'N Verduideliking van 'n skuld-tot-aandele ruil

Leer die Ins en Outs van hierdie algemene transaksies

Skuld-tot-ekwiteitsruiltransaksies is algemene transaksies in die finansiële wêreld. Hulle stel 'n lener in staat om lenings om te skakel in aandele van aandele of ekwiteit. Gewoonlik sal 'n finansiële instelling soos 'n versekeraar of 'n bank die nuwe aandele hou nadat die oorspronklike skuld omskep is in ekwiteitsaandele.

Begrip van billikheid

Ekwiteit is geld wat in 'n korporasie of onderneming belê word deur eienaars wat aandeelhouers genoem word.

Die aandeelhouer ontvang gewoonlik stemreg en kan stem in jaarlikse vergaderings wat betrekking het op die korporasie of die onderneming se bestuur of die volgende stappe. Die aandeelhouer ontvang kontantvloei uit ekwiteit wat hy besit as die entiteit dividende betaal. Die aandeelhouer sal moontlik 'n wins, verlies of geen verandering in die oorspronklike kapitaal belê wanneer hy die ekwiteit verkoop.

Berekening van ekwiteit

Ekwiteit van 'n entiteit of korporasie word bereken deur die gekombineerde bates van sy totale laste af te trek. Die netto waarde van die korporasie of onderneming verteenwoordig sy ekwiteit, of wat die entiteit minder besit wat die entiteit skuld.

'N Skuld-tot-aandele ruil

Die lener omskep 'n leningsbedrag of 'n leningsbedrag verteenwoordig deur uitstaande effekte in ekwiteitsaandele wanneer dit omskep word na ekwiteit. Geen werklike kontant word in die skuld-tot-ekwiteitsruil verruil nie.

'N Voorbeeld van skuld-tot-ekwiteit-ruil

Hier is hoe dit werk: Korporasie A kan X $ 10 miljoen aan lener skuld.

In plaas daarvan om voort te gaan om betalings op hierdie skuld te maak, kan Korporasie A ooreenkom om Lener X $ 1 miljoen of 'n 10 persent-eienaarskapsbelang in die maatskappy te gee in ruil vir die uitwissing van die skuld.

Wanneer en waarom gebeur dit?

Hierdie tipe transaksie kom meestal voor wanneer 'n maatskappy finansiële probleme ondervind, sodat dit nie maklik is om die betalings op sy skuldverpligtinge te maak nie.

Die finansiële probleme word na verwagting lank termyn, so 'n onmiddellike oplossing is nodig om finansiële ewewig te herstel. 'N Maatskappy kan ook sy kontantvloei verbeter deur skuld na ekwiteit te omskep.

In sommige gevalle kan leners 'n skuld-tot-ekwiteit-ruil voorstel of versoek, terwyl die korporasie moontlik in ander situasies kan vra.

Skuld-tot-ekwiteit-swaps in bankrotskap

Skuld-tot-ekwiteitsruiltransaksies kan ook in merkwaardige slegte situasies gebeur, byvoorbeeld wanneer 'n maatskappy bankrotskap moet indien. Hulle kan voorkom as gevolg van bankrotskapsverrigtinge. In die meeste gevalle is die proses dieselfde. As Korporasie A nie die betalings op die skuld aan lener X kan maak nie, kan die lener aandele in Korporasie A ontvang in ruil vir die skuld wat afgeskryf of uitgeskakel word. Die uitruil sal egter onderhewig wees aan die goedkeuring van die bankrotskapshof.

Rekeningkunde vir die skuld-tot-aandele ruil

Die korporasie se finansiële afdeling maak joernaalinskrywings op die transaksiedatum om die skuld-tot-ekwiteitsruil te verantwoord. Deur die totale lening van $ 10 miljoen op aandele op die transaksiedatum te omskep, kan die korporasie die boeke met die volle $ 10 miljoen debiteer. Die algemene ekwiteitsrekening word dan gekrediteer deur die nuwe aandele-uitgifte, in hierdie voorbeeld, teen $ 1 miljoen of 10 persent.

Die finansiële afdeling aftrek ook die rentekoste om enige verliese wat in die skuld-tot-ekwiteit-omskakelingsomskakeling aangegaan is, aan te meld.