Die Toekoms van Rekeningkunde

In baie maatskappye word verwag dat finansiële professionele persone veel meer gaan doen as net die tradisionele rekeningkundige en finansiële funksies, veral in die finansiële dienste. Veral interessant was 'n opname in opdrag van die finansiële en rekeningkundige posplasing firma Robert Half Management Resources op net hierdie onderwerp.

Die kern van die opname was dat van die 1400 CFO's wat deur Robert Half ondersoek word, 'n wye reeks maatskappye volgens grootte en nywerheid dek, verwag die oorgrote meerderheid van hulle dat senior rekenmeesters toenemende bedrae van hul tyd aan nie-tradisionele tyd toegewy het. funksies , soos strategiese beplanning en inligtingstegnologie projekte.

Die ondervrade CFO's glo gemiddeld dat 'n tipiese senior rekenmeester net meer as 'n derde van sy of haar tyd aan sulke nie-tradisionele funksies spandeer, en hulle het hierdie syfer geprojekteer om oor die tyd geleidelik te klim.

Bestudeer Caveats:

Dit is natuurlik 'n opname en nie 'n gedetailleerde wetenskaplike tyd- en bewegingstudie nie. Daarbenewens is dit 'n opname waarin hoëvlakbestuurders raai oor hoe ondergeskiktes (sommige van hulle goed onder die reël) eintlik hul tyd gebruik. Dus, terwyl mens die werklike getalle met 'n sekere mate van skeptisisme moet neem, blyk dit steeds die punt dat senior rekenmeesters baie meer gaan doen as om syfers eenvoudig op te tel en verslae te produseer en dat hierdie verwagtinge oor tyd groei.

Gevallestudie:

Terwyl hierdie skrywer nie 'n rekenmeester deur handel was nie, het hy in die 1990's 'n aantal jare bestee as departementele kontroleur by Merrill Lynch , maar een wat op 90% van sy tyd bestee het aan nie-rekeningkundige funksies soos:

In die Robert Half-opname het 20% van die respondente gevoel dat die tipiese senior rekenmeester meer as 50% van sy of haar tyd aan nie-tradisionele funksies teen die jaar 2018 of daaraan sal spandeer. Dit toon hoe voorheen die bestuurskurwe Merrill Lynch die afgelope dekades was sedert hierdie skrywer se ervaring as departementele kontroleerder tipies vir sy portuurgroep was.

Die onderste lyn:

Die primêre les vir rekenmeesters hier is dat die loopbaanbevordering in die nabye toekoms meer en meer sal afhang van die vermoë om pligte aan te pak en waarde te verhoog ver bo die relatief nou werksbeskrywings wat histories verband hou met rekeningkundige posisies. Die verstaan ​​van algemeen aanvaarde rekeningkundige beginsels (AARP) binne en buite, en die onophoudelike opstel van getalle soos voorgeskryf onder hierdie konvensies, is tans nie voldoende vir die opwaartse-mobiele en ambisieuse rekenmeester.

'N Groot deel van die storie, wat nie direk deur die Robert Half-opname geraak word nie, is die effek van korporatiewe downsizing op personeelvlakke en die pligte van werknemers. Namate meer en meer firmas maer bestuurstrukture aanvaar, word multitasking deur werknemers toenemend belangrik en verwag.

Verder, as gevolg van hul intieme bewustheid van 'n maatskappy se finansiële posisie, as die samestellers van die getalle, is rekeningkundige professionele persone die opvallende persone wat gekyk word na die analise en interpretasie van dieselfde getalle. Kortom, min mense in 'n maatskappy is beter geleë om hierdie rolle te speel as lede van rekeningkundige personeel.

Ten slotte, as gevolg van die fasiliteit met getalle en aandag aan detail wat die rekeningkundige professie eis, word rekeningkundige professionele persone as presies die korrekte dissipline van verstand beskou om effektief met ander kwantitatiewe aangeleenthede te handel, selfs diegene wat nie direk verband hou met of gemeenskaplik met rekeningkunde self .