Beste praktyke in onderhoudvoering

Hoe om wettig en effektief te onderhou: vermy onwettige onderhoudsvrae

Ons weet almal hoe litigies ons samelewing geword het op die gebied van indiensneming- verwante kwessies. Elke rekruteur, huurbestuurder, uitvoerende hoof en departementele bestuurder moet besef dat die vraag van onwettige onderhoudsvrae of onbehoorlike navrae kan lei tot diskriminasie of onregmatige ontslag regsgedinge. Hierdie pakke kan gewen of verlore gegrond word op verklarings wat tydens die onderhoudproses gemaak is.

Dit is dus belangrik om risikobestuur in jou onderhoudvoeringproses op te neem om te help om jou onderneming se blootstelling aan indiensnemingspraktyke aanspreeklikheid te verminder.

U of u maatskappy kan daarvan beskuldig word dat onwettige onderhoudsvrae gevra word of diskriminerende stellings of opmerkings gemaak word wat vooroordeel weerspieël. Dit is ook moontlik om versekering of beloftes te lewer tydens 'n onderhoud wat as bindende kontrakte geïnterpreteer kan word. Die herkenning van hierdie potensiële gevaarareas is die beste manier om die verkeerde ding tydens 'n onderhoud te vermy.

Die meeste maatskappye het ten minste twee persone wat verantwoordelik is vir onderhoudvoering en verhuring van aansoekers . Dit is krities om prosedures te hê om konsekwentheid te verseker. Ontwikkel onderhoudsvorms wat objektiewe kriteria bevat om as kontrolelyste te dien. Ontwikkel lyste van onderhoudsvrae en onwettige onderhoudsvrae.

Dit verseker konsekwentheid tussen onderhoudvoerders, sowel as dokumentasie om die verhuringsbesluit te ondersteun indien 'n diskriminasieheffing later deur 'n onsuksesvolle aansoeker geliasseer word.

Onderhoudsprobleme om te voorkom

Om die risiko van diskriminasie regsgedinge te verminder, is dit belangrik vir onderhoudvoerders om vertroud te wees met onderwerpe wat nie as onderhoudsvrae toelaatbaar is nie.

Vermy onwettige onderhoudsvrae. Byvoorbeeld, jy moet nie 'n vroulike aansoeker gedetailleerde vrae oor haar man, kinders en familieplanne vra nie.

Sulke vrae kan gebruik word as bewys van geslagsdiskriminasie as 'n manlike aansoeker vir die pos gekies word, of as die vrou gehuur word en later beëindig word.

Ouer aansoekers moet nie gevra word oor hul vermoë om instruksies van jong toesighouers te neem nie.

Dit is ook belangrik om te verhoed dat stellings tydens die onderhoudproses gemaak word wat na bewering 'n dienskontrak kan skep. By die beskrywing van die werk vermy die gebruik van terme soos "permanente," "loopbaan werksgeleentheid," of "langtermyn."

Onderhoudvoerders moet ook vermy om oormatige versekering oor werksekuriteit te maak. Vermy stellings wat werk sal voortduur solank as wat die werknemer 'n goeie werk doen. Veronderstel byvoorbeeld dat 'n aansoeker gesê word, "as jy 'n goeie werk doen, is daar geen rede waarom jy nie vir die res van jou loopbaan hier kan werk nie." Die aansoeker aanvaar die werk en ses maande later word ontslaan weens personeelvermindering.

Dit kan lei tot 'n kontrakbreuk waar die werknemer beweer dat hy of sy nie beëindig kan word nie, tensy dit bewys is dat hy of sy nie 'n goeie werk gedoen het nie. Howe het by geleentheid bevind dat sulke beloftes tydens onderhoude werkskontrakte geskep het.

Onwettige onderhoudsvrae

Hierdie praktyke sal jou help om die mees gekwalifiseerde kandidaat te huur deur regsgedokumenteerde onderrigmetodes te gebruik, insluitende die vermy van onwettige onderhoudsvrae.

Leer om werk kandidate op hul meriete te assesseer.

By die ontwikkeling van evalueringskriteria breek breë, subjektiewe indrukke af in meer objektiewe faktore.

