Hoe om 'n Werkplek Kultuur van Welstand te skep

Die werkomgewing as geheel moet werkerswelstandinisiatiewe ondersteun

Die Welstandsprobleem: Kultuurverandering is die oplossing

Werkgewers is onder druk om koste te verhoog en winsgewendheid te verhoog. Dit geld veral vir die ontwikkeling van werkgewer-geborgde welstandsprogramme .

Gevolglik fokus werkgewers hul tyd en geld op die identifisering en probeer om die voor die hand liggende oorsake van swak werkersgesondheid (rook, ooreet, gebrek aan oefening, ens.) Wat die koste oplewer, op te los.

Ongelukkig is dit gedeeltelik 'n voorbeeld van die mis van die bos vir die bome. Ja: Hierdie ongesonde leefstylgewoontes moet aangespreek word. Maar dit is hoe, wanneer en waarom werkgewers hulle aanspreek wat die waarskynlikheid van sukses bepaal.

Om 'n gesonde, hoëprestasie werksmag te skep, sal werkgewers dieper moet grawe om die baie en gevarieerde faktore wat hul werknemers raak en hul gesondheid en welstand te beïnvloed, te identifiseer en aan te spreek.

Uiteindelik beteken dit dat werkgewers ook die rol moet speel wat korporatiewe werkplek in die algemene welstand van werknemers speel, aangesien gesondheid en welstand nie in 'n vakuum plaasvind nie. Ons weet dat sosiale faktore 'n belangrike rol speel in die welstand van mense.

Vir die meeste werkgewers is die skep van 'n kultuur van gesondheid en welstand nie net 'n kwessie van die keuse van die regte gimnasiumprogram, die bekendstelling van 'n dinamiet-spanuitdaging of die verandering van die kafeteria-spyskaart. Dit is belangrik om seker te maak dat gesondheid en welstand in die kulturele struktuur van die organisasie geweven word.

Dit gaan alles oor wat die organisasie doen en wie die organisasie is - waarvoor die organisasie staan, wat sy missie is en hoe sy benadering tot die versorging van sy werknemers uitgedruk word. Om 'n kultuurverskuiwing te maak na een wat gesondheid en welstand ondersteun, is 'n beduidende verandering, maar kan meetbare voordele vinnig lewer.

Hoe om die welstandskultuur te verander

Die eerste ding wat organisasies kan doen om die kultuurskof te begin, is om seker te maak dat gesondheid en welstand deel van hul korporatiewe waardes is en dat hierdie waardes duidelik gedefinieer en uitgedruk word.

Dit sluit beide beleide en praktyke in, en word geopenbaar in alles wat die organisasie doen, van klein tot groot. Selfs iets wat so klein is asof jy groenteskyfies of donuts op jou volgende vergadering het, stel die toon neer en kommunikeer jou voorneme.

Die tweede ding is om te erken dat elke organisasie 'n unieke ekosisteem is waarin elke individu 'n rol speel en invloed uitoefen, hetsy bewustelik of onbewustelik, openlik of onbewustelik. Daarom is die waarde van omgee vir individue belangrik.

Mense moet weet dat hulle tel en dat jy omgee vir hulle as individue, nie net as programmeerders, sweisers, klerke of onderwysers nie.

Om die gesondheid en welstand van werknemers te optimaliseer, let op die volgende drie prioriteite:

Om kulturele verandering ernstig te maak, om die werkplek 'n omgewing te maak wat mense se inisiatief, kreatiwiteit, verantwoordelikheid en betekenis ondersteun; en om werknemers te help aanspreek probleme waarmee hulle sukkel, is die werklike boustene om 'n werkplek te skep wat groot gesondheid en welstand weerspieël wat ook selfonderhoudend is.