Lewens- en gesinsuitdagings met buigsame werkskedules?

Werkgewers stem saam oor die lewens- en gesinsvoordele van buigsame werkskedules vir werknemers. Die buigsaamheid stel werknemers in staat om breedtegraad wanneer kinders siek is, vir doktersaanstellings, onderwyserkonferensies, en die talle lewens- en gesinsverantwoordelikhede waarmee werk meeding.

Werkgewers is nie heeltemal so oortuig oor die voordele aan werkgewers van die lewe en familie buigsaamheid nie. U kan hierdie besorgdheid aanspreek met beleide en riglyne oor die lewe en gesin wat buigsame skedules bevorder.

Hier is gereelde vrae oor buigsame skedules.

Watter tipe buigsame werkskedules is beskikbaar vir werknemers?

Afhangende van die buigsame werkskedule-tipe wat die werknemer met die werkgewer onderhandel het, het lewens- en gesinsverpligtinge die werknemer op verskillende maniere beïnvloed. Werknemers wat 'n saamgeperste of vierdaagse week, of buigsame daaglikse ure gereël het, kan gewoonlik lewens- en gesinsverantwoordelikhede in hul geskeduleerde tyd af werk.

Telewerkende werknemers het 'n ander uitdaging. Maar, al die ouers word in 'n ongewone situasie aan die uitdaging van kinderopvang blootgestel.

Vraag: Is elke werknemer 'n kandidaat vir 'n buigsame werkskedule?

Reaksie: Dit hang af van jou beleid en die vorige aksies van jou organisasie se bestuurders en toesighouers. As buigsame ure algemeen beskikbaar is vir werknemers, moet alle werknemers in aanmerking kom. Dit is aan die organisasie om 'n beleid te ontwikkel wat bepaal hoe hierdie buigsaamheid in jou organisasie sal werk.

Vra vrae soos kan elke werknemer na die wil kom en gaan? Of moet elke werknemer sy toesighouer inlig oor sy ure en aankom en vertrek soos geskeduleer.

As onverwagte lewens- en gesinsgeleenthede veroorsaak dat 'n werknemer laat arriveer of vroeg vertrek, hoe wil u organisasie dit hanteer? 'N E-pos, IM, telefoonoproep of sms-boodskap aan die toesighouer?

Dit is belangrik om gepaste prosedure aan werknemers te kommunikeer.

'N Saamgestelde week werk dalk nie vir elke werknemer se werk nie, dus jy sal 'n beleid wil skryf waarin aangedui word watter werk, indien enige, in aanmerking kom vir 'n werksdag van vier dae. As gevolg van uiteenlopende behandeling en werknemers se gevoelens oor regverdigheid, kan werkgewers besluit dat geen werknemers in aanmerking kom vir 'n vier-dag werksweek nie. In ander organisasies, veral wat skofwerk gebruik, kan die vier dae werksweek sin maak.

Spesiale Lewens en Gesinsbehoeftes van Telewerk

Telewerken is die mees uitdagende van die flexibele werk planne. Suksesvolle telewerk vereis:

Daarom beveel ek 'n telewerkbeleid aan wat die werknemer in staat stel om aansoek te doen vir telewerk, maar die werkgewer moet toestemming verleen.

Die werkgewer behou hom die reg voor om die werknemer se telewerk op enige tydstip gedurende die verhouding te stem of nie saam te stem nie.

Vraag: Hoe moet 'n werkgewer werknemer tyd hanteer in ongewone kindersorgsituasies soos 'n siek kind wat nie na dagsorg kan gaan nie? Kan die ouer van die huis af werk?

Reaksie: Op dae wanneer kinderopvangsreëlings onderbreek word deur kwessies soos 'n geslote dagsorgfasiliteit of 'n siek kind, moet die werknemer 'n siekte-, vakansiedag of bo-tyd aan ouer neem. Laat werknemers toe om tyd in halfdag inkremente te gebruik, sodat die werknemer nie gepenaliseer word wanneer die kindersorg 'n gedeelde verantwoordelikheid is nie. Dit is onregverdig vir 'n werkgewer dat 'n werknemer vir kinders sorg terwyl hy of sy werk.

Vraag: Hoe moet telewerkende werknemers kinderopvangsreëlings hanteer?

Response: Navorsing van lewens- en gesinsvriendelike buigsame skedulering het verskeie kontroversiële standpunte voorgelê.

Aan die een kant het verskeie organisasies werknemers toegelaat om tuis te werk, sodat hulle meer tyd met hul kinders kon spandeer.

Ander organisasies het alternatiewe kinderversorgingsreëlings vereis, volgens beleid, vir werknemers wat deeltyds of voltyds van die huis af gewerk het.

Vir telewerk-reëlings om vir die werkgewer te werk, is ek 'n advokaat van die tweede metode. Vereis, volgens beleid, dat 'n werknemer kindersorgreëlings tref wat die werknemer toelaat om op hul werk ten volle te konsentreer.

Selfs as die versorger en die kinders in die huis is, kan die ouer nog steeds ononderbroke werk, het nog meer tyd vir middagete en breek met die kinders.