Ouderdomsdiskriminasieprobleme in die werkplek

Glo dit of nie, werkversoekers rapporteer ouderdomsdiskriminasie wat vroeg in die middel van die dertigerjare begin. Trouens, in sommige nywerhede word jy beskou as "opgewas: teen die tyd dat jy jou veertigerjare bereik. Maar wat kan jy doen as jy geag word te oud te wees om gehuur te word? Hoe beveg jy ouderdomsdiskriminasie in die werkplek?

Vir 'n begin is daar wette wat arbeidsdiskriminasie weens ouderdom verbied.

Daarbenewens is daar 'n paar strategieë wat u kan gebruik om ouderdomsdiskriminasie probleme te verminder.

Wat is Employment Discrimination?

Indiensneming diskriminasie gebeur wanneer 'n werkzoeker of 'n werknemer ongunstig behandel word weens sy of haar ras, velkleur, nasionale oorsprong, geslag, geslagsidentiteit, gestremdheid, godsdiens, seksuele oriëntasie of ouderdom.

Die Grys Plafon

Wat is die "grys plafon" en hoekom maak dit saak? Die grys plafon is 'n term wat gebruik word om die ouderdomsdiskriminasie te beskryf wat baie ouer werksoekers en werknemers in die gesig staar, terwyl hulle op soek is na werk of op soek na promosies. Alhoewel werkgewers nie veronderstel is om te diskrimineer op grond van hoe oud jy is nie, word gehuur, kan 'n uitdaging wees as jy as 'n "ouer" werker beskou word. En jy hoef nie grys hare te oud te wees om gehuur te word nie.

Persentasie Ouer Mense in die Personeel

Toe die Huis van Verteenwoordigers eenparig gestem het om die inkomstebelasting-maatreël vir sosiale sekerheid te herroep in 'n wysiging van die 2000 Wet op die Vryheid van Werkers van die Senioren van 2000, was hul rasionaal dat die verwydering van die vorige verdienstelimiet meer ouer Amerikaners sal laat werk.

Sowat 18,8 persent van mense ouer as 65 het in 2016 gewerk, volgens die Pew Research Council. Die Nasionale Raad vir Veroudering meld dat in 2019 meer as veertig persent van mense ouer as 55 jaar werk. Dit sal 25 persent van die Amerikaanse arbeidsmag uitmaak.

Ouderdomsdiskriminasieprobleme

Behalwe as 'ou' word ervare kandidate soms beskou as meer van 'n uitgawe (hoër salaris, pensioen, voordele koste, ens.) As wat 'n jonger aansoeker sou wees.

Dit is nie ongewoon nie, en die getalle is nugter. As jy 'n middeljarige of selfs jonger is, moet jy onthou dat jy nie alleen is nie:

Navorsing het egter geen verband getoon tussen ouderdom en werkverrigting nie. Net omdat jy ouer is, beteken dit nie dat jy beter of erger is as jonger werkers nie.

Ouderdomsdiskriminasie en werksopsies

Watter opsies is daar vir daardie potensiële werknemers wat as "oud" beskou word deur bestuurders en maatskappye te huur? Hoe kan jy die persepsie aanspreek dat ouer werkers nie so vaardig of gekwalifiseerd is as jonger eweknieë nie?

Daar is strategieë wat ouer werksoekers kan implementeer om 'n werksoek te bespoedig en om winsgewende en betekenisvolle indiensneming te vind. Vir die ouer aansoeker is dit veral belangrik om die beskikbare hulpbronne te gebruik om aantreklike posisies te vind, asook om die aanlynprotokolle vir die aansoek om 'n posisie bewus te maak. Byvoorbeeld, hier is wenke vir werk soek en skryf hervat en dekbriewe, spesifiek aangepas vir ouer werksoekers.

Meer werksoekwenke vir ouer werkers

Joyce Lain Kennedy, skrywer en loopbaan rubriekskrywer, verskaf resume skryf wenke vir ouer werksoekers:

Daarbenewens sal dit help om hierdie werksoekwenke vir ouer werkers te hersien. Jy kan ook 'n paar wenke vir ouer werksoekers raadpleeg, asook 'n paar wenke vir ouer werksoekers .

Ouderdomskwessies en Onderhoudsukses

Kennedy beveel ook aan om die positiewe te verduidelik tydens onderhoudvoering:

Ouderdom en Salaris Kwessies

Laat potensiële werkgewers weet dat jy buigsaam is. Alhoewel jy dalk ses syfers per jaar in die verlede verdien het, het jy dalk nie meer soveel nodig nie, of dalk wil jy 'n laer salaris aanvaar om jou voet in die deur te kry.

As dit die geval is en salarisvereistes na verwagting in u dekbrief ingesluit word, meld u dat u salarisvereistes buigsaam of onderhandelbaar is gebaseer op die posisie en die hele vergoedingspakket, insluitende voordele.

Wet op Ouderdomsdiskriminasie

Ten slotte, as jy glo dat jy gediskrimineer is weens jou ouderdom, is daar die beskerming wat deur die ouderdomsdiskriminasie wet voorsien word. Die Wet op Diskriminasie in Indiensneming van 1967 (ADEA) beskerm sekere aansoekers en werknemers 40 jaar oud en ouer van diskriminasie op grond van ouderdom in verhuring, bevordering, ontslag, vergoeding of bepalings, voorwaardes of voorregte van indiensneming. Die wet word afgedwing deur die Equal Employment Opportunity Commission (EEOC).

Die ADEA is van toepassing op werkgewers met 20 of meer werknemers, arbeidsorganisasies met meer as 25 lede, diensagentskappe, en federale, staats- en plaaslike regerings. Dit is nie van toepassing op onafhanklike kontrakteurs of militêre personeel nie.

Elke staat het sy eie wette wat beskerming bied aan ouer werkers. Dit kan sterker beskerming bied aan ouer werkers as die federale wet. Hulle kan ook aansoek doen vir alle werkgewers, nie net dié met 20 of meer werknemers nie.

Wanneer werk soek, wees bewus daarvan dat die ADEA advertensies verbied dat 'n sekere ouderdom verkies word vir 'n posisie, om opleiding vir jonger werkers te beperk en in die meeste gevalle op 'n spesifieke ouderdom aftrede vereis.

Enige individu wat glo dat sy of haar indiensnemingsregte geskend is, mag 'n aanklag van diskriminasie by die EEOC indien. Hier is hoe: ' n Verslag op Diens Diskriminasie indien .