Sewe maniere om jou regskryfvaardighede te verbeter

Die geskrewe woord is een van die belangrikste instrumente van die regsberoep . Woorde word gebruik om te advokateer, in te lig, te oorreed en te onderrig. Alhoewel bemeestering van regskryfvaardighede tyd en praktyk verg, is beter skryfvaardighede noodsaaklik vir sukses. Pools jou regskryfvaardighede deur die eenvoudige wenke hieronder.

 • 01 Onthou jou gehoor

  Elke woord wat jy skryf, moet aangepas word volgens die behoeftes van die leser. Dokumente wat dieselfde navorsing en boodskap bevat, kan baie verskil in inhoud en toon, gebaseer op die beoogde gehoor van die dokument. Byvoorbeeld, 'n korting wat aan die hof voorgelê word, moet advokaat en oorreed. 'N Memorandum aan 'n kliënt moet die kwessies analiseer, die toestand van die wet rapporteer en 'n gepaste verloop van aksie aanbeveel. Hou altyd jou gehoor in gedagte wanneer jy enige stukkie skryf.
 • 02 Organiseer jou skryfwerk

  Organisasie is die sleutel tot suksesvolle regskrif. Skep 'n padkaart vir jou skryfwerk deur visuele leidrade te gebruik om die leser te lei. Stel u vak in 'n inleidende paragraaf voor, gebruik dan ook oorgangsinne ("bovendien", voorts, "" egter ook "," ens.) Tussen elke paragraaf, stel elke paragraaf voor met 'n onderwerpsin en gebruik opskrifte en subopskrifte om op te breek. blokke van teks. Beperk elke paragraaf aan een onderwerp en som jou boodskap op met 'n afsluitende sin of paragraaf. Organisatoriese struktuur lei die leser deur u teks en bevorder leesbaarheid.

 • 03 Ditch The Legalese

  Legalese - gespesialiseerde regs frases en jargon - kan jou skryfwerk abstrak, stilted en archaic maak. Voorbeelde van wettese sluit in woorde soos hierbo, hierbo, en tot dusver. Ditch onnodige legalese en ander jargon ten gunste van die duidelike en eenvoudige. Om legalese te voorkom en duidelikheid te bevorder, probeer om jou sin aan 'n kollega te lees of abstrakte woorde met eenvoudige, konkrete terme te vervang. Byvoorbeeld, in plaas van "ek het jou korrespondensie ontvang," "Ek het jou brief ontvang" is duideliker en bondiger.

 • 04 Wees bondig

  Elke woord wat jy skryf, moet bydra tot jou boodskap. Vermy vreemde woorde, verkort komplekse sinne, maak ontslae van ontslag en hou dit eenvoudig.

  Oorweeg die volgende sin:

  "As gevolg van die feit dat die verweerder nie probeer het om die geld wat aan ons kliënt verskuldig is, te betaal nie, is dit absoluut noodsaaklik dat ons toepaslike regstappe neem om betaling van die voormelde bedrag te verkry."

  'N Meer beknopte weergawe lui: "Aangesien die verweerder nie die $ 3 000 aan ons kliënt betaal het nie, sal ons 'n regsgeding indien wat terugbetaling soek." Laasgenoemde sin gee dieselfde inligting in 18 woorde teenoor 44. Om onnodige woorde te verhoed help om die betekenis van die sin en voeg impak toe.

 • 05 Gebruik aksiewoorde

  Aksiewoorde maak jou regsproses meer kragtig, dinamies en lewendig. Voeg punch by jou skryfwerk met werkwoorde wat jou prosa tot lewe bring. Hier is 'n paar voorbeelde:

  Swak: Die verweerder was nie waarheid nie. Beter: Die verweerder het gelieg.

  Swak: Die getuie het vinnig in die hofsaal gekom. Beter: Die getuie is in die hofsaal gebout.

  Swak: Die regter was baie kwaad. Beter: Die regter was woedend.

 • 06 Vermy passiewe stem

  Passiewe stem vermom verantwoordelikheid vir 'n daad deur die onderwerp van die werkwoord uit te skakel. Aktiewe stem, aan die ander kant, vertel die leser wat die toneelspel doen en jou boodskap verhelder. Byvoorbeeld, in plaas van "die indieningstermyn is gemis," sê "eiser se raad het die indieningstermyn gemis." In plaas van "'n misdaad gepleeg is," sê "die verweerder het die misdaad gepleeg."

 • 07 Redeloos wysig

  Wysig jou skryfwerk genadeloos, laat onnodige woorde weg en skryf vir duidelikheid. Versigtig leeswerk is veral belangrik in die regskryf . Spelling, leestekens of grammatikale foute in 'n dokument wat aan die hof voorgelê word, teenstrydige raad of 'n kliënt, kan u geloofwaardigheid as 'n regspersoon ondermyn.