Voorbeeld Job Aanbod Brief vir 'n Uitvoerende

U kan werkaanbiedingsbriewe aanpas vir lede van u senior leierskapspan

Die werkaanbodbrief word verskaf aan die kandidaat wat u vir die pos gekies het. Meestal het die kandidaat en die organisasie mondeling onderhandel oor die huurvoorwaardes en die werkaanbod bevestig die verbale ooreenkomste.

Oor die algemeen het die kandidaat aangedui dat hy of sy die posisie, onder die voorgeskrewe terme, voor die opstel van die brief sal aanvaar. Moenie die posisie aanvaar as tentatief nie, totdat die aanbodbrief en die vertroulikheidsooreenkoms , indien u een gebruik, onderteken word.

Uitvoerende Job Offer Letter

Die volgende werkaanbodbrief word aangepas vir die hoëvlak direkteur of uitvoerende hoof. Uitvoerende kontrakte is dikwels baie langer as dié van die gemiddelde werknemer, aangesien die ooreenkomste bereik kan word, kan dit alles dek van vergoeding , bewegende uitgawes en die ondertekening van bonusse tot miljoene dollars in skeidingspakkette en aandele.

Uitvoerende betaal kan wissel van ongeveer $ 100,000 tot miljoene dollars. Dikwels huur 'n uitvoerende beampte wat mondelings ingestem het tot 'n werkaanbod 'n prokureur wat die papierwerk voorberei. In hierdie gevalle kan die uitvoerende kontrak 30-100 bladsye lank wees en elke moontlike diensvoorwaarde bepaal.

In ander gevalle berei die werkgewer hul standaard uitvoerende werknemerkontrak op . Tydens onderhandelinge neem die senior werknemer dan hierdie werkgewer-aangebied kontrak aan haar prokureur wat klausules byvoeg om haar belange te beskerm. Uiteindelik stem die werkgewer en werknemer ooreen met die kontrakvoorwaardes, ongeag wie die kontrak se eerste konsep begin het.

Die uitvoerende kontrak beskerm verregaande regte van die werknemer; Dit beskerm ook die belange van die maatskappy. Die doel in die onderhandeling van 'n uitvoerende kontrak is dat die uitvoerende gesag soveel as moontlik kan kry. Terselfdertyd wil sy nie die potensiële werkgewer se gevoel laat asof hulle die onderhandeling verloor het nie.

Dit word sterk aanbeveel dat u u prokureur raadpleeg oor enige werksaanbod wat u gemaak het aan enige senior spanlede wat op die mede-direkteurvlak begin.

Uitvoerende Spanlid Job Aanbiedingsbrief Sjabloon

Gebruik hierdie sjabloon om jou te help om werkaanbiedings aan seniorvlak werknemers saam te stel.

datum

naam

adres

Poskode

Geagte Naam van Kandidaat:

Dit is aangenaam om die volgende aanbod van werk aan u namens (u maatskappy se naam) uit te brei. Hierdie aanbod is afhanklik van u verloop van ons verpligte dwelmskerm, ons ontvangs van u kollegasafskrifte, en (enige ander gebeurlikhede wat u mag vermeld).

Titel:

Verslaggewende verhouding: Die posisie sal aanmeld (Naam en Titel):

_____________________________________________________________

Posbeskrywing en doelwitte of doelstellings is aangeheg.

Basis Salaris : Sal betaal word in tweeweeklikse paaiemente van $ _________, wat jaarliks ​​gelykstaande is aan $ _______ en onderhewig is aan aftrekkings vir belasting en ander onttrekkings soos vereis deur die wet of die beleid van die maatskappy.

Bonus (of Kommissie ) Potensiaal : Doeltreffend na die bevredigende voltooiing van die eerste 90 dae van indiensneming, en gebaseer op die doelwitte en doelwitte wat ooreengekom is in die prestasieontwikkelingsbeplanningsproses met u bestuurder, kan u in aanmerking kom vir 'n bonus .

Die bonusplan vir hierdie jaar en daarna, indien so 'n plan bestaan, sal gebaseer word op die formule wat deur die maatskappy vir daardie jaar bepaal is.

