Wat is die Wet op Ouderdomsdiskriminasie in Indiensneming?

Leer oor die ADEA

As u dink dat alle werkgewers die ouderdom met ervaring ervaar, sal hierdie statistieke 'n onbeskof ontwaking wees. Alhoewel die Wet op Ouderdomsdiskriminasie in Indiensneming oor 'n eeu gelede onderteken is, is sommige werkgewers nie afgeskrik om werkbeslissings te neem wat gebaseer is op die ouderdom van 'n werker of werker nie. In die fiskale jaar 2017 het die EEOC 18,376 klagtes oor ouderdomsdiskriminasie (Ouderdomsdiskriminasie in Indiensnemingswet FY 1997 - FY 2017) ontvang.

Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie).

Skrywers David Neumark, Ian Burn en Patrick Button in Ouderdomsdiskriminasie en Huur van Ouer Werkers (Federale Reserwebank van San Francisco Ekonomiese Brief, 27 Februarie 2017) het geskryf dat ouer werkers op grond van 'n studie minder beroepe ontvang het vir werk. onderhoude as jonger werkers, ouer vroulike aansoekers ontvang minder terugbesorgings vir administratiewe assistente en verkoopsbane, en ouer manlike aansoekers is minder gereeld as hul jonger eweknieë wat aansoek gedoen het vir poswagters en sekuriteitsposisies. Die diskriminasie lyk volgens die studie meer uitgespreek teenoor vroulike as manlike aansoekers.

Gebaseer op die aantal klagtes wat die EEOC ontvang het en Neumark, Burn's en Button se navorsing, is hierdie wet nog baie nodig. Terwyl die meeste werkgewers nie die ouderdom beskou as 'n faktor wanneer hulle huur- en ander indiensnemingsbesluite neem nie, doen dit nog genoeg.

As jy oor 'n sekere ouderdom is - en as jy nie nou is nie, sal jy aandag geniet. U mag hierdie wet nodig hê om u te beskerm.

Wat is die Wet op Ouderdomsdiskriminasie in Indiensneming?

Die ADEA verbied werkgewers om werk- en huurbesluite te neem op grond van 'n werknemer of werk aansoeker se ouderdom. Die wet beskerm mense wat minstens 40 jaar oud is.

Dit is belangrik om daarop te let dat die persoon wat diskrimineer, dieselfde ouderdom of selfs ouer as die slagoffer kan wees. Om onderworpe te wees aan hierdie wet moet 'n organisasie minstens 20 werknemers hê. Die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC) handhaaf die Wet op Ouderdomsdiskriminasie in Indiensneming (Ouderdomsdiskriminasie. Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie).

Hoe beskerm die Wet op Arbeidsverhoudinge vir Ouderdomsbeskerming jou?

Volgens die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC) maak die Wet op Diskriminasie van Indiensneming onwettig dat 'n werkgewer op grond van sy of haar ouderdom teen 'n werknemer kan diskrimineer. Hier is die dinge wat die ADEA sê onwettig is:

Wat om te doen as jy dink jy is 'n slagoffer van ouderdom diskriminasie?

As u 'n goeie rede het om te glo dat u werkgewer of voornemende werkgewer nie voldoen aan die Wet op Ouderdomsdiskriminasie in Indiensneming nie, het u 180 kalenderdae om 'n eis by die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie in te dien.

Die tydsbeperking word verleng tot 300 dae indien u staat 'n wet op diskriminasie teen diskriminasie het en 'n agentskap of gesag wat dit afdwing.

Gaan na die EEOC Public Portal om 'n aanklag van ouderdom diskriminasie in te dien, 'n navraag in te dien of 'n afspraak by enige EEOC-veldkantoor te skeduleer. U kan ook enige kantoor besoek sonder om 'n afspraak te maak. Die EEOC aanvaar ook telefoonoproepe, maar jy kan nie so 'n eis indien nie. Maak gereed vir enige dokumentasie wat u naam ondersteun, insluitend enige individue wat dit gesien het (EEOC, Hoe om 'n eis van indiensnemingsdiskriminasie in te dien).