Opsomming van Indiensnemingsverwante komponente van die Burgerregte Wet van 1964

Wil jy die Wet op Burgerregte van 1964 verstaan?

Die Wet op Burgerregte van 1964 (Openbare Reg 88-352) verbied die ongelyke toepassing van kiesregistrasievereistes en diskriminasie in openbare fasiliteite, in die regering en in diens. Spesifiek, vir werkgewers, in die Burgerregtewet, Titel 7 gewaarborgde gelyke geleentheid in diens.

Bykomende titels in die Burgerregtewet verseker die reg om te stem, met dien verstande dat die diskresie teen diskriminasie gemagtig is om die prokureur-generaal in staat te stel om grondwetlike regte in openbare fasiliteite en openbare onderwys te beskerm.

Die Wet op Burgerregte het ook die Gelyke Indiensnemingsgeleentheidskommissie (EEOC) gestig om "gelyke geleenthede in indiensneming te bevorder deur administratiewe en geregtelike afdwinging van die federale burgerregte wette en deur onderwys en tegniese hulp."

"Die daaropvolgende wetgewing het die rol van die EEOC uitgebrei. Vandag bepaal die EEOC volgens die Amerikaanse regering se handboek van 1998-99 wette wat diskriminasie verbied op grond van ras, kleur, godsdiens, geslag, nasionale oorsprong, gestremdheid of ouderdom in huurgeld, bevordering, ontslag, loon, toetsing, opleiding, vakleerlingskap en alle ander diensvoorwaardes. Ras, kleur, seks, geloof en ouderdom is nou beskermde klasse. "

So lank as wat 'n werkgewer geen werknemende besluite maak nie, of om 'n werknemer te onderhou, te huur, te betaal, te bevorder, geleenthede te bied, te dissiplineer of 'n werknemer se diens te verbreek, gebaseer op enige van hierdie beskermde klassifikasies, leef die werkgewer hierdie wet.

Dit is egter maklik vir onbewuste diskriminasie om enige van hierdie besluite te beïnvloed. Die Departement Menslike Hulpbronne speel 'n belangrike rol in die bewaking en toesig om seker te maak dat indiensnemingsbesluite nie die gees van hierdie wet oortree nie.

By die verhuring kan HR byvoorbeeld 'n aansoeker se CV en dekbrief deel.

Die werksaansoek , wat 'n aantal van hierdie beskermde faktore kan openbaar, moet vertroulik bly vir MH.

Wette en leiding in detail van die EEOC is beskikbaar by die Amerikaanse Departement van Arbeid: Wette en Voorligting.

Die spesifieke teks van 'n relevante gedeelte van die wet vir u resensie:

"BESKRYWING WANNEER RAS, KLEUR, RELIGIE, SEX OF NASIONALE ORIGIN

"SEC. 703. (a) Dit sal 'n onwettige indiensnemingspraktyk vir 'n werkgewer wees -

"(1) om te weier of te weier om enige individu te huur of te ontslaan, of andersins te diskrimineer teen enige individu met betrekking tot sy vergoeding, terme, voorwaardes of voorregte van diens, as gevolg van so iemand se ras, kleur, godsdiens, seks, of nasionale oorsprong; of

"(2) om sy werknemers te beperk, te skei of te klassifiseer wat enige individu van werksgeleenthede sal ontneem of neig om sy status as werknemer te benadeel, weens die individu se ras, kleur, godsdiens, seks, of nasionale oorsprong.

"(b) Dit sal 'n onwettige indiensnemingspraktyk wees vir 'n diensagentskap om enige individu weens sy ras, kleur, godsdiens, geslag of nasionale oorsprong te verwerp of te weier om te weier of weier om te diskrimineer, of om te klassifiseer of verwys vir indiensneming enige individu op grond van sy ras, kleur, godsdiens, geslag of nasionale oorsprong.

Gelyke indiensnemingsgeleenthede (EEO) -wette maak dit onwettig vir werkgewers om teen sekere werknemers op 'n werknemer of potensiële werknemer te diskrimineer.

Die Equal Employment Opportunity Commission (EEOC), wat geskep is deur die Civil Rights Act van 1964, is die federale agentskap wat die verantwoordelikheid het om " gelyke geleenthede in diens te bevorder deur administratiewe en geregtelike handhawing van die federale burgerregte wette en deur onderwys en tegniese hulp." Die EEOC hanteer klagtes oor diskriminasie op die werkplek.

Terwyl staatswette mag verskil, verbied die federale wette diskriminasie in diens vir:

Die EEOC het ook besluite geneem oor sulke gebiede, byvoorbeeld:

Noudat u die geleentheid gehad het om die komponente van die Burgerregtewet van 1964 te verstaan, kan u hierdie inligting in u werkplek gebruik en toepas.

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land. Soek asseblief regshulp , of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.