Opleiding Oordrag

Wil jy weet hoe werknemers kan toepas wat hulle leer in opleiding op die werk?

Oefen oorplasing stel werknemers in staat om die vaardighede wat aangeleer word in opleiding op die werk toe te pas. Oefening oordrag verrig sekere aktiwiteite voor, tydens en na 'n oefensessie wat werknemers in staat stel om die vaardighede wat geleer word in opleiding op die werk effektief en vinnig toe te pas.

Oordrag van opleiding is die doelwit wanneer werknemers betrokke is by enige interne of eksterne opleidingsaktiwiteite , sessies, seminare of op-die-werk-opleiding.

Die doel van opleiding is om die vaardighede, kennis en die denk- en leervermoë van werknemers te verbeter. Maar, nog belangriker, is die vermoë om die nuwe inligting, vaardighede of kennis in die werknemer se werk toe te pas.

As 'n leerling oorgedra word, sal die werknemer die nuwe inligting leer, die inligting op die werk toepas en dan die nuwe inligting deel deur die kennis (opleiding) van ander werknemers oor te dra.

Wil die opleiding wat u aan werknemers bied , 'n werklike impak hê op die vaardighede wat in die werkplek beoefen word wanneer die werknemers na die werk terugkeer? Hierdie gevallestudie illustreer die krag om aandag te skenk aan die oordrag van werkersopleiding voor, gedurende en na die opleidings- en ontwikkelingsessies of aktiwiteite.

Opleiding Oordrag Gevallestudie

Sodat u die konsep van oordrag oor opleiding verstaan, is die volgende 'n werklike gevallestudie wat 'n opleidingsbestuurder toon wat die nodige aksies toepas voor, gedurende en na ontvangs van ontvangers met opleiding.

Daarbenewens word die onderstaande skakels na spesifieke, aanbevole maniere om opleiding te versterk, sodat dit op die werk toegepas kan word as jy vorentoe wil spring.

Voor die werknemersopleiding

In 'n mid-westerse universiteit het die Direkteur Menslike Hulpbronontwikkeling (HRD) 'n nuwe werkersopleidingsreeks vir toesighoudende personeellede geskep.

Sy het die behoeftebepalingsproses begin met fokusgroepe wat beide voornemende deelnemers as toesighouers ingesluit het om die sleutelvaardighede en idees wat van die opleiding benodig word, te identifiseer.

Sy het geraadpleeg met buitekenners om werkersopleidingsinhoud te bepaal. Sy het werkersopleidingsprogramme waargeneem en ontmoet met eweknie-universiteits-HRD-direkteure om notas te vergelyk voordat hulle die werknemeropleiding ontwikkel het.

Sy het 'n universiteitswye advieskomitee gestig om die werkersopleidingsontwerp en -lewering te hersien en te help.

Toe sy saam met interne en eksterne opleidings- en ontwikkelingsverkopers ontwikkel het, het sy die opleidingsessies op die gebied van die werknemer ontwikkel . Bestuurders van leerlinge moet 'n aanvanklike vergadering bywoon wat die inhoud van die werknemer se oefensessie bekendstel.

Hierdie vergaderings leer ook die deelnemers die rol van die bestuurder om die opleidingspogings te ondersteun. Geleidelik het meer en meer bestuurders ook die volledige opleiding bygewoon.

Tydens die Werknemersopleiding

Die HRD-direkteur het sessies met die eerste paar werknemersopleidingsgroepe geloods. Sessies is herontwerp gebaseer op terugvoer. Opleiers het relevante voorbeelde en aktiwiteite tydens die sessies aangebied.

Die deelnemers het multi-bladsy evaluasies ingevul wat terugvoering gegee het oor inhoud, leer en die effektiwiteit van die sessies.

Dit was binne 'n week na die opleidingsessie, en nie aan die einde van die sessie nie, maar die deelnemers het tyd gehad vir deeglike hersiening en refleksie na die opleiding.

Na die Werknemersopleiding

Opleiding herontwerp is 'n deurlopende proses gebaseer op terugvoer.

'N Paar maande na die sessies vergader die HRD Direkteur met werknemers wat aan die opleiding deelgeneem het. Haar doel is om hul tevredenheid met die opleiding te assesseer en te leer of hulle die opleiding oor die tyd na hul werkplek kon oordra. Sy ontmoet ook met hul toesighouers om te bepaal of die werknemers die vaardighede in die werkplek toepas.

Sy is besig om werklike toetse en 360 grade terugvoer te bied om die opleidingsoordragkomponent van die werknemeropleidingsprogram te versterk.

Is die werknemer opleidingsprogram 'n sukses?

Jy wed. Sy het die tyd bestee om die stappe wat aanbeveel word in die onderstaande reeks artikels oor opleiding oor te dra.

Die universiteit haal goeie resultate uit die hulpbronne wat in die werknemeropleiding belê is. U kan hierdie resultate ook ervaar deur aandag te skenk aan die oordrag van werknemersopleiding na u werkplek.

Waarom wil jy nie die aktiwiteite byvoeg nie en opvolg wat sal verseker dat werkgewers en werknemers die positiewe impak van die tyd wat werknemers in opleiding spandeer, saai? U belê in elk geval in die opleidingstyd.

Meer oor opleidingsoordrag

Hierdie inligting dui op aktiwiteite en idees wat die suksesvolle oordrag van opleiding moontlik maak vir die werknemer se werk. Die oordrag van opleiding vind die maklikste plaas as die opleiding intern ontwikkel en gelewer word . Maar selfs die oordrag van eksterne opleiding sal meer effektief plaasvind as jy die volgende voorstelle gebruik.

Meer wenke vir effektiewe opleidingsoordrag na die werkplek