Vakansiebetalingspraktyke: ken jy jou regsvereistes?

Vrae en antwoorde oor vakansie betaalpraktyke in die VSA

Vakansiedag is 'n gewaardeerde werknemersvoordeel wat werkgewers bied om hul beste werknemers te werf en te behou. In die kompetisie met ander werkgewers wat min of geen betaalde vakansiedae bied, sal die werkgewer wat die mees ruim vakansiepakket bied, dikwels die talentoorlog wen. Werknemers waardeer vakansie betaal as deel van 'n omvattende werknemervoordele.

Gedurende die weke wat tot 'n vakansie lei, is dit 'n goeie idee om jou maatskappy se vakansiebetalingspraktyke te hersien.

Jy wil jou mededingendheid verseker met ander werkgewers. Hier is die antwoorde op algemene werkgewersvrae rakende vakansieverwante kwessies in die Verenigde State.

Moet 'n werkgewer werknemers op vakansie afstaan?

Nee. Daar is geen federale wet wat vereis dat 'n werkgewer tydsverskaffing, betaal of andersins , aan werknemers op nasionaal erkende vakansiedae voorsien nie. Vakansies word ook tipies as gereelde werksdae beskou. Werknemers ontvang hul normale betaling vir die tyd wat hulle op vakansie werk as die werkgewer nie vakansie betaal nie.

Let asseblief daarop dat die staat wette altyd onderhewig is aan verandering. Wetgewing, stemmingsinisiatiewe, of 'n hofbevel kan nuwe reëls rakende werkgewers en vakansie betaal. So, kontak 'n prokureur in diensstaat in u staat of voer u eie regsnavorsing uit om u staatswette rakende vakansie betaal te verifieer.

Moet 'n werkgewer 'n werknemer se nakoming van 'n godsdiensvakansie akkommodeer?

'N Werkgewer is verplig om redelike akkommodasie te verskaf vir die godsdienstige praktyke van sy werknemers, tensy dit kan aantoon dat die akkommodasie onnodige ontbering vir sy besigheid sou veroorsaak.

Baie werkgewers bied 'n swewende vakansie bykomend tot die gereelde geskeduleerde vakansiedae . Dit stel 'n werknemer in staat om tyd af te neem vir godsdienstige waarnemings wat nie deur die werkgewer se gevestigde vakansieskedule gedek word nie.

Howe wat die kwessie van godsdienstige akkommodasie aanspreek, stem in die algemeen saam dat onbetaalde tyd 'n redelike verblyf kan wees, wat 'n werknemer kan toelaat om 'n vakansiedag te gebruik om 'n godsdienstige vakansiedag te onderhou.

Oor die algemeen vereis werkgewers dat swewende vakansiedae geneem word in dieselfde jaar wat hulle toegestaan ​​word en moenie toelaat dat hierdie dae in die volgende jaar oorgedra word nie. Werknemers word gewoonlik verplig om vooraf kennis te gee van hul voorneme om 'n drywende vakansie te neem.

Moet vakansietyd betaal word?

Vir nie-vrygestelde (uurlikse) werknemers, no. 'N Werkgewer hoef nie uurlikse werknemers op vakansie af te betaal nie . 'N Werkgewer word slegs verplig om uurlikse werknemers te betaal vir die tyd wat hulle werklik gewerk het.

Aan die ander kant, vir vrygestelde werknemers (salarisse wat nie oortyd ontvang nie), indien hulle die dag verlof ontvang, moet werkgewers hul volle weeklikse salaris betaal as hulle ure werk gedurende die week waarin die vakansie val. Hierdie vereiste vir vrygestelde werknemers het nie verander onder veranderende federale oortydregulasies nie.

Moet werkgewers die betaalde tyd aftel soos ure wat 'n werknemer gewerk het om te bepaal of 'n werknemer oortyd het?

Nee. Indien 'n werkgewer betaalde vakansies verskaf, hoef hy nie die betaalde ure te tel soos ure gewerk het om te bepaal of 'n werknemer op oortydvergoeding geregtig is nie .

'N Werknemer moet werklik 40 uur in 'n week werk voordat hy of sy oortyd is.

Betaalde tyd af (vakansies, vakansie, siekteverlof , ens.) Word nie beskou as tyd gewerk nie. Let egter daarop dat baie kollektiewe bedingingsooreenkomste in 'n vakbond verteenwoordigende werkplek addisionele bepalings bevat om oortyd te bepaal.

Mag 'n werkgewer voorwaardes aan die ontvangs van vakansie betaal?

Ja. Byvoorbeeld, 'n werkgewer kan vereis dat werknemers die dag voor en na 'n vakansie werk of op 'n goedgekeurde verlofstatus moet wees om vakansie betaal te ontvang. 'N Werkgewer kan ook vereis dat 'n werknemer vir 'n bepaalde tydperk vir die maatskappy gewerk het voordat hy in aanmerking kom vir vakansie betaal.

Daarbenewens kan 'n werkgewer die bedrag van die vakansie betaal as gevolg van 'n deeltydse werknemer prorateer.

Wat ook al die voorwaardes geld vir die ontvangs van vakansie betaal moet skriftelik gedokumenteer word , gewoonlik in die werknemerhandboek .

Is werknemers wat 'n vakansie werk geregtig op premie betaal?

Nee. Hoewel dit algemeen is om 'n premie te betaal aan 'n werknemer wat op vakansie werk, is daar geen wetlike vereiste om dit te doen nie. Dit is aan die werkgewer wat moontlik betaalende werknemers kan sien wat op vakansie werk as deel van sy voordelepakket.

Moet 'n werkgewer dieselfde vakansievoordele aan alle werknemers verskaf?

Nee, solank die basis vir die verskillende behandeling nie diskriminerend is nie , byvoorbeeld, gebaseer op 'n beskermde klassifikasie, soos ouderdom, ras, ensovoorts. Byvoorbeeld, 'n werkgewer kan slegs vakansiedae aan voltydse en nie deeltydse werknemers , of aan die kantoorpersoneel verskaf nie, en nie aan werknemers wat in die veld werk nie.

Wat gebeur as 'n vakansie val op 'n werknemer se dag af of wanneer die besigheid gesluit is?

Alhoewel dit nie deur die wet vereis word nie, gee baie werkgewers 'n werknemer die opsie om 'n ander dag af te neem indien 'n vakansie op die werknemer se dag af val.

Net so, baie werkgewers hou 'n vakansie op die voorafgaande Vrydag of die volgende Maandag waar 'n vakansie op 'n Saterdag of Sondag val en die werkgewer is nie die naweek oop vir besigheid nie.

Wat gebeur as 'n werknemer 'n saamgeperste werksweek werk (byvoorbeeld vier 10-uur-dae per week)?

Soos met werknemers wat 'n standaard werksweek werk, is daar geen vereiste dat 'n werkgewer 'n werknemer op 'n saamgestelde werksweekskedule met betaalde of onbetaalde tyd op 'n vakansie sal voorsien nie.

Werkgewers wat 'n saamgeperste werksweek gebruik, het oor die algemeen een van drie benaderings aangewend om in aanmerking te kom vir vakansie betaal.

Solank die werkgewer konsekwent sy eie skriftelike beleid volg, is enige benadering wat deur 'n werkgewer gekies is aanvaarbaar.

Verwant aan die vakansiedae

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land.

Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.