te vorm (en reguleer hoe daardie vakbonde kan funksioneer).

Uniformed Services Employment and Reemployment Rights Act : USERRA beskryf prosedures en regte wat verband hou met militêre verlof.

Jeug Arbeidswetgewing : Reguleer die werksure en voorwaardes van werkers onder die ouderdom van 18 jaar.

ander

Werknemer of Onafhanklike Kontrakteur : As u kliënt die werk beheer wat u doen en die ure bepaal waarin u dit doen, kan u werklik 'n werknemer wees.

Werkskredietkontrole : Leer hoe kredietkontrole tydens die indiensnemingsproses gebruik kan word, volgens die federale wet.

Diensmagtigingsdokument (EAD) : Hierdie dokumentasie verskaf bewys van wettige geskiktheid om in die VSA te werk

Vrygestelde Werknemers : As u nie op oortyd betaal is nie, is u 'n vrygestelde werknemer.

Nasionale Raad vir Arbeidsverhoudinge (NLRB) : Die NLRB verhoed onregverdige arbeidspraktyke, onder andere deur die reg van werknemers om te organiseer.

Nie-kompeterende ooreenkomste : Hierdie kontrakte beperk werknemers se reg om te werk vir 'n mededinger.

Korttermyn-ongeskiktheidsversekering : Verskaf gedeeltelike betaling terwyl die bedekte persoon nie kan werk nie. Sommige werkgewers bied hierdie versekering, en sommige state borgsprogramme.

Werkersvergoeding : Staatsversekeringsversekering vir werkers wat beseer word op die werk.

Ongeskiktheid vir Maatskaplike Sekuriteit : As u ongeskik is met 'n kwalifiserende mediese toestand en gewerk het by werksgeleenthede wat deur die Sosiale Sekuriteit gedek word, is u moontlik geregtig op ongeskiktheid.

Amerikaanse Departement van Arbeid : Die federale agentskap in beheer van die regulering van werksomstandighede, lone, ure en oortydbetaling.

Werkplek oortredings : Gewone oortredings sluit onbetaalde lone, misklassifikasie van werkers as vrygestelde werknemers en minimum loon oortredings in.

eLaw adviseurs

Meer inligting oor spesifieke arbeidswette nodig? Die eLaws Adviseurs is interaktiewe gereedskap verskaf deur die Amerikaanse Departement van Arbeid wat inligting verskaf oor 'n aantal federale indiensnemingswette.

Verwante: Werknemersregte-vrae