Uiteraard moet u vir die onderhoud voorberei deur die aansoek , hervat , dekbrief , toetsuitslae en ander materiaal wat deur die kandidaat voorgelê is, te hersien. Probeer die kandidaat op sy gemak en vra vrae wat nie beantwoord kan word met 'n "ja" of "nee" reaksie nie.

Hierdie oop vrae stel aansoekers in staat om alles oor hul vaardighede, kennis en vermoëns te vertel. Enkele voorbeelde is: "Hoekom verlaat jy jou huidige werkgewer?" "Hou jy van roetine, konsekwent [werk of vinnige take wat daagliks verander? '' En hoekom? '

Onderhoudsprobleme om te voorkom, insluitend onwettige ondervragingvrae

Onderhoudsvrae en kwessies wat u wil vermy, sluit die volgende in:

Die volgende is voorbeelde van onderhoudsvrae wat in onderhoude vermy moet word omdat hulle na bewering onwettige vooroordeel kan aantoon. Dit is hoekom hulle onwettige onderhoudvrae is.

Soos u kan sien, kan hierdie eenvoudige en oënskynlik nie-bedreigende vrae maklik een van die voorgenoemde gevare inhou wanneer u onderhoude uitvoer.

Meer Beste Onderhoud Tips

ow dat jy weet van onwettige onderhoud vrae, lees oor hoe om 'n regsonderhoud en regsonderhoud vrae te ontwikkel.

Maatskappye wat gebruik maak van beste praktyke in onderhoudvoering en dit is uiters effektief in konsekwent verhuring van toppresteerders. Gebruik aangepaste of standaard gedragsgebaseerde onderhoudsgidse met onderhoudsvrae om konsekwent in hul lyn van ondervraging te bly.

Hierdie maatskappye studeer nie net hul werwers nie, maar lei hul bestuurders, departementele bestuurders , en huur bestuurders aan oor regs en effektiewe onderhoudsvrae en -tegnieke om tydens die onderhoud gebruik te maak. Hulle lei hulle op hoe om onwettige onderhoudsvrae te vermy.

Hierdie "risiko-wyse" maatskappye sal 'n werksontleding- oudit uitvoer vir elke posisie binne hul maatskappye om die tipe gedrags- en situasie-vrae te bepaal wat nodig is vir hul onderhoudvoering.

'N Werkontleding-oudit is 'n proses waardeur 'n maatskappy objektiewe data opstel wat benodig word om suksesvol te wees in 'n gegewe posisie. Hierdie proses word uitgevoer via onderhoude, opnames en toetse (beide harde vaardighede en sagtevaardigheidstoetsing ).

Hierdie proses stel die maatskappy in staat om die vaardighede, gedrag, denke en besluitnemingstyle objektief te identifiseer, sowel as die tegniese vaardighede wat algemeen onder hul beste kunstenaars voorkom en wat nodig is vir die betrokke pos. Hierdie proses stel 'n "benchmark" of onderhoudvoering "gids" in wat volg.

Die gevolglike lys van kritieke bevoegdhede is wat ondervraers sal gebruik om kandidate te evalueer. Hierdie maatstaf, aangepas by elke pos, lei die maatskappy om die kernlyn van gedragsintervraagvrae te definieer wat hierdie kritiese vaardighede, gedrag en denkstyle sal ontbloot, aangesien dit direk verband hou met die werksvereistes.

Sommige van die mees effektiewe prestasie-assesserings in die mark sal die nodige gedragsonderhoudsvrae verskaf om kandidate te stel. Dit is as gevolg van die assessering se objektiewe evaluering van elke kandidaat se bevoegdhede.

Hier is 'n paar voorbeelde van wettig-verdedigbare gedragsintervraagvrae wat sal help om kernkompetensies in 'n onderhoud te ontdek.

Die uitvoer van 'n werkontleding-oudit om die kernvaardighede wat nodig is vir 'n gegewe taak objektief te identifiseer, en dan 'n lys van gedragsgebaseerde onderhoudsvrae soos dié wat hierbo genoem is, aan te pas, om daardie vaardighede te identifiseer, kan jou blootstelling aan werkpraktyke eise en verhoog aansienlik verminder. Jou potensiaal vir die verhuring van toppresteerders.

Deur riglyne soos hierdie te stel, en om seker te maak dat jou organisasie se bestuurders hulle volg, sal jy ver gegaan het om jou risiko van 'n regsgeding van 'n werknemer of werksoeker te verminder.