Leer hoe om 'n transkripsie vir 'n werksaansoek te versoek

threespeedjones / iStock

Wanneer u aansoek doen om werk , kan 'n werkgewer 'n afskrif van u hoërskool, kollege of nagraadse skoolafskrif aanvra as deel van u werksaansoek. Hersien inligting oor amptelike transkripsies, nie-amptelike transkripsies, hoe om transkripsies aan te vra, en hoe om kopieë aan voornemende werkgewers te verskaf.

'N Amptelike transkripsie

'N Amptelike transkripsie is 'n lys van die klasse wat 'n student neem, saam met grade, en GPA (Graadpunt Gemiddeld).

'N Afskrif sal alle kursusse en grade wat ontvang word, hoofvakke, konsentrasies, enige honneurs en enige grade wat deur 'n student verdien word, lys. Die meeste studente het toegang tot 'n nie-amptelike transkripsie op hul skool se aanlynportaal, maar die meeste werkgewers benodig 'n meer amptelike dokument.

'N Amptelike transkripsie word tipies uitgereik deur die skool se riglyne- of registrasiekantoor met 'n amptelike seël of handtekening. Hier is hoe om 'n afskrif van u amptelike transcript te versoek.

'N Nie-amptelike transkripsie

Transkripsies wat deur studente of iemand behandel is in die afwesigheid van 'n seël of geslote koevert, word as nie-amptelik beskou. Nie-amptelike transkripsies word op gereelde papier gedruk en is gewoonlik gratis en onmiddellik toeganklik.

Nie-amptelike transkripsies kan dikwels as 'n tydelike plekhouer gebruik word terwyl hulle wag vir die amptelike transkripsie om te arriveer. Hierdie transkripsies sal steeds kursuswerk en enige oordragskrediete, akademiese standpunt, dissiplinêre optrede, honneurs, en hoe die kursuswerk belyn met sekere grade en loopbane.

In die geval van onvolledige opleiding of wag vir finale tellings, sal nie-amptelike transkripsies CIP (Kursus in Progress) lys om 'n kursus te beskryf wat nog nie 'n graad ontvang het nie.

Indien 'n nie-amptelike transkripsie aangevra word, is dit aanvaarbaar om 'n kopie van 'n graadverslag of 'n afgelaaide afskrif van 'n transkripsie te stuur, solank dit al u kursuswerk, grade en GPA bevat.

Hoe om 'n amptelike transcript te versoek

Wanneer werkgewers 'n amptelike transkripsie benodig, moet dit deur die student of alumnus aangevra word en direk van die hoërskool of kollege gestuur word. Die uitreikingsinstansie sal dit normaalweg direk aan die werkgewer stuur om enige moontlike peuter met die dokument te voorkom. 'N Transkripsie kan as leeg of bedrieglik beskou word as die seël gebreek of oopgemaak word voordat die werkgewer dit ontvang.

Hoërskoolstudente en gegradueerdes moet die Guidance kantoor en kollege studente kontak. Gegradueerdes moet die Registrateur kontak om 'n amptelike transkripsie te stuur. Baie skole vereis dat alumni geen uitstaande saldo's aan die skool verskuldig het nie. Indien wel, behou hulle die reg om u amptelike transkripsies te weerhou totdat die saldo betaal is.

Sommige skole benodig 'n skriftelike versoek voordat hulle die dokument sal uitreik, maar baie bied 'n elektroniese alternatief. Beide maniere om te versoek kan vereis dat die student bewys van identiteit met handtekeninge, sosiale sekerheid nommer, studentenommer en datum van bywoning openbaar.

Amptelike transkripsies word gewoonlik met 'n nominale fooi uitgereik van $ 5 tot $ 30, met uitsondering van gestuur, afhangend van die instelling.

Wet op Gesinsopvoedingsregte en privaatheid

Die Wet op Gesinsopvoedingsregte en privaatheid (FERPA) bied aan studente die reg om toegang tot hul opvoedkundige rekords te verkry, ongeag die struikelblokke wat hulle verhinder om hulle persoonlik te bekom.

Kolleges en universiteite moet studente 'n afskrif van hul opvoedkundige rekords verskaf, alhoewel die student nie in die omgewing woon of andersins in staat is om die skool persoonlik te besoek nie.

Alhoewel baie skole verkies dat studente 'n formele versoek vir 'n transkripsie inhandig, vereis FERPA dat hulle e-pos stuur of andersins onderwysdokumente stuur, ongeag die student se nabyheid. Hierdie kopie hoef egter nie 'n amptelike transkripsie te wees nie, en die wet vereis nie dat instansies iets aan derdepartyverkopers of werkgewers stuur nie.

Ook bekend as: skooluitskripsie, verslagkaart, puntelys, kumulatiewe rekordlêer (CRF), permanente rekord, rekord van rekords, akademiese uitskripsie, kollege-transkripsie, puntestaat,

voorbeelde: