Top 10 Jobs vir Antropologie Majors

As jy gefassineer word deur verskillende kulture, die verlede en die hede, en hoe dit betrekking het op verhoudings, werkrolle, geslagsrolle en sosiale instellings, dan moet jy antropologie as 'n moontlike beroep beskou.

'N Antropologie-hoofvak sal u met verskillende vaardighede voorsien wat u kan toepas op baie verskillende tipes werksgeleenthede, in instansies wat wissel van openbare gesondheid tot reg tot onderwys. Hersien inligting oor die soort vaardighede wat jy ontwikkel met 'n antropologie-hoofvak.

Sien dan 'n lys van tien werksgeleenthede wat ideaal is vir 'n antropologie-hoofvak.

Antropologie Belangrike Vaardighede

Antropologie hoofvakke het 'n intense nuuskierigheid oor die diversiteit van kulture deur die menslike geskiedenis. Hulle is oop vir nuwe idees en maniere om te dink oor lewensrolle.

Antropologie hoofvakke leer inligting versamel deur waarneming van groepe binne vreemde kulture of huishoudelike subkulture. Hulle ontwikkel die gereedskap om groepsdinamika te analiseer. Antropologie hoofvakke leer om patrone van leierskap te identifiseer en die effektiwiteit van organisasies te evalueer.

Die studie van antropologie leer studente om buite hul kulturele ervaring te dink om kreatiewe oplossings vir sosiale en organisatoriese probleme te vind.

Antropologie hoofvakke skuur ook skryfvaardighede terwyl hulle etnografieë opstel, opstelle saamstel en tesisse ondersoek. Hulle ontwikkel die vermoë om materiaal aan groepe aan te bied, groepbesprekings te fasiliteer en konsensus te skep ten opsigte van algemene doelwitte.

Hersien hierdie lys van antropologie belangrike vaardighede vir meer inligting.

Top 10 Jobs vir Antropologie Majors

Baie faktore soos jou persoonlike waardes, vermoëns, belangstellings en gegradueerde opleiding sal jou loopbaankeuse beïnvloed as jy hoofrol in antropologie. Hier is egter 'n paar opsies om te oorweeg as jy dinkskrum moontlikhede.

prokureur
Prokureurs wat op die gebied van internasionale, immigrasie- en menseregte-wetgewing praktiseer, het voordeel uit 'n begrip van die kulturele konteks in die buiteland. Antropologie hoofvakke is geneig om simpatiek te wees vir die behoeftes van ondervertegenwoordigde individue, en wil graag vir hul belange pleit. Hulle kan effektief met diverse individue kommunikeer.

Prokureurs teken op die detailoriëntering en skryfvaardighede van die antropologie-hoofvak as hulle hul sake beplan en opdragte en ander regsdokumente opstel. As jy belangstel om 'n prokureur te word , moet jy skool toe gaan en 'n regsgraad ontvang.

Diversiteitsbeampte
Diversiteitsbeamptes werk om diversiteit in verskeie organisasies te bevorder. In hierdie rol het hulle die antropologie-hoofvak se kennis van individue met verskillende sosio-ekonomiese en kulturele agtergronde nodig.

Diversiteitsbeamptes ontleed huidige organisatoriese praktyke en stel alternatiewe maniere voor om werknemers van verskillende agtergronde te werf en te behou.

Buitelandse Taal Onderwyser
Buitelandse taalonderwysers leer studente hoe om 'n bepaalde vreemde taal te praat, skryf en verstaan. Hulle leer ook tipies studente oor die spesifieke lande en kulture wat die taal praat.

Antropologie hoofvakke verstaan ​​die kulturele basis van idiome en ander subtiliteite van taal, dus hulle is goed toegerus vir hierdie rol. Hulle is opgewonde oor vreemde kulture en kan waardeer vir kulture as deel van hul taalonderrig.

Die organisatoriese vaardighede van die antropologie-hoofvak is ook nuttig aangesien vreemde taalonderwysers hul kurrikulum ontwikkel en die besonderhede van hul lesse beplan. As jy nie 'n vreemde taal ken nie, maar belangstel in internasionale kulture, kan jy ook 'n werkonderrig in die buiteland oorweeg . Dit kombineer 'n antropoloog se passie vir reis met 'n belangstelling in die onderwys.

Buitelandse Diensbeampte
'N Buitelandse diensbeampte werk vir die regering en dien as 'n diplomaat in 'n vreemde land. Buitelandse diensbeamptes moet die sosiale en kulturele konteks verstaan ​​in die lande waar hulle werk.

Antropologie opleiding sal hulle in staat stel om die gebruike en norme van hul diensgebied te bestudeer om die diplomatieke aktiwiteite discreet uit te voer.

