Lugmag Alkohol- en dwelmvoorkomings- en behandelingsprogram

Die ADAPT-program help individue om dwelmmisbruik te hanteer

Inligting verkry uit AFPAM36-2241V1 en Lugmaginstruksie 44-121.

Lede van die Lugmag word gehou aan die hoogste standaarde van dissipline en gedrag, beide op en buite diens. Individue wat probleme met dwelmmisbruik ervaar, sal berading en behandeling ontvang soos nodig; Al die lugmaglede word egter aanspreeklik gehou vir onaanvaarbare gedrag.

Lugmagbeleid is om dwelmmisbruik onder sy personeel te voorkom.

As dit nie die geval is nie, is die Lugmag verantwoordelik vir die identifisering en behandeling van dwelmmisbruikers en dissipline of ontslag van diegene wat onwettige of onbehoorlike gebruik van dwelms gebruik of bevorder.

Die Lugmag het 'n geïntegreerde stel beleide en programme wat oor 20 jaar ontwikkel het vir dwelmmisbruik om te help met die voorkoming en behandeling van SA. Die Lugmag Alkohol- en dwelmmisbruikvoorkoming en -behandeling (ADAPT) en Demandvermindering (DR) programme sluit in voorkoming van dwelmmisbruik, opvoeding, behandeling en urinale toetse.

Doelstellings van die program

Die doelwitte vir die ADAPT-program word uiteengesit in die Air Force Instructions 44-121 dokument:

Beleid oor dwelmmisbruik

Dwelmmisbruik word gedefinieer as die onregmatige, onwettige of onwettige gebruik van 'n beheerde stof, voorskrifmedikasie, oor-die-toonbank medisyne of bedwelmende stof (behalwe alkohol) of die besit, verspreiding of inleiding op 'n militêre installasie van enige beheerde stof.

"Verkeerde" beteken sonder wettige regverdiging of verskoning en sluit in gebruik wat strydig is met die voorskrifte van die vervaardiger of voorskryf van gesondheidsorgverskaffer (voorskrifmedikasie mag slegs deur die individu geneem word vir wie die voorskrif geskryf is) en die gebruik van enige bedwelmende stof wat nie vir menslike gebruik bedoel is nie. inname (byvoorbeeld, inhaleermiddels soos merkers, gas, verf, gom, ens.).

Lugmaglede is ook verbied om dwelmtoebehore te besit, verkoop of te gebruik.

Onwettige of onbehoorlike gebruik van dwelms deur 'n lugmag lid is 'n ernstige dissiplinêre oortreding, is onversoenbaar met diens in die Lugmag en plaas outomaties die lid se voortgesette diens in gevaar. Die Lugmag duld nie sulke optrede nie; Daarom kan dwelmmisbruik lei tot kriminele vervolging wat lei tot 'n strafregtelike ontslag of administratiewe optrede, insluitend skeiding of ontslag onder ander as eerbare toestande.

Steroïedmisbruik in die Lugmag

Steroïede is sintetiese stowwe wat verband hou met die manlike hormoon testosteroon. Hierdie stowwe het twee effekte: die androgene, wat veroorsaak dat die liggaam meer manlik word, selfs al is die gebruiker vroulik; en die anaboliese, wat weefsel bou. Die onwettige gebruik van anaboliese steroïede deur militêre lede is 'n oortreding strafbaar onder die UCMJ.

Lugmagpersoneel betrokke by steroïede sal op dieselfde wyse behandel word as met enige ander onwettige dwelmgebruik.

Beleid oor Alkoholmisbruik

Die Lugmag erken alkoholisme as 'n voorkombare, progressiewe, behandelbare en nie-compenserende siekte wat die hele gesin beïnvloed. Alkohol misbruik negatief beïnvloed openbare gedrag, plig prestasie, en / of fisiese en geestelike gesondheid. Lugmagbeleid is om alkoholmisbruik en alkoholisme onder sy personeel en hul familielede te voorkom. Lugmaglede moet altyd lugmagstandaarde van gedrag, prestasie en dissipline handhaaf. Versuim om aan hierdie standaarde te voldoen, is gebaseer op gedemonstreerde onaanvaarbare prestasie en gedrag, eerder as bloot die gebruik van alkohol. Opdraggewers moet reageer op onaanvaarbare gedrag of prestasie met gepaste regstellende aksies.

