Lugmagbeampte: 13BX Air Battle Manager

VSA Lugmag Opdragbeampte Posbeskrywings

AFSC 13B4, Personeel
AFSC 13B3, Gekwalifiseerde
AFSC 13B1, Inskrywing

Spesiale Opsomming

Voer en bestuur lugregeringsbestuurder (ABM) operasie funksies en aktiwiteite. Effekbeheer van toegewysde kragte. Planne, organiseer en bestuur bedrywighede, insluitend lugruimbestuur, rig vliegtuie wat lugverdediging en taktiese missies, koalisieintegrasie, sensorstelselbestuur, bedryfsbestuursaktiwiteite en data-skakelaktiwiteite uitvoer.

Toesighoudende missie bemanning aktiwiteite, en sektor en streeks operasies beheer sentrums. Voorsien personeel toesig en tegniese advies. Ondersteun beplanning, programmering en begrotingsproses vir bevel en beheer (C2) en strydbestuursfunksies. Verwante DoD Beroepsgroep: 2G.

Pligte en verantwoordelikhede:

Bestuur personeel en bestuur ABM operasies. Kies en gebruik toesig-, stryd-, rapporterings- en data-skakelbestuurstelsels. Interpreteer riglyne in spesifieke riglyne en prosedures vir kontroleerderaksies. Voer bedryfsplanne uit om positiewe beheer van toegewysde magte te verseker. Evalueer operasionele gereedheid van kommunikasie, ore, en verwante ondersteunings toerusting. Bestuur operasionele personeel wat lugwapenbeheer, toesig en data-skakelaktiwiteite uitvoer. Adviseer bevelvoerder oor gereedheid van kragte gebaseer op kragstatusverslae en oefening en evalueringsuitslae.

Ontwikkel planne, beleid en prosedures. Ontleed nasionale verdedigingsvoorligting en -doelwitte om bedryfsbeleid te skep. Implementeer beleid deur die ontwikkeling van planne en prosedures om toegewysde wapens en C2-vermoëns uit te voer. Beplan, programme en ontwikkel begrotingsinsette om beskikbaarheid van hulpbronne vir operasionele vereistes te verseker.

Beplan en voer vlieënde en gesimuleerde oefeninge om operasionele gereedheid te evalueer en te verbeter. Vestig prosedures en moniteer die implementering van eskaderprogramme, -beleid en -planne. Ontwikkel en implementeer operasionele prosedures en bestuursooreenkomste met susterdienste, geallieerde magte en burgerlike owerhede om veilige en effektiewe burgerlike en militêre lugbedrywighede te verseker.

Treine, stel standaarde vas en voer evaluerings uit. Ontwikkel formele skole se kurrikulums en voer opleiding vir intreevlak en voortgesette onderwyskursusse. Voer en bestuur eenheidsopleiding om te verseker dat bewerkingspersoneel werksvaardighede benodig. Ontwikkel, evalueer en pas opleidingsplanne en programme aan om die behoeftes van die sending te ontmoet. Vestig prestasie standaarde en sertifiseer ABM vaardighede, kennis en vaardigheid. Ontwikkel prosedures vir die verbetering van bedrywighede. Voer en neem deel aan opleidingsgeleenthede om interoperabiliteit van slagbestuursbates en eenheidgereedheid te verseker. Voer evaluerings uit om te verseker dat personeel en die eenheid aan die doelwitte van operasionele gereedheid voldoen, voldoen aan operasionele prosedures, en gebruik goeie bestuurspraktyke. Koördineer met ander agentskappe om te verseker dat hulpbronne voldoende is om missies te verrig.

Voer tegniese funksies en aktiwiteite uit. Ontwikkel gevegbestuurargitektuur wat die interoperabiliteit van gesamentlike kragte binne 'n operasieteater ondersteun. Neem deel aan navorsing, ontwikkeling, toets en evaluering om nuwe strydbestuurstelselsvermoëns en wysigings aan bestaande stelsels te bepaal. Help om tegniese vereistes en toerustingspesifikasies te skryf, en ontwikkel kriteria om operasionele doeltreffendheid te evalueer. Doen analise om optimum sitplek eenhede te bepaal en posisionering van lugbates te bepaal. Hanteer toegewyde kragte en lugbedrywighede deur gebruik te maak van stem- en datakommunikasie- en radarstelsels. Ontwikkel, hersien en versprei data oor taktiek, tegnieke en indiensneming van stryd- en operasionele ondersteuningseenhede. Versamel, bekragtig, en insette kragbestuursinligting en situasie-gebeurtenisdata.

