Doen Afrigtingsonderhoude

Hoe om 'n aflooponderhoud met 'n werknemer te verrig wat verlaat

Die uittrede onderhoud met 'n beëindigde werknemer is u geleentheid om inligting te verkry oor wat u organisasie goed doen, en wat u organisasie moet doen om te verbeter. Gebruik in konsekwentheid met personeelvoldoeningsopnames . Uitvoeronderhoude is 'n ryk bron van inligting vir jou organisatoriese verbetering.

Dit is goed gedoen en met die bedoeling om die inligting deeglik te gebruik, is u onderhoude noodsaaklik vir organisasieverbetering, aangesien u selde so 'n eerlike terugvoer van huidige werknemers sal ontvang.

Jy sal vind dat sommige items oplosbaar is as jy vroeër inligting gehad het, soos om 'n baie raserige werksomgewing te verander of om die werknemer in strekopdragte en doelwitte te betrek.

Maar ander probleme wat in 'n uittreepraatjie geïdentifiseer is, mag nie gewees het soos die begeerte vir 'n groot salarisverhoging of 'n ander baas nie.

Die voortdurende besorgdheid met die departement of die maatskappy se leiding is dikwels onoplosbaar omdat dit oor 'n lang tydperk in die opwindende werknemer se verstand opgebou het. Universally, werknemers wat deelneem aan 'n uitgangsonderhoud identifiseer kommunikasie as 'n probleem omdat hulle (en soms nodig) meer inligting benodig om hul werk doeltreffend te verrig.

Die Exit Interview is nie wanneer jy eers van probleme wil leer nie

Ongelukkig is dit te laat om verbeteringsidees of werknemersbekommernisse by die uittreepees te leer om aksie te onderneem om die opkomende werknemer te verbeter of te help.

Die beste tyd vir ' n werknemer om bekommernisse , ontevredenheid en voorstelle met sy werkgewer te bespreek , is terwyl hy 'n toegewyde werknemer is, nie op pad uit die deur nie.

Maak seker dat jou organisasie verskeie geleenthede bied om in te samel en te leer van die terugvoer van werknemers, insluitend werknemerstevredenheidsopnames , onderhoude , departementele vergaderings, kommentaar of voorstelle, en meer.

U is geïnteresseerd tydens die uittredingsonderhoud in die terugvoer van werknemers wat hul werk met u organisasie vrywillig beëindig. Moet egter nie die geleentheid misloop om terugvoering te vra van werknemers wat u vir bywoning of prestasie brand nie. U kan nuttige inligting tydens die beëindigingsvergadering verkry met werknemers wat u brand. Hulle kan met jou deel, hoekom hulle dink dat hulle minder presteer het, wat jou vir voer verbeter.

In 'n onlangse beëindigingsvergadering het die afgevuurde werknemer aan die personeel van die personeel gesê dat die werk hom verbrand het omdat dit vervelig was. Sy was in staat om 'n mate van aanmoediging te bied oor die voltooiing van die skool in plaas daarvan om in 'n ander vervelige ligte industriële posisie te presteer.

Hoe om 'n aflooponderhoud te voer

Afrigtingsonderhoude word gewoonlik persoonlik met die vertrekkende werknemer uitgevoer. Soms voer die bestuurder die uittreepsessie, maar meestal hou 'n personeellid van die Menslike Hulpbronne die uittrede onderhoud. Die personeellid deel die samesmelting van terugvoering van verskeie uittredeonderhoude eerder as om elke persoon se terugvoer te deel as gevolg van MH-vertroulikheid .

Sommige organisasies gebruik skriftelike uittredeonderhoude, maar baie HR-werknemers is voorstanders om met die vertrekkende werknemer te praat om sy of haar standpunte tydens die uittrede-onderhoud volledig te verken en te verstaan.

Deur die uitgangsonderhoud persoonlik te voer, kan jy sonde vra en vrae vra.

Die uittreksevrae wat u vra, is die sleutel tot die verkryging van aktiewe inligting. Begin jou uittrede onderhoud met 'n ligte bespreking om jou vertrekkende werknemer gemaklik te help om jou vrae te beantwoord. Verseker die werknemer dat geen negatiewe gevolge sal voortspruit uit 'n eerlike bespreking tydens die uittrede onderhoud nie.

Verduidelik dat u die inligting wat tydens die uittrede onderhoud aangebied word, sal gebruik om u organisasie te help om waardevolle werknemers te verbeter en te behou . Ondersoek elke reaksie verder vir verheldering en volledige begrip.

Sien die aanbevole dienslys-kontrolelys vir werkgewers om te volg.

Voorbeeld Exit Onderhoud Vrae wat Garner Nuttige, Aksie inligting

Dit is voorbeelde vir die eksamenuitvragings . Voel vry om enige kombinasie van hierdie uittreksvrae in u organisasie te kopieer en gebruik.

Die eerste voorgestelde vraag is krities en dit is die belangrikste vraag wat u tydens elke uittrede-onderhoud wat u sal doen, sal vra.

Beëindig die uittrede onderhoud vergadering op 'n positiewe noot. Gebruik die inligting wat verskaf word om u werkplek te verbeter. Wens jou werknemer sukses in sy of haar nuwe poging. Gaan die uitgangsonderhoud genadig af.