Wat is talentbestuur-regtig?

Waarom Talentbestuur is 'n belangrike besigheidstrategie om te ontwikkel

Talentbestuur is net nog een van daardie lastige Menslike Hulpbronne-terme . Reg? Verkeerde. Talentbestuur is 'n organisasie se verbintenis om die talentvolste en beste werknemers in die arbeidsmark beskikbaar te werf, te huur, te behou en te ontwikkel.

Talentbestuur is dus 'n nuttige term wanneer dit 'n organisasie se verbintenis om talentvolle werknemers te huur, bestuur, ontwikkel en behou, beskryf. Dit behels al die werkprosesse en stelsels wat verband hou met die behoud en ontwikkeling van 'n beter werksmag .

Talentbestuur is 'n besigheidstrategie wat organisasies hoop om hulle in staat te stel om hul top talentvolste en bekwame werknemers te behou. Net soos werknemersbetrokkenheid of werknemerherkenning, is dit die genoemde besigheidstrategie wat die aantrekkingskrag van toptalent in mededinging met ander werkgewers sal verseker.

Wanneer jy aan 'n voornemende werknemer vertel dat jy toegewy is aan 'n talentbestuurstrategie wat sal verseker dat hy of sy die geleentheid kry om professioneel te ontwikkel , trek jy die beste talent uit. Dit is omdat studies konsekwent toon dat die geleentheid om voort te gaan om te groei en hul professionele en persoonlike vaardighede te ontwikkel, 'n belangrike motiveerder is vir die rede waarom werknemers by 'n werk gaan bly en bly.

Geringe verskil afhangende van die getoonde talentstrategie

Wat lyk asof talentbestuur gefokusde praktisyns en organisasies van organisasies wat terminologieë soos menslike kapitaalbestuur of prestasiebestuur gebruik , onderskei, is hul fokus op die bestuurder se rol, in teenstelling met afhanklikheid van Menslike Hulpbronne, vir die lewensiklus van 'n werknemer binne 'n organisasie. .

Praktisyns van die ander twee werknemersontwikkelings- en retensiestrategieë sal argumenteer dat byvoorbeeld prestasiebestuur dieselfde stel beste praktyke het. Dit word net deur 'n ander naam genoem.

Talentbestuur gee bestuurders 'n belangrike rol en verantwoordelikheid in die werwingsproses en in die voortgesette ontwikkeling en behoud van voortreflike werknemers.

In sommige organisasies word slegs die beste potensiële werknemers by die talentbestuurstelsel ingesluit. In ander maatskappye word elke werknemer by die proses ingesluit.

In sommige maatskappye is die talentbestuurstelsel toeganklik via elektronika; In ander is informele kommunikasie tussen bestuurders en MH-personeel die benadering.

Watter prosesse is deel van 'n Talent Management System?

Jy kan die volgende stelsels insluit wanneer jy talentbestuur benader as jou algemene besigheidstrategie om talentvolle werknemers te werf en te behou.

Soos gesê, is die meerderheid van hierdie werkstelsels eintlik in die hande van die werknemer se bestuurder. MH kan ondersteuning, opleiding en rugsteun bied, maar die daaglikse interaksies, wat verseker dat die nuwe werknemer se sukses van die bestuurder kom. Die ontwikkeling en afrigting van die werknemer kom uit sy of haar aktiewe daaglikse interaksie met die bestuurder.

MH kan die leiding neem in sommige van die aktiwiteite wat u op hierdie lys sien, veral in die werwing en keuse van nuwe werknemers, en in die geval van 'n diensbeëindiging. MH is ook diep betrokke by die prestasiebestuurstelsel, loopbaanbeplanning en so meer wat die ontwikkeling van die stelsels lei.

Maar bestuurders is die manier om hulle uit te voer vir die algehele erkenning van die werknemer se werk en deurlopende behoud van die werknemer.

Neem die verantwoordelikheid ernstig; dit is so belangrik.

Integreer Talent Management volledig in jou organisasie

Talentbestuur is 'n besigheidstrategie en jy moet dit ten volle integreer binne al die werknemerverwante prosesse van die organisasie. Die aantrek en behoud van talentvolle werknemers, in 'n talentbestuurstelsel, is die taak van elke lid van die organisasie, maar veral bestuurders wat personeel aanmeld (talent).

'N Doeltreffende strategie behels ook die deel van inligting oor talentvolle werknemers en hul potensiële loopbane oor die hele organisasie. Dit stel verskeie departemente in staat om beskikbare talent te identifiseer wanneer geleenthede gemaak of ontstaan ​​word.

'N Organisasie wat hierdie soort effektiewe opvolgbeplanning doen, maak seker dat die beste talent wat jy het, opgelei en gereed is om die volgende posisie in hul loopbaan te aanvaar. Opvolgbeplanning bevoordeel die werknemers en dit bevoordeel die organisasie. Bestuurders regoor die organisasie is in kontak met die werknemers wat jy versorg vir hul volgende groot rol.

In groter organisasies vereis talentbestuur Human Resources Information Systems (HRIS) wat die loopbaanpaneel van werknemers volg en beskikbare geleenthede vir talentvolle werknemers bestuur.

Vind meer uit oor die werkstelsels wat talentbestuur behels en die beste praktyke in talentbestuur. Jou effektiewe benadering tot talentbestuur sal verseker dat jy die werknemers wat jy nodig het vir besigheidsukses lok en behou.

Verwant aan Talentbestuur