Ondertekeningsbonus: $ 10,000 betaalbaar gedurende die eerste betaaldatum.

Nie- mededingende ooreenkoms : Ons standaard nie-kompeteerooreenkoms moet voor u aanvangsdatum geteken word.

Voordele: Die huidige, standaard maatskappy se gesondheids- , lewens-, ongeskiktheids- en tandheelkundige versekeringsdekking word gewoonlik per maatskappybeleid verskaf. Kwalifisering vir ander voordele, insluitend die 401 (k) en onderrigvergoeding , sal oor die algemeen plaasvind per maatskappybeleid. Werknemersbydrae tot betaling vir voordeelplanne word jaarliks ​​bepaal.

Motor Toelae $ 500.00 per maand motor toelae sal oor die algemeen voorsien word.

Voorraadopsies: Spell enige opsies uit wat beskikbaar mag wees vir die aankoop deur die uitvoerende hoof. Spell enige opsies of ander voorraadvoertuie waarvoor die uitvoerende hoof in aanmerking kom.

Voorraad Koop Terug Voorsienings Besonderhede hoe die uitvoerende se aandele deur die maatskappy teruggekoop sal word indien die uitvoerende gesag die werkgewer om enige ander rede as oorsaak verlaat.

Skeidingsbetaling: Indien die uitvoerende gesag om enige ander rede as rede (byvoorbeeld geweld, diefstal, bedrieglike aktiwiteite, teistering , ensovoorts) deur die maatskappy losgelaat word, sal die maatskappy die uitvoerende ses maande se salaris betaal en COBRA uitgawes dek. vir die uitvoerende gesin in dieselfde tydperk. Betaling is verskuldig in 'n enkelbedrag by beëindiging of is betaalbaar in gereelde betaalperiodes oor die ses maande. (Bepaal die besonderhede van die skeidingspakket.)

Uitgawes: Bespreek enige bewegende of ander oorgangsuitgawes wat die maatskappy sal betaal.

Vakansie- en persoonlike nooddienstyd: Vakansie word toegeval teen x.xx uur per betaalperiode, wat gelykstaande is aan vier weke betaalde tyd op jaarlikse basis. Persoonlike nooddae word oor die algemeen toegeval per maatskappybeleid.

Telefoon / Reis Toelae: Normale en redelike uitgawes sal maandeliks per maatskappy se beleid betaal word en na voltooiing van die toepaslike koste-versoekvorm.

Begindatum: Maand, Datum, Jaar

U indiensneming met (Maatskappynaam) is op versoek en enige party kan die verhouding te eniger tyd met of sonder rede en met of sonder kennisgewing beëindig.

U erken dat hierdie aanbodbrief (saam met die finale vorm van enige verwysde dokumente (soos 'n Voorraadherhalingsplan, Posbeskrywing, Bonusdoeleindes, ensovoorts.), Verteenwoordig die volledige ooreenkoms tussen u en (Maatskappynaam) en dat Geen verbale of skriftelike ooreenkomste, beloftes of voorstellings wat nie spesifiek in hierdie aanbod gestel word nie, is of sal bindend wees op (Maatskappynaam).

As u instem met die bogenoemde uiteensetting, teken asseblief hieronder. Hierdie aanbod geld vir (gewoonlik vyf besigheidsdae).

handtekeninge:

__________________________________________________________

(Vir die Maatskappy: Naam)

__________________________________________________________

datum

__________________________________________________________

(Kandidaat se Naam)

__________________________________________________________

datum

Disclaimer: Let asseblief daarop dat die inligting wat verskaf word, gesaghebbend is, nie gewaarborg word vir akkuraatheid en wettigheid nie. Die webwerf word gelees deur 'n wêreldwye gehoor en dienswette en regulasies verskil van staat tot land en land. Soek asseblief regshulp, of hulp van staats-, federale of internasionale regeringshulpbronne, om seker te maak dat u regsuitleg en besluite korrek is vir u plek. Hierdie inligting is vir leiding, idees en hulp.