Prestasieontwikkelingsbeplanning

Wat is 'n PDP-proses?

Is jy op soek na die proses wat die hart van jou prestasiebestuurstelsel bied ? Jy het dit gevind. Die proses vir prestasieontwikkelingsbeplanning (PDP) stel jou in staat om en die mense wat aan jou rapporteer, hul persoonlike en besigheidsdoelwitte te identifiseer wat die belangrikste vir jou organisasie se sukses behels.

Die proses stel elke personeellid in staat om hul ware waarde-toevoeging tot die organisasie te verstaan.

Hulle doen dit wanneer hulle verstaan ​​hoe hul werk en die gevraagde uitkomste van hul bydrae "inpas" in jou departement of werkseenheid se algehele doelwitte.

Persoonlike Ontwikkelingsdoelwitte

In die proses stel personeel ook persoonlike ontwikkelingsdoelwitte in wat hul vermoë sal verhoog om by te dra tot die sukses van u organisasie. Die bereiking van hierdie doelwitte bied ook 'n grondslag vir hul loopbaansukses, hetsy in jou organisasie of elders, sodat hulle gemotiveerd en opgewonde moet wees om hierdie doelwitte te bereik .

Jou stelsel van Prestasiebestuur, met die PDP-proses vir doelwitstelling en kommunikasie, sal verseker dat jy 'n beter werksmag ontwikkel . Soos 'n hoof uitvoerende beampte elke dag opmerk, sê hy: "Die enigste faktor wat ons groei beperk, is ons vermoë om 'n beter werksmag te huur." Waarom nie daardie talent uit jou organisasie ook groei nie?

PDP vergaderings word minstens kwartaalliks gehou om die personeel se vordering oor die algemene doelstellings en doelwitte te hersien.

Jou personeellid se vordering met die aksieplanne wat voortspruit uit die PDP-doelwitte word hersien op jou weeklikse een-tot-een-vergadering. Hierdie weeklikse vergadering kan u hulp verleen en enige hulp of gereedskap identifiseer wat die personeellid nodig het om te slaag.

Maak die Prestasie-ontwikkelingsbeplanning suksesvol

Dus, terwyl die PDP-proses, met 'n formele, effektiewe grondslag van soliede persoonlike en besigheidsdoelwitte, tydrowend is, is dit tydrowend as 'n kwartaalpas.

Die PDP bly besigheid en werknemer sukses en waarde gedurende sy leeftyd. Met kwartaallikse opdaterings dra die PDP-proses by tot die toekoms.

Tydens die Prestasieontwikkelingsbeplanning (PDP) -byeenkoms

Na aanleiding van die Prestasieontwikkelingsbeplanningvergadering

Wanneer jou organisasie die dissipline en toewyding ontwikkel wat nodig is om gereelde prestasieontwikkelingsbeplanning uit te voer, sal jou organisasie wen. Hierdie sistematiese metode vir die doelwitte en toewyding van die doelwitte in u organisasie sal u sukses behaal.

Kan jy dink aan 'n beter manier om jou sleutel strategiese doelwitte te kommunikeer en te meet om vooruitgang en sukses te verseker?