Hoe om werknemerbywoning by die werk aan te moedig

Bywoning is van kritieke belang in baie klante wat werksgeleenthede behels. Swak bywoning val die moraal van werknemers , koste werkgewers oortyd uitgawes en verminder werknemer betrokkenheid . Swak bywoning neem toesighoudende tyd en aandag en lei dikwels tot dissiplinêre optrede .

Jy kan werknemerbywoning bestuur om bywoningsprobleme te verminder. U moet dit aanneem as 'n belangrike komponent van enige bestuurs- of toesighoudende werk.

Hier is hoe om die bywoning te bestuur en aan te moedig. Gebruik hierdie vyf stappe om werknemerbywoning by die werk aan te moedig.

5 stappe om werknemerbywoning aan te moedig

Eerstens moet jy 'n manier hê om die tyd vas te hou wat mense van die werk af wegneem, sodat die integriteit van jou polis vir betaalde tye (bo) , jou siekteverlofbeleid en / of jou betaalde vakansiebeleid verseker word. Dit verseker ook dat die tydreëls dieselfde is vir elke werknemer wat belangrik is vir die gevoel van regverdigheid en reg op werkplek.

Wanneer werknemers oor departemente bestuur word, moet jy verseker dat wat John in die pakhuis ervaar, dieselfde beleid is wat Mary in die kantoor ervaar. Werknemers let op wanneer werknemers verskillend behandel word en hierdie uiteenlopende behandeling skep probleme met motivering en betrokkenheid.

Dit is veral belangrik om ongeskeduleerde afwesighede te bestuur waarvoor baie werkplekke probleme ondervind met werkdekking.

Aanmoediging van werknemerbywoning is belangrik vir enige kliënt wat werkstasie uitkyk. Bywoning is ook van kritieke belang wanneer een werknemer se werk afhanklik is van die werk van die vorige werknemer in werk soos vervaardiging of montering van produkte.

Onderwysers, kundigesondersteunings spesialiste, tegniese ondersteuningsverskaffers, gesondheidswerkers en ander direkte dienswerkers is voorbeelde van werknemers wat werkstasies het waarop werknemers daagliks moet werk.

Andersins, werkgewers het 'n verlies om te skeduleer en personeelvervangers vind om hul werk te doen.

Hierdie bywoning sluit ook tydige aankoms by hul werkstasie in. Byvoorbeeld, as 'n verpleegkundige te laat is vir werk in die intensiewe sorgeenheid, kan die verpleegster van die vorige skof nie verlaat om huis toe te gaan vir 'n welverdiende rus nie. As 'n werknemer verwag word om 'n middelstasie op 'n monteerlyn te beman, moet een werknemer by twee stasies werk, wat ongemaklik is en selfs die werknemer kan in gevaar stel of die werkgewer moet 'n vervanging vind.

U moet verplig wees om afwesigheid te bestuur

Tweedens, en waarskynlik die belangrikste, moet jy afwesigheid bestuur en werknemerbywoning aanmoedig. Dit beteken dat die werknemer direk by die toesighouer moet inskakel wat opgelei is om afwesigheid te bestuur. Dit begin met die persoonlike oproep en die toesighouer wat die werknemer vertel dat hy of sy gemis sal word en die impak van hul afwesigheid op die werkplek sal beskryf.

Elke afwesigheid eindig wanneer die toesighouer die werknemer persoonlik weer verwelkom, werknemerbywoning in die toekoms bemoedig, en weer eens die impak van die werknemer se afwesigheid op die werkplek en hul kollegas beklemtoon.

Jy hou nie hierdie gesprek in 'n blameer stemtoon nie. Talle werknemende afwesighede is regmatig en noodsaaklik - jy verwelkom die werknemer werklik weer en versterk die impak van 'n ongeskeduleerde afwesigheid.

Jou gesprek moet weer die impak wat die afwesigheid op die werknemers en die werkplek gehad het, beskryf.

Aktiveer Werkplek Buigbaarheid wanneer moontlik

Derdens, indien moontlik, gee buigsaamheid met skedules in u werkplek sodat 'n werknemer met 'n vroeë dokters afspraak of 'n siek kind, as voorbeelde, later kan werk of vroegtydig kan kom om die tyd te vergemaklik.

Vroue, ongelukkig, volgens die Amerikaanse Departement van Arbeid syfers, ervaar meer bywoning probleme met betrekking tot familie sake. Veral enkelsam, wat geen veiligheidsnet van familie of 'n vennoot het om met kinderversorgingskwessies te help nie, sukkel met bywoning, in my ervaring.

So, hierdie buigsame werksplek kan ook die vermoë insluit om werksgeleenthede te deel , buigsame dae of ure te skeduleer, en tuiswerk of telekommunikasie onder riglyne.

Ek is nie 'n groot fan van kompenserende of komptyd nie, want ek glo dit moedig 'n horlosie-houding aan. Dit is nie in ooreenstemming met die ingesteldheid om die hele werk en doelwitte te bereik wat ek soek in 'n vrygestelde of betaalde werknemer nie . Maar vrygestelde werksgeleenthede is ook die werksgeleenthede wat meestal buigsaamheid vir die werknemer en werkgewer toelaat.

Belonings en Erkenning vir Werknemers

Vierde, belonings en erkenning vir positiewe werknemerbywoning kan 'n verskil maak. Terwyl jy nie wil hê dat mense voel asof hul werkgewer hulle ekstra moet betaal om hul werk te doen nie, wil jy hê hulle moet weet dat jy hul positiewe bywoning waardeer en respekteer.

In sommige gevalle, veral met nie-vrygestelde werknemers , en om ongeskeduleerde afwesighede te verminder, wil u dalk werklike monetêre belonings in u werknemersbywoningsbeleid bou. Hierdie beleide beklemtoon lonende bywoning oor 'n sekere aantal dae. U wil, met die werknemer se erkenningsgedeelte van u bywoningsbeleid, die dae van bywoning beklemtoon, nie die daad van verlaging van afwesigheid nie.

Te veel bywoningsbeleid fokus op die strafkant van die vergelyking. Meer klem op beloning vir positiewe bywoning kan jou meer geld vir jou geld gee. Nietemin moet 'n suksesvolle, motiveringsbywoningsbeleid op beide fokus.

Verskaf gevolge indien die Werknemer versuim om werk in 'n tydige wyse by te woon

Ten slotte, soos met enige diensverantwoordelikheid, moet 'n werknemer gevolge hê indien die werknemer in sy of haar werksbywoning versuim. Vir wie is die gevolge die belangrikste? Vir al die werknemers wat goeie bywoning het, werk hard en vind hulle persoonlike moraal en motivering geraak deur mense met swak bywoning. Progressiewe dissipline is krities, begin met afrigting en terugvoer , en die uitvoering van die stappe in die bywoningbestuur hierbo gelys. U werknemers wat u bywoon, sal u bedank.