Meer inligting oor die werkloosheid en werk oortyd

Die term 'uurlikse werknemer' word dikwels gebruik om nie 'n werknemer te beskryf nie, maar dit is nie heeltemal akkuraat nie. 'N Nie-voltooide werknemer is een wat in aanmerking kom om oortydbetaling te ontvang, maar nie alle uurlikse werkers is onverskillig nie. Hier volg antwoorde op sommige algemene vrae

Nie-werkende werknemers

Die eenvoudigste definisie van 'n nie-voltooide werknemer is 'n werknemer wat in aanmerking kom vir oortydbetaling.

Die term 'nonexempt' (sonder koppelteken) word verkies; egter, 'nie-vrygestel' (met 'n koppelteken) word ook as aanvaarbaar beskou en steeds wyd gebruik.

Uurwerkers is gewoonlik outomaties werknemers wat nie werk nie

Die term 'uurwerknemer' word dikwels gebruik in plaas van 'nalatig' om 'n werknemer te beskryf, maar sekere rekenaarpersoneel kan op 'n uurlikse basis betaal word, maar word steeds as vrygestel en daarom nie oortyd betaalbaar nie .

Nie-gesnyde werknemers word nie deur hul beroepstitel bepaal nie . 'N Nie-voltooide werknemer word bepaal deur gebruik te maak van 'n kombinasie van kriteria, insluitend hul beroep (of bedryf), die vergoedingskoers en die werksverpligtinge wat hulle verrig.

Nie-eksploriete werknemers kan betaal word

Ja. Tegnies gesproke, vrygestelde werknemers moet gesalariseerde word en nie-voltooide werknemers word per uur betaal. Maar om hul loonstaatproses te vereenvoudig, betaal baie werkgewers elke week 'n vaste koers vir nie-voltooide werknemers, met ander woorde 'n "salaris". As die werknemer egter in 'n 7-dae opeenvolgende werksweek meer as 40 uur werk, moet hulle steeds vir oortyd betaal word.

In die VSA teen Klinghoffer Broers Realty, 285 F.2d 487 (2de Cir. 1960), het die VSA-belastinghof beslis dat indien 'n nie-gesekende, betaalde werknemer meer as die normale week vir die salaris werk, maar minder as 40 uur, Die werkgewer word nie deur die wet verplig om te betaal vir die ekstra ure wat gewerk word nie.

Met ander woorde, 'n "salaris" word outomaties geag weekliks gewerk te word, ongeag of die gewerkte werknemer 20 uur of 40 uur in 'n gegewe werksweek gewerk het.

Hoe federale wet definieer nie-uitgesoekte werknemers

'N Werkgewer mag nie enige werknemer willekeurig klassifiseer as vrygestel om oortyd te betaal nie, maar in 2004 het die Bush-administrasie baie nuwe skuiwergate aangeneem, wat voorsiening maak vir wesenlike uitsonderings waarin 'n werkgewer toegelaat word om selfs handwerkarbeid werksgeleenthede te klassifiseer wat selfs die kleinste toesighoudende pligte (soos lyn of spanleier) as 'n vrygestelde posisie.

Daar is nou 'n aansienlike vertrekpunt vir watter werknemers in aanmerking kom om oortyd te betaal en individuele wette kan wissel (staatswette is gewoonlik gunstiger vir werknemers as federale wette). Dus vir wettige en praktiese doeleindes, word hierdie artikel slegs uiteengesit in die minimum federale standaarde wat gebruik word om te bepaal of 'n werknemer vrygestel of nie-vrygestel is. Die volgende algemene riglyne word algemeen gebruik om ongeskrewe werknemers in aanmerking te kom vir oortydbetaling:

Wie om te kontak met vrae of probleme oor oortydbetaling

Kontak die US Departement van Arbeid, Loon en Uur as u 'n werkgewer of werknemer is van enige van die volgende:

Alle ander federale werknemers moet die Amerikaanse Kantoor van Personeelbestuur kontak. Die Amerikaanse Kongres is verantwoordelik vir die hantering van werknemer- / werkgewerkwessies vir kongreswerkers.