Identifisering van Substansmisbruikers

Daar is vyf metodes om substansmisbruikers te identifiseer:

Mediese sorg verwysings
Mediese personeel moet die eenheidsbevelvoerder en die ADAPT Programbestuurder (ADAPTPM) in kennis stel wanneer 'n lid:

Kommandant se Identifikasie
Eenheidsbevelhebbers moet alle dienslede vir assessering verwys wanneer die gebruik van substans 'n bydraende faktor in enige voorval is, soos die rapportering aan diens onder die invloed, publieke dronkenskap, bestuur tydens dronk (DUI of DWI), gade of kindermishandeling en mishandeling. en ander.

Dwelmtoetsing
Die Lugmag voer dwelmtoetsing van personeel volgens AFI 44-120, Drug Abuse Testing Program. Alle militêre personeel is onderhewig aan toetsing, ongeag graad, status of posisie. Militêre lede kan enige tyd 'n bevel of vrywillige toestemming ontvang om urine monsters te verskaf. Militêre lede wat versuim om te voldoen aan 'n bevel om 'n urinemonster te verskaf, is onderhewig aan strawwe aksie onder die UCMJ. Kommandante moet individue wat positief geïdentifiseer is, verwys as gevolg van dwelmtoetsing vir 'n SA-assessering.

Mediese Doeleindes
Uitslag van enige eksamen wat vir 'n geldige mediese doel gedoen word, insluitend nood mediese behandeling, periodieke fisiese ondersoek en ander sodanige ondersoeke wat nodig is vir diagnostiese of behandelingsdoeleindes, kan gebruik word om dwelmmisbruik te identifiseer. Uitslae kan gebruik word om 'n lid vir 'n SA-evaluering te verwys, as bewys om dissiplinêre stappe te ondersteun onder die UCMJ, of administratiewe ontslagaksie. Hierdie resultate kan ook oorweeg word oor die karakterisering van ontslag in skeidingsprosedures.

Selfidentifikasie
Lugmaglede met SA probleme word aangemoedig om hulp van die eenheidsbevelvoerder, eerste sersant, SA berader of 'n militêre mediese beroep te verkry. Selfidentifikasie word gereserveer vir lede wat nie tans ondersoek word nie of hangende aksie as gevolg van 'n alkoholverwante voorval.

'N Lugmaglid mag vrywillig bekend maak van persoonlike dwelmgebruik of besit aan die eenheidsbevelvoerder, eerste sersant, SA berader of 'n militêre mediese beroep. Kommandante sal beperkte beskerming verleen aan lugmaglede wat hierdie inligting openbaar met die bedoeling om die behandeling te betree. Opdraggewers mag nie vrywillige openbaarmaking teen 'n lid gebruik in 'n aksie onder die UCMJ of wanneer die karakterisering van diens in 'n skeiding weeg nie. Openbaarmaking is nie vrywillig as die lugmaglid voorheen gewees het nie:

Self-geïdentifiseerde lede sal die ADAPT-assesseringsproses betree en sal aan dieselfde standaarde gehou word as ander wat in SA onderwys-, beradings- en behandelingsprogramme betree.

Skeiding en ontslag vir substansmisbruik

Skeiding of ontslag gebaseer op dwelmmisbruik kan aanbeveel word deur bevelvoerders. 'N aanbeveling is gebaseer op dokumentasie wat weerspieël die versuim om Air Force standaarde te voldoen.

Kwijting kan aanbeveel word as 'n lid met 'n alkoholprobleem weier om deel te neem aan die ADAPT-program of versuim om die behandeling suksesvol te voltooi. Alhoewel onsuksesvolle voltooiing van die ADAPT-program nie net gebaseer kan word op die versuim om abstinensie te handhaaf indien onthouding as 'n behandeling vasgestel is doel of vereiste.