Meer inligting oor die assessering van jou loopbaanwaardes met voorbeelde

Loopbaanwaardes is een van die belangrikste faktore wat jy moet oorweeg wanneer jy op 'n werk of beroep besluit. Ons loopbaanwaardes verteenwoordig die oortuigings wat ons het oor wat belangrik is in ons werk.

Wat wil jy van 'n werk?

Is jy op soek na prestige, kreatiwiteit, buigsame ure, onafhanklikheid, hoë inkomste, mense kontak, bevordering of 'n ander bevrediging uit jou werkslewe? Waardes wissel baie van persoon tot persoon, dus dit is noodsaaklik om die unieke samestelling van u waardesisteem te verstaan.

Loopbaandevredenheid

Sommige loopbaanteoretici glo dat hoe goed 'n werk of loopbaan aan ons waardes voldoen, die belangrikste oorweging moet wees by die evaluering van opsies. Hierdie teoretici stel dat werk wat in ooreenstemming met ons waardes is, meer betekenisvol sal wees, en ons sal meer geneig wees om ons energie te belê om die rolle te bemeester en sukses te behaal. Die meeste loopbaangeskundiges beveel aan om persoonlike karaktertrekke, belangstellings en vermoëns in oorweging te neem met waardes wanneer loopbaankeuses gemaak word.

Hoe om jou loopbaanwaardes te assesseer

Wat is die belangrikste vir jou? Hersien die voorbeelde van werkwaardes hieronder en evalueer die belangrikheid daarvan vir u op 'n skaal van 1 - 10. Bestudeer dan enkele van die hoogste gegradeerde waardes en kies 6 - 10 wat die grootste gewig moet hê by die oorweging van loopbaan en alternatiewe.

Voorbeelde van Loopbaanwaardes