2A3X2 - F-16, F-117, RQ-1, en CV-22 Avionic Systems

Lugmag aangewese posbeskrywing

Onderhou F-16, F-117, RQ-1 en CV-22 vliegtuig-lugvaart stelsels op organisatoriese vlak. Voer en hou toesig oor algemene vliegtuigdiens- en hanteringsprosedures. Verwante DoD Beroepsubgroep: 119800.

Pligte en verantwoordelikhede:

Bedryf avioniese stelsels deur gebruik te maak van vliegtuigkontroles en vertonings om operasionele toestand te bepaal. Interpreteer toerusting se bedryfs eienskappe om wanfunksies in stelsels soos aanvalbeheer, radar, infrarooi, laser, instrumente, vertoon, vlugbeheer, kommunikasie, navigasie, satellietkommunikasie, identifikasie, defensiewe en aanstootlike en defensiewe of aanstootlike elektroniese oorlogvoeringstelsels te interpreteer.

Gebruik tegniese data om bedrading diagramme en sein data vloei te spoor. Gebruik ingeboude toetsfunksies, ondersteunings toerusting, elektroniese meetapparatuur, grond-toerusting (AGE) en handgereedskap.

Verwyder en installeer stelselkomponente. Voer en hou toesig oor belyning, kalibrasie en verkenning van avioniese stelsels. Voer en hou toesig oor veranderinge. Laai operasionele sagteware in stelselkomponente op. Verwyder, installeer, voer en hou toesig oor operasionele kontrole van ekstern gemonteerde elektroniese teenmaatreëls toerusting. Gee instandhoudingsdata in outomatiese stelsels.

Inspekteer, analiseer en evalueer avioniese stelsels om operasionele status te bepaal. Interpreteer inspeksiebevindinge en bepaal die toereikendheid van korrektiewe aksie. Resensies oor onderhoudsbestuur en publikasies. Beveel metodes aan om toerustingprestasie- en instandhoudingsprosedures te verbeter.

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis .

Kennis. Kennis is verpligtend vir elektronika, mikroverwerkers en meganika; gyro-, sinchro- en servo-beginsels; teorie van vlug; elektromeganiese en elektro-optiese toestelle werkbeginsels; subsysteem-koppeling tussen avioniese stelsels; digitale rekenaar logika; vliegtuig elektriese en hidrouliese stelsels; gebruik, versorging en interpretasie van toets- en meetinstrumente; beginsels van beweging en kragoordrag deur meganiese en elektriese middele; en konsepte en toepassing van instandhoudingsriglyne.Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit, is die voltooiing van hoërskool met kursusse in fisika, wiskunde en rekenaars wenslik.

Opleiding .

Vir die toekenning van AFSC 2A332 is die voltooiing van die basiese avioniese stelsels kursus verpligtend.

Vir die toekenning van AFSC 2A372 is die voltooiing van die gevorderde avioniese stelsels kursus verpligtend.

Ervaring . Die volgende ondervinding is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui is:

2A352. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2A332, ook ondervinding in die installeer van lynvervangbare eenhede, praktiese gebruik van stelselteorie, en die gebruik van OUDERDOM wat nodig is om avioniese stelsels in stand te hou.

2A372. Kwalifikasie in en besit van AFSC 2A352, ook ervaar om wanfunksies te isoleer en funksies te verrig of te beheer, soos wanfunksionele analise of installering van avioniese stelsels.

Ander . Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir toelating tot hierdie spesialiteit, normale kleurvisie soos omskryf in AFI 48-123, Mediese Eksamen en Standaarde .

Vir die toekenning en behoud van AFSCs 2A332 / 52/72, in aanmerking vir 'n geheime sekuriteitsklaring , volgens AFI 31-501, Personeel Sekuriteitsbestuursprogram.

Krag Req : K

Fisiese profiel : 333132

Burgerskap : Ja

Vereiste Apparaat telling: E-67 (Gewysig na E-70, effektief 1 Jul 04).

Tegniese Opleiding:

Kursus #: J3AQR2A333A 002

Lengte (Dae): 96

Plek : S

Kursus #: J3ABP2A333A 002

Lengte (Dae): 18

Plek : S