Prokureur Job Beskrywing en Loopbaan Profiel

'N Prokureur, ook bekend as 'n prokureur,' berader ', prokureur,' 'advokaat' 'of' advokaat ', is 'n individu wat deur die staat gelisensieer is om in die regspraktyk betrokke te raak en kliënte te adviseer oor regsake. Prokureurs tree op as advokate en adviseurs namens hul kliënte.

As voorstanders verteenwoordig hulle óf die eiser (die party wat die regsgeding aanhangig maak) óf die verweerder (die party wat die regsgeding verdedig), óf hul kliënt se saak deur middel van mondelinge argumente en deur skriftelike dokumente soos moties en onderbroek.

As adviseurs adviseer prokureurs kliënte oor hoe die feite van hul spesifieke geval op die wet van toepassing is.

Werkpligte van Prokureurs vir Litigasie

Prokureursrolle wissel baie, afhangende van hul praktykomgewing en spesialiseringsrigting. Prokureurs vir litigasie , ook prokureurs prokureurs, verteenwoordig kliënte in verband met regsgedinge wat opgelos word deur middel van 'n regsgeding, bemiddeling of onderhandelde skikking. Daaglikse verantwoordelikhede sluit in onderhoudvoering van kliënte, die lewering van regsadvies, die uitvoer van regsnavorsing, die neem van deposito's, die inspeksie van die werf, die aanwending van voorstelle vir 'n regter en die opstel van regsdokumente, insluitende pleitstukke, ontdekking, motiewe en onderbroek.

Werkpligte van Transaksionele Prokureurs

Korporatiewe prokureurs, ook bekend as transaksionele prokureurs , adviseer kliënte in verband met 'n transaksie. Hulle struktureer en onderhandel saketransaksies, doen omsigtigheidsondersoeke, konsep transaksiedokumente, adviseer kliënte, maak materiaal voor aan regeringsliggame, voer regsnavorsing uit, hou toesig oor sluitings en stel 'n verskeidenheid regsdokumente op, insluitend kontrakte, besluite, regsmenings en escrow trust ooreenkomste. .

Korporatiewe prokureurs werk aan "handel" eerder as "gevalle" en advokaat in direksiesale eerder as hofsale.

onderwys

Prokureurs voltooi 'n minimum van sewe jaar na-hoërskoolonderrig om bevoeg te word om die reg te beoefen. Hierdie opleiding sluit in 'n vierjarige voorgraadse graad en drie jaar regskool (of vier jaar in ' n deeltydse regskoolprogram ).

Prokureurs moet ook 'n staafeksamen vir elke staat waarin hulle wil oefen, sowel as 'n etiese eksamen in die meeste state slaag.

vaardighede

Terwyl prokureurs 'n uiteenlopende groep met verskillende agtergronde en persoonlikhede is, is 'n aantal vaardighede algemeen vir meeste suksesvolle prokureurs . Enkele van hierdie vaardighede is buitengewone mondelinge en geskrewe kommunikasievaardighede, sterk analitiese vaardighede, die vermoë om meervoudige take gelyktydig te balanseer, leierskapsvaardighede , die vermoë om te empatieer met die kliënt se situasie en 'n sterk werksetiek. Prokureurs moet ook streng etiese riglyne en kliënt vertroulikheidsreëls volg.

Praktykomgewings

Drie uit vier prokureurs werk in privaat praktyk, óf in 'n regsfirma of solo-oefening. Prokureurs werk ook in privaat industrie , die regering, die regbank, onderwys en openbare belangorganisasies.

Salaris

Prokureursvergoeding wissel baie na gelang van 'n prokureur se praktyk instelling, geografiese ligging, die vraag na daardie spesialiteit, die toestand van die wettige arbeidsmark en praktykinstelling. In Mei 2004 was die mediane jaarlikse verdienste van alle prokureurs $ 94,930 en die middelste helfte van die beroep verdien tussen $ 64,620 en $ 143,620 volgens die Amerikaanse Departement van Arbeid.

Terwyl die begin van salarisse vir prokureurs in groot metropolitaanse regsfirmas soos Boston en New York wissel van $ 135,000 tot $ 160,000, prokureurs in die openbare sektor, soos openbare verdedigers en distriksprokureurs, verdien baie minder.

Job Outlook

Die arbeidsmark vir prokureurs word na verwagting gegroei weens die toenemende vraag na regsdienste, bevolkingsgroei, nuwe korporatiewe nakomingsregulasies, globalisering en verhoogde besigheidsaktiwiteite. Faktore wat die mark vir prokureurs kan beïnvloed, sluit in 'n verskuiwing na die gebruik van rekeningkundige firmas, paralegals en oorsese regsverkopers in 'n poging om regskoste te verminder sowel as die groeiende rol van alternatiewe geskilbeslegting.

Bykomende hulpbronne