Lugmag Finansiële Verantwoordelikheid

AFI 36-2906, PERSOONLIKE FINANSIËLE VERANTWOORDELIKHEID , stel administratiewe en bestuursriglyne vas vir beweerde delinquente finansiële verpligtinge en vir die verwerking van finansiële eise teen lugmaglede. Dit bevat ook basiese reëls vir vaderskapsaangeleenthede en vestig familie-ondersteuningsentrums op basisvlak en persoonlike finansiële bestuursprogramme.

Verantwoordelikhede van Militêre Lede

Militêre lede sal:

Klagtes hanteer

Klagtes is dikwels onbekend met die lugmag se organisatoriese adresse of ken nie die lid se werklike werkseenheid nie. Hulle adresse dikwels korrespondensie aan die installasie bevelvoerder, Personeel Regter Advokaat (SJA), of die Militêre Personeelvlug (MPF). Die klagte word aan die bevelvoerder van die individu gestuur vir aksie; die bevelvoerder poog om binne 15 dae aan die klaer te reageer.

Indien die lid 'n permanente verandering van stasie gedoen het, word die klagte aan die nuwe bevelvoerder gestuur, en die klaer word in kennis gestel van die verwysing. Indien die lid met geen verdere militêre diens geskei het nie of afgetree het, word die klaer in kennis gestel en ingelig dat die Lugmag nie kan help nie omdat die individu nie meer onder sy jurisdiksie is nie, tensy die klagte 'n regsproses is vir die verskaffing van afgetrede loon vir kinderondersteuning of alimentasieverpligtinge.

Opdraggewers moet klagtes aktief monitor totdat dit opgelos word. Versuim om skuld te betaal of om afhanklikes te ondersteun, kan lei tot administratiewe of dissiplinêre optrede. As die bevelvoerder besluit dat die klag nadelig op die lid weerspieël, moet hierdie aksie deel van die Ongunstige Inligtingslêer (WVF) wees.

Persoonlike Finansiële Bestuursprogram (PFMP)

Die PFMP is 'n gesinsondersteuningsentrumprogram wat inligting, opvoeding en persoonlike finansiële berading bied om individue en gesinne te help om finansiële stabiliteit te handhaaf en hul finansiële doelwitte te bereik. Dit verskaf opleiding aan alle personeel by aankoms by hul eerste diensstasie, om ten minste feite oor PFMP, kontroleboek instandhouding, begrotings, kredietkoop, staats- of landaanspreeklikheidswette en plaaslike bedrieglike sakepraktyke in te sluit. Die PFMP verskaf ook opknapping vir alle SrA en hieronder by aankoms by 'n nuwe installasie. Dienste verskaf deur die PFMP is gratis.

Bogenoemde inligting verkry uit AFPAM36-2241V1