U regte onder FMLA

Wat jy moet weet oor die familie en mediese verlofwet

Die FMLA (Family and Medical Leave Act), 'n Amerikaanse federale wet wat in 1993 deur pres. Bill Clinton geteken is, kan werkers tyd verlaat van hul werk as hulle ernstig siek is of nodig het om te sorg vir 'n pasgebore of nuut aangenome kind, of 'n ernstig siek ouer, kind of gade. Alhoewel verlof onbetaald is, word werknemers toegelaat om hul mediese voordele te hou, tyd af te betaal en senioriteit. Voorsienings om militêre gesinne te help, is in 2008 gevoeg en in 2013 opgedateer.

Wie is in staat om FMLA te neem?

Om in aanmerking te kom vir die FMLA, moet jy aan die volgende vereistes voldoen:

Vir watter redes mag jy onder FMLA verlof neem?

As u 'n kwalifiserende werknemer is, kan u in enige 12 maande tydperk tot 12 weke onbetaalde verlof neem vir die volgende gedagte:

Hoe beskerm die FMLA Kwalifiserende Werknemers?

As jy verlof neem onder FMLA, beskerm dit jou op die volgende maniere:

Wat moet jy doen as jy onbetaalde verlof onder FMLA moet neem?

As u, onder FMLA, u reg moet uitoefen om onbetaalde verlof te neem, moet u u werkgewer in kennis stel van u begeerte om dit te doen. As u vooraf weet dat u tyd nodig het, verwys as "voorsienbare verlof", moet u dit minstens 30 dae voordat u dit wil begin, versoek. As jou behoefte skielik is, 'onvoorsiene verlof' genoem, moet jy dit so gou as moontlik aanvra. Volg jou werkgewer se standaard en gewone oproepprosedures, tensy u ongewone omstandighede het.

Gesins- en Mediese Verlofwette

Verskeie state het hul eie familie- en mediese verlofwette. Sommige vereis selfs dat werkgewers hul werkers moet betaal tydens hul afwesigheid. As u gedek word deur beide FMLA en 'n staatsgesin en mediese verlofreg, moet u werkgewer u toelaat om verlof te neem onder die wet wat groter voordele bied. As u wil uitvind of u staat 'n familie- en mediese verlofreg het, kontak u staat se arbeidskantoor.

Wat om te doen as u werkgewer nie die FMLA nakom nie?

As u werkgewer u die reg om FMLA te gebruik, ontken, kan u 'n klagte indien by die Afdeling Loon en Uur van die Amerikaanse Departement van Arbeid. Kontak u plaaslike distrikskantoor.

Wat is militêre familieverlof?

In 2008 is voorsiening om militêre gesinne te help, by FMLA gevoeg. Hulle is in 2013 opgedateer.

Bronne:

Inligting wat hierby ingesluit is, kom van die volgende bronne op die Amerikaanse Departement van Arbeid se webwerf. Raadpleeg asseblief hulle as u meer wil weet oor FMLA en Militêre Familieverlof: