Hoeveel vakansie tyd en betaal kry werknemers?

Hoeveel vakansie tyd kry werknemers? Die antwoord is dat dit afhang van die maatskappy of organisasie waarin u werksaam is. Daar is nie 'n vasgestelde bedrag nie, want werkgewers word nie verplig om vakansieverlof te gee met betaal of onbetaal nie.

Sommige werkgewers bied vakansietyd aan slegs voltydse werknemers. Ander verleen vakansie tyd aan alle werknemers. Nog ander bied beroepsvakansie, afhangende van jou werkskedule en werkstatus.

Wie kry vakansie betaal

Federale wetgewing maak nie voorsiening vir vakansie betaal nie. Die Fair Labor Standards Act (FLSA) vereis nie betaling vir die tyd wat nie gewerk het nie, soos vakansies, siek tyd of vakansiedae. Daarom is werknemers nie wettig geregtig op betaalde vakansiedae uit werk nie.

Vakansiedag is gebaseer op 'n ooreenkoms tussen 'n werkgewer en 'n werknemer, óf 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms , maatskappybeleid of dienskontrak . Die ooreenkoms of maatskappypolisie sal bepaal hoeveel vakansie betaal jy sal kry as jy geregtig is om dit te ontvang.

Gemiddelde Bedrag Betaalde Vakansiedae

Volgens die Buro vir Arbeidsstatistiek (BLS) is 73 persent van werkers in die private bedryf voorsien van betaalde vakansiedae. Meer as driekwart van werkers in verkope en kantoorgeleenthede (80 persent), produksie-, vervoer- en materiaalverhuisende werksgeleenthede (80 persent), natuurlike hulpbronne, konstruksie- en instandhoudingsgeleenthede (79 persent), en bestuurs-, professionele en verwante werk (76 persent) het toegang tot betaalde vakansietyd gehad.

Net meer as die helfte van die werkers in diensberoepe (55 persent) het toegang tot betaalde vakansieverlof gehad.

Vakansietyd wat deur werknemers verdien word, hang af van die tyd wat hulle met hul werkgewer gewerk het. Die BLS verslae:

Die 2017 Betaalde Verlof in die Werkplek-opname van die Internasionale Stigting van Werknemervoordele meld dat betaalde tyd af (bo) -planne, wat dae insluit wat gebruik kan word vir 'n verskeidenheid redes, salarisse bied 17 dae na een jaar diens , 22 dae na vyf jaar, 25 dae na tien jaar en 28 dae na 20 jaar diens. Die opname meld dat salariswerknemers na 'n jaar diens, gemiddeld 12 dae na diens, 16 dae na vyf jaar, 19 dae na tien jaar en 23 dae na 20 jaar diens, gemiddeld 12 dae van vakansie ontvang.

Die Verenigde State het agter baie ander lande in die ontwikkelde wêreld gegaan, beide in die gemiddelde vakansie-tyd wat toegeval het en in die aantal vakansiedae het werkers werklik volgens 'n opname deur Expedia gedoen. Europese lande, Japan, Indië, Australië en Nieu-Seeland het gemiddeld 20 tot 30 dae betaalde vakansie, terwyl die gemiddelde gemiddeld vir die Verenigde State 15 dae was.

Maatskappy vakansie beleid

Die hoeveelheid vakansiedag wat enige werknemer ontvang, word bepaal deur maatskappybeleid, kollektiewe bedingingsooreenkomste , of selfs in klein ondernemings, 'n informele ooreenkoms tussen 'n werknemer en bestuur.

Daar is egter sekere reëls wat van toepassing is. Wanneer werkgewers vakansie aanbied, moet dit regverdig aangebied word. Maatskappye kan dus nie diskrimineer op grond van ras, geslag, godsdiens of ander beskermde eienskappe wanneer hulle tyd verlaat nie.

