Inhoudsopgawe van personeelpersoneel

Die personeelpersoneellêer is die hoofwerknemerlêer wat die geskiedenis van die diensverhouding van werkaanvraag bevat deur middel van uittrede onderhoud en diens beëindiging dokumentasie . Slegs personeellede se personeel en die werknemer se onmiddellike toesighouer en bestuurder mag toegang hê tot die inligting in die personeelpersoneellêer, en dit verlaat nooit die Human Resources-kantoor nie.

Die personeelpersoneellêer word gewoonlik in 'n geslote, vuurvaste lêerskassie gestoor in 'n geslote plek wat toeganklik is vir personeel van die personeel.

Die vertroulikheid van die werknemerinligting in die personeellêer is van kardinale belang.

Van al die maatskappy-bewaarde werkerslêers word die werknemerpersoneellêer meestal daagliks ingelig vir inligting deur die werkgewer, toesighouer of personeel van Human Resources.

Oorwegings oor werknemerpersoneel lêerinhoud

Die fundamentele beginsels en vrae om in ag te neem wanneer 'n dokument in 'n personeelpersoneellêer ingedien word, is hierdie.

Inhoud van 'n werknemerpersoneellêer

Hier volg aanbevelings oor die dokumentasie wat 'n werkgewer in 'n personeelpersoneellêer moet hou.

werksgeskiedenis

Werknemersprestasie-ontwikkeling en -verbetering

Diensbeëindigingsrekords

Bykomende dokumente wat verband hou met personeellêers is beskikbaar.