Militêre moeders- en vaderlike verlofbeleid

Swangerskapuitlatings hang af van verskillende omstandighede

Swanger Dienslid. Marine Bureau van Geneeskunde. Mil

In die verlede kon vroulike lede van die Amerikaanse weermag wat swanger geword het 'n ontslag aanvra en dit outomaties kry. Maar in die 21ste eeuse weermag, met meer as 200,000 vroue op aktiewe diens, speel vroue 'n groter rol as ooit tevore. Die reëls vir ontslag vir swangerskap het verander namate swangerskap nie meer die vroue vir diens veroordeel nie, of beter gesê, swangerskap kwalifiseer nie meer vroue om outomaties ontslaan te word nie.

.

Die spesifieke reëls oor wanneer 'n vrou kraamverlof kan aanvra en hoe lank dit sal wissel afhangende van die tak van die diens waarin sy is en haar spesifieke mediese omstandighede. Trouens, militêre vroue kry gewoonlik beter kraamverlofvoordele as hul burgerlike eweknieë. Huidige DOD-beleid maak voorsiening vir kraamverlof van tot ses weke plus enige persoonlike verlof wat ook geneem kan word. Die vloot laat 18 weke toe. Die burgerlike wet maak voorsiening vir tot 12 weke vir werkgewers om hul vroulike werknemers tydens swangerskap toe te laat. Getroude vaders met aktiewe plig kan tot 10 dae vaderskap verlaat en moet binne 60 dae na die geboorte van die kind geneem word.

Amptelike Departement van Verdediging Beleid Brief

Hier is 'n paar van die besonderhede oor hoe die verskillende takke swangerskapskeidingsprobleme kan hanteer. As jy onseker is, is dit die beste om met jou bevelvoerder te praat oor die besonderhede van jou situasie.

Dit is waarskynlik ook in u beste belang om u superiors in te lig sodra u bewus geword het dat u swanger is (en dit bevestig het deur 'n mediese beroep). Op hierdie manier het jy tyd om jou loopbaan te beplan en seker te maak dat die inligting wat jy kry, akkuraat is. Ook, as 'n back-up, maak seker dat jy 'n paar weke verlof tyd in die geval van enige komplikasies wat mag ontstaan.

Militêre Swangerskap Regulasies

In die weermag word 'n vrou wat na verwydering swanger raak, maar voordat sy begin met die eerste aktiewe plig sal hy nie onwillekeurig ontslaan word as gevolg van swangerskap nie. Sy kan nie aktiewe plig betree totdat haar swangerskap verby is nie (hetsy deur geboorte of beëindiging).

In die vloot word die meeste skeidingsversoeke weens swangerskap geweier, tensy dit in die beste belang van die vloot sal wees, of die diensvrou toon 'n dwingende persoonlike behoefte. Geen swanger diensvrou kan aan boord van die 20ste week van swangerskap aan boord bly nie.

Swanger diensvroue mag aan boord van die 20ste week van swangerskap bly terwyl die skip in die hawe is. Lede het ontdek dat hulle swanger was terwyl hulle ontplooi moet word, so gou as moontlik, onder die vlootreëls in die land oorgedra word.

Paternity Leave in the Military

Paternity Leave is betaalde verlof bykomend tot die 30 dae van verlof per jaar wat 'n militêre lid verdien. Baie lede red hul persoonlike verlof en gebruik dit om hul tyd by die huis uit te brei met 'n nuwe baba en herstellende vrou as die implementeringskedule dit toelaat. Alle vaderskapverlof is slegs van toepassing op aktiewe pligte, getroude gades.

Die Army Paternity Leave Policy is 10 dae van opeenvolgende verlof binne 45 dae na die geboorte van sy kind.

As dit ontplooi word, sal die pa 60 dae hê om terug te keer vanaf ontplooiing om sy 10 dae verlof te neem.

Die vloot se beleid maak voorsiening vir 10 dae (nie agtereenvolgens) binne 365 dae om vaderskap te verlaat nie.

Die lugmag-vaderskapsbeleid maak voorsiening vir 10 dae verlof binne 60-90 dae (bevelvoerder se diskresie) van die geboorte van die kind.

Die Mariene Korps-beleid maak voorsiening vir 10 dae vaderskapverlof binne 25 dae na die geboorte van die baba. As dit egter ontplooi word, kan die kommandant binne 90 dae na ontplooiingsopbrengs vaderskap verlof goedkeur.

Soorte ontslag vir swangerskap

Enkelouers en militêre gades met kinders kan ontslaan word indien hulle nie 'n gesinsorgplan implementeer en onderhou nie. Dit is een van die voorwaardes om in die weermag te bly nadat hulle 'n baba gehad het. Die swanger diensvrou moet basies bewys dat wanneer sy die baba het, sy haar verpligting teenoor die weermag kan nakom en sorg vir haar kind sal gee.

As die beampte oortuig is dat die lid alles binne sy / haar vermoë gedoen het om 'n behoorlike afhanklike versorgingsplan te handhaaf, sal die ontslag karakterisering normaalweg eerbaar wees. Andersins sal dit waarskynlik algemeen wees.

As u egter 'n ontslag as gevolg van swangerskap ontvang (as daar wel sekere versagtende omstandighede is), kan die tipe ontslag wat u ontvang, beïnvloed watter voordele u geregtig is. Dit sal ook jou veteraanstatus beïnvloed en 'n impak hê op enige veterane se voordele wat jy moontlik sal kan ontvang. Lees meer oor skeiding en ontslag van die weermag .

Alle takke van die Amerikaanse weermag moet 'n minimum van 12 weke kraamverlof aan swanger lede, per departement van verdediging, aanbied.