Gelyke Betaling vir Gelyke Werk

Die Gelyke Betalingswet van 1963

'N Man en 'n vrou wat vir dieselfde maatskappy werk, is ewe vaardig en het dieselfde verantwoordelikhede moet gelyke betaling hê, reg? Dit klink soos gesonde verstand, veral in die 21ste eeu. Nie almal stem hiermee saam nie, so ons het 'n wet in plek om te verseker dat daar gelyke betaling vir gelyke werk is.

Wat is die gelyke betaalwet?

Die Gelyke Betalingswet van 1963, 'n wysiging van die Wet op Billike Arbeidsstandaarde (FLSA) , verbied werkgewers om ongelyke lone te betaal op grond van geslag.

Mans en vroue wat in dieselfde diens werksaam is, moet wesenlik dieselfde werk betaal. Titel VII van die Wet op Burgerregte , die Wet op Ouderdomsdiskriminasie in Indiensneming en die Wet op Amerikaners met Gestremdhede, is ander wette wat werknemers beskerm teen diskriminasie diskriminasie.

Wat is "wesenlik gelyke werk?"

Kom ons kyk na 'n voorbeeld van hoe die wet wesenlike gelyke werk sal oorweeg:

Erica en Eric het op dieselfde dag by 'n rekeningkundige firma begin werk. Hulle is albei onlangse kollege gegradueerdes met soortgelyke vaardighede en ondervinding. Hul werk is in wese dieselfde en ook nie verantwoordelik vir toesig oor ander werkers nie. Hulle is altwee gevestig in die hoofkantoor van die firma, maar reis elkeen regoor die land na kliënte se kantore. Die firma wat Erica en Eric in diens neem, moet hulle gelyke salarisse betaal omdat die werk wat hulle doen, onder die Gelyke Betalingswet oorweeg word, "wesenlik gelyke werk."

Wanneer is ongelyke betaling goed?

In watter situasies sal Erica en Eric se werkgewer nie ewe veel moet betaal nie? Hul werkgewer kan Eric en Erica ongelyke betaling gee indien hul werk nie wesenlik gelyk is aan redes soos inspanning en vaardighede wat nodig is om die werk, verantwoordelikheid en werksomstandighede te doen nie.

As twee werknemers nie op dieselfde plek werk nie, word hul werk oor die algemeen nie wesenlik gelyk nie, hoewel daar uitsonderings op hierdie reël is. Sommige plekke, hoewel fisies geskei, tel as deel van dieselfde stigting en word dus wesenlik gelyk. Ander faktore wat ongelyke sal toelaat, sluit in verskille in senioriteit, kwaliteit of hoeveelheid werk of verdienste. Hier is 'n paar situasies waarin Erica en Eric se werkgewer hulle nie ewe veel moet betaal nie:

Wat om te doen as jou baas versuim om aan die gelyke betaalwet te voldoen?

Werkgewers voldoen nie altyd aan die Gelyke Betalingswet van 1963 of deur die ander wette wat gelyke betaling vir gelyke werk vereis nie. In die fiskale jaar 2009 het die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC) 942 klagtes oor loondiskriminasie ontvang, waaronder beskuldigings van werkgewers wat die Gelyke Betalingswet, Titel VII van die Wet op Burgerregte, die Wet op Ouderdomsdiskriminasie in Indiensneming en die Amerikaners met Gestremdhede oortree Wet (Gelyke Betalingswetgelde: FY 1997 tot FY 2009.

Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie). As jy vergoeding diskriminasie op die werk of in die verhuringsproses ervaar, gaan na die EEOC-webwerf en lees die reëls vir die indiening van 'n belasting op indiensnemingsdiskriminasie .

Bron: Gelyke Betalingswet van 1963. Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie.