Lugmag Militêre Gelyke Geleentheid (MEO) en Seksuele Teistering

Die primêre doelwit van die program Militêre Gelyke Geleentheid (MEO) is om missie-effektiwiteit te verbeter deur 'n omgewing vry te stel van persoonlike, sosiale of institusionele hindernisse wat verhoed dat lugmaglede na die hoogste vlak van verantwoordelikheid styg, gebaseer op hul individuele verdienste, fiksheid en vermoë. Lugmagbeleid is om sy sake vry te stel van onwettige diskriminasie en seksuele teistering.

Die MEO-program beoog om onwettige diskriminasie en seksuele teistering teen militêre lede, familielede en afgetredenes op grond van ras, kleur, seks, nasionale oorsprong of godsdiens uit te skakel. Die MEO-kantoor help beamptes op alle vlakke deur gelyke geleentheidsprogramme te verrig en elkeen van die lugmag-instellings te onderrig. Die DoD Human Goals Proklamasie vorm die basis vir die Air Force MEO program. Dit bepaal dat gelyke geleenthede en billikheid in burgerlike diens, ongeag ras, kleur, geslag, godsdiens of nasionale herkoms, as 'n integrale deel van gereedheid voorsien sal word.

Onwettige diskriminasie

Hierdie tipe diskriminasie is gebaseer op ras, kleur, nasionale oorsprong, godsdiens of seks wat nie andersins deur die wet of beleid gemagtig is nie. Onwettige diskriminasie verneder mense, negatief beïnvloed die missie en stryd met die lugmagbeleid .

Seksuele teistering

Seksuele teistering is 'n vorm van geslagsdiskriminasie wat onwelkome seksuele vooruitgang, versoeke vir seksuele gunste en ander mondelinge of fisiese gedrag van seksuele aard behels wanneer enige van die volgende situasies voorkom:

Hierdie definisie beklemtoon dat teistering nie lei tot tasbare sielkundige skade aan die slagoffer nie, maar eerder net nodig wees om so ernstig of deurdringend te wees dat 'n redelike persoon sou waarneem en die slagoffer waarneem, die werksomgewing as vyandig of aanstootlik. Werkplek is 'n uitgestrekte term vir militêre lede en mag 24 uur per dag gedrag op of af insluit. Enige persoon in 'n toesighoudende of opdragsposisie wat enige vorm van seksuele gedrag gebruik of kondoneer om die loopbaan, betaal of werk van 'n militêre lid of burgerlike werknemer te beheer, beïnvloed of te beïnvloed, is besig met seksuele teistering. Net so word enige militêre lid of burgerlike werknemer wat doelbewuste of herhaalde ongewone verbale opmerkings, gebare of fisiese kontak van seksuele aard in die werkplek maak, ook seksuele teistering aangaan.

MEO Klagteprosedures

Die Militêre Gelyke Geleentheidspersoneel moedig militêre lede aan om bewerings van onwettige diskriminasie of seksuele teistering op die laagste vlak of binne hul ketting van opdrag te probeer oplos.

Personeellede adviseer ook lede van alternatiewe klagte kanale. Militêre lede het verskeie opsies beskikbaar om hulle te help. Hulle mag 'n MEO-informele of formele klagte indien van onwettige diskriminasie of seksuele teistering by die MEO-kantoor.

Informele Klagtes. Wanneer 'n individu verkies om 'n informele klag in te dien, kan hy of sy die saak direk met die oortreder aanspreek, 'n medewerking deur 'n medewerker versoek of sy of haar ketting gebruik om die besorgdheid op te los.

Formele Klagtes. As die diskriminerende gedrag nie opgelos word nie, kan die klaer kies om 'n formele klagte by die Militêre Gelyke Geleentheidskantoor in te dien. Wanneer 'n formele klagte ingedien word, sal 'n MEO-personeellid die bewerings objektief verduidelik. Die personeellid sal die klaer vra om spesifieke diskriminerende gedrag uit te beeld wat deur die beweerde oortreder uitgestal word.

Bewerings moet gedetailleer word, wat die onwettige gedrag, enige getuies, lid se organisasie, datums, tyd van voorkoms en ligging van die beweerde gedrag beskryf. Die MEO-personeellid sal die beweerde oortreder se bevelvoerder in kennis stel dat 'n klag ingedien is.

Klaar-opheldering. Die MEO-kantoor doen 'n klagte-verduideliking vir alle formele klagtes onder die MEO-saak. Die verduideliking sal bepaal of onwettige diskriminasie of seksuele teistering plaasgevind het. As onwettige diskriminasie of seksuele teistering bevestig word, word die saak aan die regs kantoor voorgelê vir hersiening en aan die oortreder se bevelvoerder vir aksies wat geag word. Die klagte-verduidelikingsproses duur tot 20 werksdae soos volg: 9 werksdae vir die MEO-kantoor om 'n verduideliking te doen; 6 werksdae vir regsassessering; en 5 werk dae vir bevelvoerder aksie. Die MEO-personeel sal die klaer en sy of haar bevelvoerder op hoogte hou van die status van die saak totdat dit gesluit is.

Gelyke Geleentheid en Behandelingsgeval (EOTI)

'N EOTI is 'n openlike, skadelike daad wat gerig is op 'n individu, groep of instelling wat gemotiveer word deur of oortones van ras, kleur, nasionale oorsprong, godsdiens of seks het. Die Lugmag klassifiseer hierdie voorvalle as minderjarig, ernstig of groot. Die basis vir klassifikasie sluit in aantal deelnemers, koste van skade aan die regering of privaat eiendom, hospitalisasie, dood en brandstigting.

Voorkoming van onwettige diskriminasie en seksuele teistering

Vestig die korrekte atmosfeer in die werksentrum. Missie-afbrekende faktore wat verband hou met diskriminerende gedrag kan vermy word as die atmosfeer professioneel bly. Toesighouers stel die toon vir positiewe verslag. Diskriminerende skeur, kommentaar of grappies mag nie in die werksentrum toegelaat word nie. Rassistiese en seksuele grappies kan 'n verwoestende en langdurige impak hê op die werksomgewing. Daar is 'n spreekwoord wat sê: "Die een wat die beledigings teen ander gebruik, mag dink dat hulle in sand geskryf is, maar aan die een wat die beledigings ontvang, word hulle in klip gesny."

Vestig werksentrumbeleid. Maak seker dat mense weet dat onwettige diskriminasie en seksuele teistering nie geduld sal word nie. Maak ook seker dat militêre lede weet dat hulle verantwoordelik is vir hul eie optrede, sowel as die gedrag van hul familielede. Dit moet almal se beleid wees, nie omdat die Lugmag dit nodig het nie, maar omdat almal glo in die beginsels van die lugmag gelyke geleenthede beleid.

Praat met ondergeskiktes op 'n gereelde basis. Toesighouers moet 'n verslag opstel met ondergeskiktes wat positiewe menslike verhoudings bevorder en sensitief is vir die simptome van verhoogde spanning in die werkplek, soos versoeke vir oordragte, verhoogde afwesige probleme en versoeke om verskuiwing. Die bottom line is om stappe te doen om klein probleme reg te stel voordat hulle groot word.

Bogenoemde inligting verkry uit AFPAM36-2241V1