Adviseer oor effektiewe gebruik van slagbestuursbates. Bied funksionele kundigheid en insette vir die aktivering, aanwending, implementering of deaktivering van strydbestuurstelsels. Verskaf aanbevelings om interoperabiliteit tussen strydbestuursbates en ander oorlogstrydvermoëns te skep om gevegsbedrywighede te verbeter en om bevelvoerders meer responsiwiteit en buigsaamheid te gee. Adviseer oor wapens beheer vermoëns. Bevorder konseptuele denke en ontwikkeling van taktiek om strydbestuur en totale kragvermoëns te verbeter.

Spesialis Kwalifikasies:

Kennis . Die volgende kennis is verpligtend vir die toekenning van die AFSC aangedui:

13B3X. Die volgende algemene kennis is verpligtend vir die toekenning van die gekwalifiseerde AFSC met enige agtervoegsel: organisasie, missie en beginsels van operasionele implementering; riglyne, prosedures en tegnieke om lug en grond te bestuur en te bestuur. C2-stelsels, teater of omvang van operasionele toerusting en operasionele beleid van wapens en stelsels. strategiese, teater- en taktiese C2- en kommunikasiestelsels; beperkings en vermoëns van hand- en outomatiese C2-stelsels; C2 verslagdoening; doelbewuste en gebeurlikheidsbeplanning; beginsels van radar en elektroniese aanval en elektroniese beskerming; die lugverdediging organisasie van Noord-Amerikaanse Lugdiens Verdediging (NORAD) en Theater Air Control Systems.

13B3B / C / D / K / L / U. Wapen beheer, lugruim en data skakel bestuur, missie bemanning bevelvoerder funksies, of C2 bedrywighede ondersteuning van die lug-stryd bestuur platforms; lugbedreigingsanalise; toekenning, verspreiding en posisionering van lugwapensisteme; lugbeheerprosedures, taktiek en tegnieke; radar-, radio- en data-skakelvermoëns; vliegtuig prestasie eienskappe en bewapening; radio- en telefoonprosedures en frase; meteorologie; elektroniese bestry operasies en tegnieke; sensor stelsel bestuur, beperkings en bedrywighede; vegter taktiek en kragbestuur; operasionele prosedures en verwantskap tussen lug-, grond- en vlootkragte en effektiewe gebruik van hul gekombineerde hulpbronne; toesig en data bestuur aktiwiteite; toesig situasie analise; opsporing, opsporing, rapportering, vertoon en verspreiding van lugsituasie en taktiese bedreigingsinligting; en bestuur, interoperabiliteit en integrasie van opdrag, beheer, kommunikasie, rekenaars en intelligensie (C4I).

Onderwys . Vir toelating tot hierdie spesialiteit is voorgraadse akademiese spesialisering in 'n tegniese dissipline met kursusse in administrasie en bestuur wenslik.

Opleiding . Die volgende opleiding is verpligtend soos aangedui:

Vir die toekenning van AFSC 13B1X, voltooiing van Air Force Undergraduate ABM Training (UAT).

Vir die toekenning van AFSC 13B3X, voltooiing van oorgang en operasionele opleiding in die agtervoegsel spesifieke vliegtuig van die stelsel.

Ervaring . Die volgende is verpligtend vir die toekenning van die AFSC wat aangedui word:

13B3B / C / D / K / L / U. 'N Minimum van 12 maande ondervinding in 'n wapenopdrag of lugwaarnemingsposisie en sertifisering as 'n geveg of missie gereed, insluitend ondervinding in die organisering, bestuur en bestuur van bedrywighede en verwante aktiwiteite van toegewysde C2-stelsels.

Ander . Die volgende is verpligtend soos aangedui:

Vir toelating tot hierdie spesialiteit is fisiese kwalifikasie vir 'n Vliegklas III fisiese volgens AFI 48-123, Mediese Eksamen en Standaarde verpligtend.

Vir toekenning van 13B1U, vorige kwalifikasie as 'n 13B3B / K / L.

Specialty Shredouts:

B ................................................ AWACS
C ................................................ Air verdediging
D ................................................ Mobile Lugbeheer
K ................................................. JSTARS
L ................................................. ABCCC
U ................................................. . ALO