Lugmag SSgt (E-5) Promosie Oorsig en tariewe

Die weermag, vloot, mariniers en kuswag baseer hul aangewese bevorderingskoerse op grond van 'n lid se werk. Met ander woorde, bevorderingskoerse verskil vir elke werk, afhangende van hoeveel beskikbare "slots" daar in die volgende graad is.

Dit beteken dat dit vir mense wat oor beman is, baie moeilik is om bevorder te word, terwyl mense in ondergeskikte werksgeleenthede baie vinniger bevorder kan word as die gemiddelde diens.

Die Lugmag bestuur sy aangemelde promosies anders.

Die Lugmag bepaal eers die algehele promosiekoers (Air Force Wide) vir die bevorderingskring, deur te bepaal hoeveel slots beskikbaar sal wees. Dit neem dan hierdie koers en pas dit toe op al die lugmagbane (amper *) ewe.

Byvoorbeeld, sê die Lugmag bepaal (Air Force Wide) dat dit 20 persent van alle kwalifiserende Personeelsersers (E-5) sal bevorder tot die rang van Tegniese Sersant (E-6) vir die volgende bevorderingskursus. Elke loopbaanveld (werk) sal 20 persent van hul kwalifiserende Personeel-sersante tot tegniese sersant bevorder, ongeag of die werk oor bemand of onderbemand is.

* LET WEL: Die persentasies vir elke werk kom nie eweredig uit om twee redes nie:

By die bepaling van wie bevorder word, gebruik die Lugmag WAPS (Gewig Airman Promosiestelsel) punte . As die bevordering persentasie 10 persent is, voeg jy eenvoudig die WAPS punte by en die top 10 persent van die kwalifiserende lede in die werk met die meeste WAPS-punte is diegene wat bevorder word. Vir volledige besonderhede oor die Lugmag-aangewese promosiestelsel, sien Air Force Enlisted Promotion System Made Simple .

Die historiese lugmagbevorderingsyfers vir die rang van Personeelserserant (E-5) vir die afgelope 11 jaar:

Lugmag SSgt Promosie Tariewe

Jaar Nommer in aanmerking kom Getal geselekteer Bevorderingskoers (%)
93 82758 13535 16,35
94 78212 12541 16,05
95 72212 12541 16,59
96 57523 9541 16,59
97 52820 8854 18,66
98 48719 11033 22,65
99 44109 16053 36,39
00 38654 19605 50,72
02 30880 19448 62,98
03 27416 13651 49,75
04 33306 13625 40,91
05 36405
14614
40,14