Die Beste Een Woord Icebreaker

'N Gunsteling Eenvoudige Oop vir Vergaderings en Opleidingsklasse

Benodig 'n vinnige, geen voorbereiding ysbreker wat werk soos 'n sjarme om die ys in 'n vergadering of oefensessie te breek? Hoogs aanpasbaar, hierdie ysbreker lei die deelnemers reg tot die inhoud van jou vergadering of opleidingsklas. Hier, sien hierdie een-woord ijsbreker en voorstelle oor hoe om hierdie ysbreker aan die einde van jou deelnemers aan te pas.

Soms sal die oënskynlik mees eenvoudige ysbreker jou meer help as 'n uiters ontwikkelde en noukeurig voorbereide ingewikkelde ijsbreker.

U kan die een woord uitvind om die reaksies van u deelnemers aan te vra en dan die res van u voorbereidingstyd aan die inhoud van u vergadering of opleidingsessie te bestee.

One Word Icebreaker Stappe

1. Verdeel die vergadering deelnemers in groepe van vier of vyf mense deur hulle nommer af te skryf. (Jy doen dit sodat jou deelnemers mede-deelnemers leer ken. Mense begin gewoonlik 'n vergadering deur te sit met die mense wat hulle die beste ken, as jou doel gewoonlik spanbou oor 'n groep is.)

2. Sê vir die nuutgevormde groepe dat hul opdrag vir 'n oomblik moet dink en dan met hulle groep die een woord wat X beskryf, deel. In die eerste onderneming met hierdie ysbreker, wat 'n sessie oor organisasiekultuur lei , word die versoek van die groep was dat hulle aan hul huidige kultuur dink en met een woord kom om dit te beskryf.

Hierdie ysbreker help die groep om hul gedagtes oor 'n algemene probleem te ondersoek.

Hierdie ysbreker is 'n perfekte sege in die onderwerp van die vergadering of opleidingsklas. Die groep was gefassineer deur die verskeidenheid van die woorde wat deur die ander deelnemers gekies is om hul kultuur te beskryf.

Gevolglik het die ysbreker 'n momentopname gegee aan die huidige denke van die groep oor hul kultuur.

(Die groep se eenwoord-kultuurbeskrywings het breedweg gewissel: funky, familie, pret, bipolêre, gebroke, samehangende, inspirerende en motiverende is voorbeelde van hul gekose woorde.)

3. Hierdie ysbreker het in elke groep spontaan gespreek aangesien die deelnemers mekaar bevraagteken oor die betekenis van hul een woord. Hulle het vir voorbeelde gevra en gevind dat die kombinasie van die deelnemers se gekose woorde hul huidige organisasiekultuur beskryf het.

4. Na voltooiing van die aanvanklike spontane bespreking, vra die deelnemers om hul een woord met die groter groep te deel. Vra vir 'n vrywilliger om te begin en dan, vra elke deelnemer om hul een woord te deel wat hul kultuur beskryf het. (Selfs jou mees stil lede is gemaklik om hul een woord te deel.)

5. Nadat die deelnemers na die verskeidenheid woorde van die groter groep geluister het, vra hulle om verskeie vrae in hul kleingroep te verken. In hierdie geval vra elke deelnemer om een ​​woord te kies om hul organisasiekultuur te beskryf. Die deelnemers is dan gevra om hierdie opvolgvrae te beantwoord.

U geleentheid vir opvolgvrae is eindeloos. Hierdie ontledingsvrae kan die inhoud van jou opleidingsklas of -byeenkoms ondersteun.

6. Ontbied die ysbreker deur 'n vrywilliger van elke groep te vra om 'n punt of twee te deel wat hul bespreking uitlig. (Jy sal vind dat baie van die sessiegangers notas geneem het.)

7. Omdat u deelnemers byna altyd die beste bron van lag en pret is in 'n vergadering of opleidingsessie, het elk van hierdie stappe opmerkings, insigte, ah-en en voorbeelde gegenereer.

8. Na voltooiing, beweeg in die res van die materiaal wat jy vir die sessie voorberei het.

Hierdie een-woord ijsbreker neem 10-15 minute met die aanvanklike entoesiastiese, ongestruktureerde bespreking wat die ysbreker genereer.

Totale tyd sal afhang van die aantal addisionele vrae wat u aan die groep vra om te bespreek as deel van die debrief van die eenwoord-ijsbreker.

Meer toepassings van die One Word Icebreaker

Terwyl hierdie een-woord-ijsbreker vir die bogenoemde sessie oor organisasiekultuur ontwikkel is, word die toepassings van die eenwoord-ijsbreker slegs deur jou verbeelding beperk. Hier is 'n paar idees om die een-woord-ijsbreker aan te pas by jou behoeftes.

Let asseblief daarop dat elkeen van hierdie voorbeelde 'n uitstekende geleentheid bied om in die inhoud van u vergadering of opleidingsessie te smee. Hulle dien ook as 'n eenvoudige behoeftebepaling vir wat jou inhoud moet dek om aan jou deelnemers se behoeftes te voldoen.

Meer oor die gebruik van Icebreakers