Betaalde tyd af (bo)

Baie werkgewers koppel nou vakansie tyd saam met persoonlike dae en siek tyd om 'n totale aantal dae van betaalde werk af te lewer. Werknemers wat beduidende of herhaalde siektes of gesinsnoodgevalle ervaar wat tyd weg van werk aflê, kan uiteindelik met minder (of geen) vakansiedae in daardie jare eindig. Aan die ander kant kan gesonde werkers wat nie persoonlike probleme het nie, meer vakansie tyd kan neem.

Opgelope vakansie tyd

Maatskappybeleid bepaal hoe werknemers vakansie tyd verdien. Sommige maatskappye voorsien bo wat maandeliks toevallig of gebaseer is op 'n sekere aantal ure gewerk.

Byvoorbeeld, werknemers kan een dag per maand of 8 uur verlof ontvang wat hulle om enige rede kan afneem.

Ander maatskappye bied vakansie gebaseer op jare van diens. In hierdie geval kan die werknemer voorsien word van 'n week vir elke jaar van diens, tot 'n maksimum aantal weke. As vakansie gebaseer is op jare van diens, is die werknemer gewoonlik in aanmerking om dit te neem nadat hulle vir 'n jaar gewerk het.

Die bedrag wat verdien word hang weer af van die maatskappy se beleid of die bepalings van 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms vir bedekte werkers.

Betaal vir ongebruikte vakansie tyd

Afhangende van die maatskappy se beleid, kan werknemers van hul vakansie verwag word gedurende 'n spesifieke tydperk, wat bekend staan ​​as gebruik of dit verloor , of hulle kan dalk ongebruikte vakansie of PTO oor na toekomstige jare dra.

As die maatskappy toelaat dat vakansie toegeval word, mag daar beperk word tot hoeveel tyd oorgedra kan word, en daar mag 'n sperdatum wees vir die gebruik van die oorgedra vakansie dae.

Onlangse opnames dui aan dat werknemers sukkel om hul toegestane vakansie tyd te gebruik. Gegewe die eise van hul werk, het byna die helfte van die werkers berig dat hulle nie die tyd gehad het waarop hulle geregtig was nie.

Hoe om jou vakansiestatus te kontroleer

Wanneer 'n maatskappy jou 'n werk bied, moet hulle jou laat weet hoeveel vakansie jy geregtig het en wanneer jy dit kan begin neem. As u nie ingelig is nie, raadpleeg die Departement Menslike Hulpbronne of met die persoon wat u die werk aangebied het. Op dié manier sal jy vooraf weet hoe lank jy van die werk kan afkom.

As jy reeds werk, gaan na Human Resources (die inligting kan ook op die maatskappy se webwerf beskikbaar wees) vir die verduideliking van jou vakansiestatus.

Wenke vir onderhandeling van vakansie

As die maatskappy nie vakansietyd aanbied nie, kan u met u werkgewer onderhandel om 'n sekere aantal dae af te neem. Dit sal waarskynlik onbetaalde tyd van werk wees.

Daarbenewens kan u, indien u wel betaalde vakansie ontvang, moontlik ekstra tyd afbetaal, op onbetaalde basis, indien u werkgewer buigsaam is. Daar is natuurlik geen waarborge nie, maar soms kan dit nie seer wees om 'n versoek in te dien as jy 'n gerespekteerde werknemer is nie. Hersien hierdie wenke vir die vra vir (en kry) tyd af van werk .

Ervare werkers wat gewerf word, kan in staat wees om addisionele vakansie tyd te beding om die hoeveelheid vakansie wat deur hul huidige werkgewer aangebied word, te gelyk (in plaas van om die hoeveelheid vakansie wat tradisioneel toegeken word aan nuwe huurgeld by hul teikenfirma) te aanvaar.

Wette Regulerende Vakansie

Daar is geen federale wette wat vakansie reguleer nie, maar afhangende van die toestand waarin jy woon, word vakansie as vergoeding beskou, en werknemers moet toegelaat word om vakansie te toeval of vir ongebruikte vakansie tyd betaal te word .

Gaan na u Departement van Arbeid se webwerf vir die reëls in u ligging.

Meer oor vakansie betaal: Sal ek betaal word vir ongebruikte vakansie? | Gebruik dit of los vakansiebeleid