Job Beskrywing Sjabloon

Gebruik hierdie sjabloon as 'n handleiding wanneer u u eie werkbeskrywings ontwikkel

Benodig 'n werksbeskrywingsjabloon om die proses van die ontwikkeling van 'n posbeskrywing te vereenvoudig? Hierdie werksbeskrywing sjabloon bied u 'n handleiding om u eie werksbeskrywings vir u organisasie te ontwikkel.

Hier is 'n nuttige werksbeskrywing sjabloon om jou 'n beginpunt te gee wanneer jy jou eie posbeskrywings skryf. Die werksbeskrywings wat van hierdie sjabloon gekoppel is, is uit hierdie werksbeskrywing sjabloon gebou, dus jy sal dit dalk as voorbeelde vir elke afdeling wil hersien.

Titel van Job

Posisie Beskrywing:

Skryf 'n een-sin beskrywing van wat die posisie in jou organisasie doen.

Voorbeeld: Die Menslike Hulpbronne Bestuurder lei en bestuur die algehele voorsiening van Menslike Hulpbronne-dienste, -beleid en -programme vir 'n maatskappy. Die MH-direkteur binne 'n klein tot mediumgrootte maatskappy lewer dieselfde of 'n gedeelte van die Menslike Hulpbronne-funksie binne 'n groot maatskappy.

Belangrike Gebiede van Verantwoordelikheid

Gebruik koeëlpunte om die hoofareas wat deur u werk gedek word, te lys.

'N Menslike Hulpbronbestuurder kan byvoorbeeld verantwoordelikhede insluit wat insluit, maar is nie 'n omvattende lys soos hierdie nie.

Die hoofareas wat die Menslike Hulpbronne Bestuurder bestuur, kan insluit:

Primêre doelwitte:

Behalwe wat die persoon in die posisie eintlik doen, lys die primêre doelwitte en doelstellings van die posisie vir sy algehele bydrae tot die organisasie.

Byvoorbeeld, 'n Menslike Hulpbronne Bestuurder kan items soos hierdie lys:

Spesifieke Verantwoordelikhede van die Werk

Neem elkeen van die items wat in die Belangrike Gebiede van Verantwoordelikheid gelys word en vul die besonderhede uit. Begin met die gebruik van die genoteerde belangrike verantwoordelikheidsgebied en voeg die nodige inligting by om die verwagtinge en produkte in elke belangrike verantwoordelikheidsgebied duidelik te maak. Byvoorbeeld, ' n HR-bestuurder kan 'n verantwoordelikheid, Ontwikkeling van die Menslike Hulpbronne Departement , soos volg uiteensit:

Ontwikkeling van die Menslike Hulpbronne Departement

Vereiste Kennis, Vaardighede en Vermoëns

In hierdie afdeling van die posbeskrywing, noem elke noodsaaklike verantwoordelikheid dat die werknemer in staat moet wees om bevredigend te werk om die werk suksesvol te doen. Let daarop dat hierdie vereistes verteenwoordigend, maar nie allesomvattend is, van die kennis, vaardigheid en vermoë om hierdie werk te verrig nie. Redelike akkommodasie kan gemaak word om individue met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies uit te voer.

Werksvereistes

Onderwys en ervaring

Fisiese Vereistes

Hierdie fisiese eise is verteenwoordigend van die fisiese vereistes wat nodig is vir 'n werknemer om die noodsaaklike funksies van die werk suksesvol uit te voer. Redelike akkommodasie kan gemaak word om mense met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies te beskryf.

Byvoorbeeld: Terwyl die verantwoordelikhede van die werk verrig word, moet die werknemer praat en hoor. Die werknemer is dikwels verplig om hul hande en vingers te sit en te gebruik, om te hanteer of te voel.

Die werknemer is af en toe verplig om te staan, loop, bereik met arms en hande, klim of balanseer, en buk, kniel, kruip of kruip. Visie vermoëns wat nodig is om hierdie werk uit te voer sluit in 'n noue visie.

Werks omgewing

Byvoorbeeld: Terwyl die verantwoordelikhede van die werk verrig word, is hierdie werksomgewing eienskappe verteenwoordigend van die omgewing wat die werkgewer sal ervaar. Redelike akkommodasie kan gemaak word om mense met gestremdhede in staat te stel om die noodsaaklike funksies van die werk uit te voer.

Terwyl die pligte van hierdie werk verrig word, is die werknemer soms blootgestel aan bewegende meganiese dele en voertuie. Die geraasvlak in die werksomgewing is gewoonlik stil tot matig. Die verloop van werknemers deur die werksarea is gemiddeld en normaal.

Afsluiting

Hierdie posbeskrywing is bedoel om inligting wat noodsaaklik is vir die begrip van die omvang van die werk en die algemene aard en vlak van werk wat deur werkhouers in hierdie werk verrig word, oor te dra. Maar hierdie posbeskrywing is nie bedoel om 'n volledige lys te wees van kwalifikasies, vaardighede, pogings, pligte, verantwoordelikhede of werksomstandighede wat met die pos verband hou nie.

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor. Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is slegs vir begeleiding, idees en bystand.