Probleemoplossingsvaardighede wat in die kollege ontwikkel word, sal 'n antropologie-gegradueerde help om Amerikaanse burgers in hul toegewysde land te help met probleme soos hulle ontstaan. Buitelandse diensbeamptes vestig die aandag op detail van die antropologie-hoofvak, aangesien hulle hul sake sorgvuldig dokumenteer. Interpersoonlike , mondelinge en skryfvaardighede is noodsaaklik aangesien buitelandse diensbeamptes hul werk uitoefen.

Menslike Hulpbronne Verteenwoordiger
Mensehulpbronne-verteenwoordigers help om die rol van werknemers en die samestelling van die werksmag by organisasies te definieer. Hulle kweek 'n kantoorkultuur wat kreatiwiteit, produktiwiteit en lojaliteit onder personeel ondersteun. Hulle skryf nuusbriewe en ander kommunikasie en organiseer geleenthede om personeelmoord te verbeter.

Mnr-verteenwoordigers klop die probleemoplossende en interpersoonlike vaardighede van die antropologie groot om kwessies tussen werknemers op te los.

Internasionale Nie-winsgewende Administrateur
Administrateurs by internasionale organisasies sonder winsbejag help om programme wat die behoeftes van besondere bevolkings in verskillende lande pas, te orkestreer. Hierdie administrateurs moet inisiatiewe ontwerp en uitvoer met begrip van die kulturele konteks in die lande waar hulle werk .

Administrateurs by internasionale organisasies sonder winsbejag kan die probleemoplossingsvaardighede van die antropologie-hoofvak aanspreek, aangesien hulle oplossings vir kwessies soos honger, hongersnood, skoon drinkwater, voorkoming van siektes en gesinsbeplanning ontwerp.

Tolk / vertaler
Tolke / vertalers skakel inligting van een taal na 'n ander, óf gesproke taal, gebaretaal of geskrewe taal om. Antropologie hoofvakke kan hul kulturele kennis gebruik om die ware betekenis van kommunikasie behoorlik te vertaal.

Hulle kan ook aantrek op die aanpasbaarheid van die antropologie-hoofvak om aan te pas by ander kulture en omgewings terwyl hulle hul werk verrig.

Vertalers en tolke moet skerp waarnemers wees wat aandag gee aan detail. Die verbale kommunikasie- en skryfvaardighede wat deur 'n antropologie-hoofvak verwerf word, kan hulle goed bedien.

Mediabeplanner
Mediabeplanners ontleed die lewenstyle en mediabehoeftes van verskillende verbruikersgroepe om te besluit watter media platform (tydskrifte, koerante, televisie, ens.) Wat 'n maatskappy gebruik om 'n produk te adverteer.

Mediabeplanners moet doeltreffend kommunikeer en saamwerk met ander lede van 'n advertensie span. Die antropologie-hoofvak se vermoë om verskille te respekteer, kan 'n media-beplanner help om positiewe interaksies tussen verskillende spanlede en kliënte te hê.

Die antropologie-hoofvak se kennis van kulturele groepe kan ook 'n mediabeplanner help om verskillende verbruikersgroepe te verstaan.

Organisasie-ontwikkelingspesialis
'N Organisasie-ontwikkelingspesialis werk binne 'n organisasie om programme te ontwikkel, te koördineer en te lei wat die maatskappy help om produktief te wees.

Organisatoriese ontwikkelingspesialiste gebruik die onderhoudsvaardighede wat binne die antropologie ontwikkel is, om inligting van personeel oor rolle en prosesse te onttrek.

Organisatoriese ontwikkelingspesialiste skryf gedetailleerde verslae van hul bevindings. Hulle formuleer aanbevelings en bied hul voorstelle ter verbetering van organisatoriese effektiwiteit aan bestuursgroepe. Hierdie verslae vereis sterk skryf- en navorsingsvaardighede .

Openbare Gesondheid Spesialis
Volksgezondheids spesialiste hou toesig oor inisiatiewe wat gesondheidsbehoeftes binne verskillende gemeenskappe aanspreek. Hulle beplan en voer programme uit om die publiek op te voed oor maniere om die impak van siektes en gesondheidsprobleme te voorkom of te beperk. Die kulturele bewustheid van die antropologie-hoofvak sal openbare gesondheidswerkers help om hul kommunikasie binne 'n toepaslike kulturele konteks te raam.

Net so, spesialiste in epidemiologie bestudeer hoe siektes oorgedra word. Hulle trek voordeel uit die antropoloog se kennis van hoe mense met mekaar in verskillende kulture kommunikeer - veral hul gesondheidspraktyke.

Verwante artikels: Hoe om jou meester aan 'n loopbaan te verbind | Vaardighede gelys deur Kollege Major | Werk in die buiteland vir onlangse grade