Definisie van 'n Joernaal-inskrywing

'N Gids vir die verstaan ​​van joernaalinskrywings

'N Joernaalinskrywing is die rekord van 'n finansiële transaksie wat in 'n joernaal aangegaan is. Die joernaal besin al die finansiële transaksies van die onderneming en dit maak kennis van watter rekeninge hierdie transaksies geraak het. Alle joernaalinskrywings word gemaak met behulp van die dubbele inskrywing of enkele inskrywingsmetode van boekhouding.

Joernaalinskrywings word gewoonlik in chronologiese volgorde ingevoer en debiete word voor krediete ingevoer. Debiete word in 'n kolom aan die linkerkant ingevoer en krediete word regs ingevoer.

Joernaalinskrywings word toegewys aan spesifieke rekeninge met behulp van 'n grafiek van rekeninge, en die joernaalinskrywing word dan in 'n grootboek aangeteken. Die grootboek hou tred met verskeie rekeninge.

Die doel van die tydskrifinskrywings

Tydskrifinskrywings verskaf grondliggende inligting vir al die ander finansiële verslae van 'n besigheid. Hulle word deur ouditeure gebruik om te ontleed hoe finansiële transaksies 'n besigheid raak.

Elke inskrywing moet die datum van die transaksie insluit, die betrokke partye, 'n debiet van minstens een rekening, 'n krediet aan ten minste een ander rekening, 'n kwitansie of tjeknommer en 'n memo wat ander besonderhede wat by die transaksie betrokke is, beskryf. Dit sal dalk nie maande of jare later moontlik wees nie.

As u rekeningkundige stelselprogrammatuur koop en gebruik, sal dit waarskynlik al hierdie besonderhede vir u sorg. Maar jy moet jou joernaalinskrywings en grootboek self kan hanteer met 'n paar basiese begrip van die proses as jy nie dink dat daardie soort koste nogal nodig is nie, want jy het net begin.

Enkelinskrywing Rekeningkunde

Soos die naam aandui, word elke joernaalinskrywing op sy eie afsonderlike lyn gemaak as jy die enkelinskrywingsmetode van boekhouding gebruik. U kan aftrek wat u op 'n nuwe rekenaarstelsel bestee as 'n debiet, dan, op die volgende reël en as 'n ander inskrywing, kan u inkomste van 'n kliënt of kliënt as krediet ontvang.

Jy sal twee afsonderlike transaksies of joernaalinskrywings hê, elk met sy eie lyn. Dit is eenvoudig, nie veel anders as hoe jy tred hou met transaksies wat jy uit jou rekeningrekening maak nie.

Enkele inskrywingsrekeningkunde kan toepaslik wees as u u eie klein besigheid as eenmansaak bestuur en u boeke en transaksies is nie kompleks nie. Enigeen kan dit hanteer. Jy het geen spesifieke opleiding nodig nie.

Dubbelinskrywing Rekeningkunde

'N Joernaalinskrywing wat die dubbele inskrywingsmetode van rekeningkunde gebruik, bevat 'n verskeidenheid inligting in verskillende kolomme op dieselfde lyn. In 'n dubbelinskrywingstelsel kan u 'n debiet vir die aankoop van die rekenaar hê, dan sal 'n krediet of verhoging van u totale kantooruitgawes op dieselfde lyn verskyn, maar in 'n ander kolom om die debiet te verreken. Hierdie kolomme moet gelyk wees, soos - $ 2.000 as die debiet en + $ 2.000 vir die krediet.

Miskien moet u nog meer kolomme gebruik, afhangende van die aard van u inskrywing, maar daar moet ten minste twee een wees vir debiete en krediete. Dubbelinskrywing boekhouding maak tipies 'n joernaalinskrywing, nie vir die transaksie self nie, maar vir die rekening raak dit bates, laste, ekwiteit, inkomste en uitgawes. Debiete en krediete aan elkeen word almal op dieselfde lyn aangedui.

Aan die einde van die jaar of enige ander rekeningkundige tydperk wat u kies, moet u joernaalinskrywings vir debiete ooreenstem met 'n gelykstaande aan u joernaalinskrywings vir totale krediete. Dit beteken jou rekening is "gebalanseerd".