Briewe van berisping

Hoe om briewe van berisping vir werknemerprestasie te skryf

Briewe van berisping word deur die studieleier geskryf om 'n amptelike verklaring van 'n prestasieprobleem te verskaf wat 'n werknemer moet verbeter. Briewe van berisping is dikwels 'n stap in die formele dissiplinêre aksieproses wat kan lei tot addisionele dissiplinêre optrede vir die werknemer tot en met diensbeëindiging indien die werknemer versuim om te verbeter.

Briewe van berisping is 'n belangrike komponent in die dokumentasie van 'n werknemer se prestasieprobleem vir die werknemer en die werkgewer.

Geskrewe briewe van berisping dui duidelik en spesifiek die prestasie wat moet verbeter en die gevolge indien die prestasie nie verbeter nie.

Briewe van berisping volg gewoonlik mondelinge afrigting deur 'n studieleier. Hulle word gereeld voorafgegaan deur 'n mondelinge regstelling aan die werknemer, 'n mondelinge waarskuwing of formele mondelinge waarskuwing, oor die prestasieprobleem of verwante prestasieprobleme.

Afhangende van die onmiddellikheid en die erns van die prestasieprobleem, kan die aanstellingsbrief egter die verrigtingsbespreking begin, maar dit is ongewoon.

Komponente van briewe van berisping

Effektiewe briewe van berisping het hierdie komponente.

Hier volg twee voorbeelde van formele briewe van berisping. Gebruik hulle as jy jou eie berisningsbriewe ontwikkel.

Voorbeeld van berisping

aan:

Van:

datum:

Re: Brief van berisping

Dit is 'n formele brief van berisping om u in kennis te stel dat u prestasie nie die verwagte vlakke van bydrae sal ontmoet nie. In jou werk as tegniese kundige vir kliëntediens, is die werksverwagtinge ontwikkel deur die hele groep tegniese kundiges en hul bestuurder. Dit beteken dat hulle die aanvaarde standaard is vir elke tegniese ondersteuningsdeskundige se prestasie.

U versuim om op die volgende maniere uit te voer .

Soos u kan sien, slaag u nie in die drie belangrikste prestasiemetings vir u werk nie. U toesighouer het al talle keer met u gepraat en u het bykomende opleiding ontvang. Gevolglik glo ons dat jy nie bereid is om te presteer nie. Dit het die werklading van die res van die tegniese personeel nadelig beïnvloed.

Ons moet 'n onmiddellike verbetering sien in al drie die areas van prestasie of addisionele dissiplinêre optrede tot en met indiensneming beëindiging sal plaasvind.

Ons het die geloof dat u die vermoë het om te verbeter. Ons moet onmiddellike verbetering sien.

George Peterson

toesighouer

Marian Demark

Menslike Hulpbronne Bestuurder

Tweede voorbeeldbrief van berisping

aan:

Van:

datum:

Re: Brief van berisping

Die doel van hierdie brief van berisping is om formeel kennis te neem dat u bywoning u vermoë om u werk te voltooi, nadelig beïnvloed. Terwyl gesalariseerde werknemers nie toegelaat word om spesifieke ure te werk nie, is 'n veertig uur werksweek standaard en verwag.

U het ten minste een dag 'n week nie werk vertoon nie, aangesien u u nuwe werk begin het en slegs twee-en-dertig uur per week werk. Jou bestuurder het jou ingelig oor die beskikbaarheid van FMLA-tyd vir persoonlike of familie mediese probleme. Hy het jou ook gevra of jy 'n akkommodasie nodig het sodat jy jou werk effektief kan uitvoer.

Hy het voorgestel dat u die Departement Menslike Hulpbronne besoek om hierdie kwessies en u bywoning te bespreek. U het al drie geleenthede geweier wat ons aangebied het om u te help om hierdie swak prestasie te verbeter.

Die realiteit is dat jy nie minder as veertig uur jou werk kan verrig nie. U ontbreek spertye vir u werkopdragte en u laatstyd het die werk van u bemarkingsafdeling kollegas benadeel. Hulle mis hulle deadlines as gevolg van u versuim om te presteer.

Daarbenewens word u werkladings oorlaai omdat hulle reeds werksgeleenthede het wat veertig uur werk per week benodig. Dit is onregverdig en ons sal nie hierdie negatiewe impakte op die werkplek duld nie, wat nou begin.

Ons moet 'n onmiddellike verbetering in u bywoning sien of ons sal u diens beëindig . Dit beteken dat jy vyf dae per week werk moet bywoon. As u nie vyf dae per week werk bywoon nie, kan u nie die doelwitte waarvoor u aangestel is, bereik nie.

Ons standaard betaalde afgetrede polisse gee u ses betaalde siek dae en twee persoonlike verlofdae wat u in die loop van 'n jaar moet gebruik. U moet vooraf aansoek doen vir vakansiedae .

U het reeds vier van u siek dae en al u persoonlike dae met u huidige afwesigheid gebruik. Ons beplan nie meer tyd aan u toe te ken nie. Dit laat jou net met twee siekdae en jou betaalde vakansietyd wat jy vooraf moet aanvra.

As u 'n afwesigheid het wat u beskikbaar is, sal u u diens beëindig. Ons hoop dat jy verstaan ​​hoe naby jy jou werk gaan verloor. Jy sal nie meer waarskuwings ontvang nie.

groete,

Mary Wilmont, Bestuurder

Thomas Credence, Direkteur Menslike Hulpbronne

Sien 'n voorbeeld van erkenning van ontvangs vir leiding oor hoe 'n werknemer wat 'n berisping ontvang het die reg het om te reageer.

Voorbeeld van briewe van berisping

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land. Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.