Moet HR intern openings plaas?

'N Werkgewer het redes waarom hulle moontlik interne binnelandse openings wil plaas

Moet u departement Menslike Hulpbronne poste intern pos om potensiële kandidate in kennis te stel dat u organisasie 'n werksopening het? In die meeste gevalle word die indiening van interne vakatures nie vereis deur enige dienswette nie, maar dit mag 'n vereiste wees in 'n vakbondkontrak of vir 'n staatsdiens of staatsposisie. In hierdie gevalle word dikwels interne vakatures of die bevordering van werknemers deur senioriteit vereis.

Werkgewers moet hul beleid duidelik stel oor hoe hulle hul interne posplasing in hul werkershandboek sal hanteer. Dit verseker dat alle werknemers op hoogte is van wat hulle kan verwag as hulle aansoek doen vir 'n interne vakature.

Byvoorbeeld, u interne beleid mag meld dat enige werknemer wat vir ses maande of langer in hul huidige werk gewerk het, kwalifiseer om aansoek te doen vir enige werksopening. Die beleid kan ook bepaal dat die werkgewer die opsie het om die werksopnames intern sowel as ekstern te plaas, afhangende van die vaardighede en ervaring wat nodig is vir die werk.

Moet werkgewers pos interne vakatures in unieverteenwoordigde of staatsdienswerkplekke?

As die werksmag deur 'n kollektiewe bedingingsooreenkoms gedek word, is dit waarskynlik dat alle posplasingsvereistes duidelik in die ooreenkoms uitgespel word en hulle gee gewoonlik voorkeur deur senioriteit en ander onderhandelde faktore. Dus, die kies van die mees gekwalifiseerde aansoeker is nie 'n opsie nie.

In die staatsdiens word werknemers gevorder deur eksamens te neem en interne posplasing word vereis vir baie posisies om geleenthede vir huidige werknemers te bied. Uitvoerende posisies, wat dikwels aangewys is van die huidige staat of federale verkose leierskap, hoef nie die regeringsdiensriglyne te volg nie.

Die staatsdiens doen poste wat vir publieke aansoek is.

Private Sektor Werkgewers en Interne Werksplasing

As 'n werkgewer van die privaat sektor nie deur 'n kontrak met 'n werknemer of 'n vakbond gereël word nie, kan u openings intern of nie bekend maak nie. Maar daar is baie redes waarom 'n beleid wat aanvanklike interne plasing bevorder , jou voorkeurskeuse is.

Werkgewers van keuse wat beter en beter werknemers aantrek en behou, is gefokus op die verskaffing van loopbaanontwikkelingsgeleenthede vir huidige werknemers. Dit beteken dat interne openings eerste of gelyktydig vir interne aansoekers gepubliseer word .

Waarom kan werkgewers Interne Werksadvertensies plaas?

Die kans om voort te gaan om hul vaardighede, ondervinding en loopbaan te ontwikkel, is een van die vyf belangrikste faktore wat werknemers van hul werkgewer wil hê. Werkgewers wat toegewyd is en toegewyd is om hul huidige werknemers te ontwikkel, sal interne vakatures plaas, ongeag of hierdie poste volgens hierdie wetgewing deur die arbeidswetgewing vereis word.

Ter opsomming, behalwe in die gevalle waarna verwys word, hoofsaaklik vakbonde-kollektiewe bedingingsooreenkomste, 'n indiensnemingskontrak vir privaat sektor, en staatsamptenare, het werkgewers nie 'n wetlike verpligting om interne werk poste te plaas nie.

Maar as hulle nie geleenthede vir huidige werknemers plaas nie, sal hulle werknemers se ontevredenheid, apatie, lae moreel en 'n draaideur vir werknemers veroorsaak wat na nuwe en beter geleenthede gaan.

Moet werknemers aansoek doen vir interne openings?

In 'n woord, ja. Terwyl die meeste werkgewers die werkverkeer van nuwe werknemers beperk, is baie werkgewers bereid om 'n werknemer na ses maande of 'n jaar 'n nuwe geleentheid in hul huidige werk te oorweeg. Vir al die redes wat in bogenoemde koeëlpunte gelys word , sal werknemers hul talente en vaardighede wil uitstal.

Hulle wil HR, kollegas en bestuurders beter leer ken sodat geleenthede vir persoonlike en loopbaangroei en -ontwikkeling hul weg sal kom. Dit is goed vir die organisasie en dit moet vir werknemers gebeur.

Lees meer oor Hiring: Huurkontrolelys | Die beste onderhoudsvrae vir werkgewers om te vra

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land. Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.