Onderhoudsvrae oor die bereiking van jou doelwitte

Of jy nou op soek is na 'n intreevlakposisie of onderhoudvoering vir 'n senior rol, is 'n vraag oor die bereiking van jou doelwitte. Die mees algemene manier waarop dit geformuleer word, is: "Hoe beplan jy om jou loopbaandoelwitte te bereik?" Dit is dikwels 'n opvolg op algemene vrae oor jou loopbaandoelwitte , soos "Wat is jou loopbaandoelwitte?" of " Waar sien jy jouself oor vyf jaar? " Met hierdie tipe navrae, probeer interviewers 'n gevoel van jou ambisies en jou vermoë om 'n strategiese plan te vorm en te implementeer, te probeer kry.

Wat 'n goeie antwoord van 'n buitengewone een skei, is 'n beskrywing van die aktiewe strategie en stappe wat jy neem om daardie doelwitte te bereik, wat ook jou motivering en oproep tot aksie spreek.

Elemente om te beklemtoon oor die bereiking van jou doelwitte

Terwyl jy nie met hierdie antwoord ongelooflik spesifiek moet wees nie, demonstreer jou begrip van die maatskappy en bedryf en kommunikeer die pad waarop jy op die hoogte is:

Vermy die antwoord op 'n manier wat die fokus op salaris (verhogings, bonusse, kommissie) of werkstitels plaas. Terwyl jy 'n vae reaksie wil vermy, is dit die beste om weg te bly van doelwitte wat dalk of nie iets is wat jy by die maatskappy kan bereik nie.

Jy wil byvoorbeeld nie jou strategie opstel om bevorder te word tot 'n bestuursvlakposisie tydens onderhoudvoering by 'n maatskappy wat nie daardie rol beskikbaar het nie.

Jou pad na prestasie
Hier volg 'n paar persoonlike eienskappe om te wys hoe jy van plan is om jou doelwitte te bereik:

Voorbeeld antwoorde op die bereiking van jou doelwitte

'N Handige benadering tot die beantwoording van hierdie vraag is om die STAR-benadering te gebruik. Met hierdie tegniek sal jy praat oor 'n Situasie of Taak (S-T), die Aksie wat jy geneem het (A) en die bereikte resultate (R). Dit sal jou antwoord help om jou antwoord te vorm terwyl jy een skryf wat uniek joune is. Die tegniek help ook om jou antwoord gefokus te hou, sodat jy nie te lank van die onderwerp afbreek of te lank praat nie. Hersien hierdie voorbeeldantwoorde:

Meer werksonderhoud vrae en antwoorde

Onderhoudsvrae en antwoorde
Tipiese werksonderhoud vrae en voorbeeld antwoorde.

Onderhoudsvrae om te vra
Vrae vir kandidate vir indiensneming om die onderhoudvoerder te vra.